Voda je ŽIVOT. A o našem ŽIVOTĚ nemají rozhodovat nadnárodní korporace.

vybíráme od 17.2.2021
222 224 Kč
vybráno 108 % z 205 000 Kč

zbývá

15 dní

přispělo

258 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
V polovině roku 2020 jsme do senátu předali petici, kterou podepsalo přes 32 tisíc občanů. Požadují garanci práva lidí na vodu v ústavě a ukončení absurdního stavu, kdy nám vodu z našich studní nepochopitelně prodávají zahraniční korporace, které na rozdíl od nás nemají za prioritu čistou vodu a obnovu vodárenských trubek.  

Neskutečné: Částka, kterou jsme potřebovali získat, se vybrala za týden!

Je to pro mě důkaz, že stále více lidí chápe, že samo se nic nenapraví a také, že nápravu prosadit lze, když se bráníme společně. Moc děkuji všem, kteří jste pochopili, že moře se skládá s kapek a z vašich komentářů např. i toto:. 
 •  Tohle má smysl! M. Chvojka
 •  To by bylo, abychom je nepřeprali. Z. Štěpán
 •  Voda je život, tak si ho nenechme vzít. M. Komárek  Více ZDE

Více informovaných znamená větší legitimní tlak na nápravu 

Darovací výzva běží dál do předem zvoleného dne 23.3. Každých 10.000 Kč navíc znamená, že se informace, které předáme zákonodárcům dostaneme přes soc. sítě k cca 150.000 občanům. Smysl toho je v tom, že se více občanů dozví, co se ve vodárenství páchá, že zákonodárci o tom ví a byli vyzváni, by to napravili. 
To, co se vybere nad částku 205.000 Kč použije nadace na informování občanů České republiky.   

Osoby, pro které předání informací k "vodě" senátorům a jejich otevřené projednání, znamená nebezpečí, dělají vše možné, aby takové jednání za účasti veřejnosti a médií neproběhlo. Vše proto, aby se soudy potvrzené informace k senátorům nedostaly.  Ve sněmovně 3 měsíce přitom bylo plno. Média vše nátáčela a každý si může ověřit, co jsme politikům řekli.

V senátu  se to zatím nedaří. 

Ale společně to můžeme změnit:

 1. Zpracovali jsme informace, důkazy a rozsudky kolem vody do publikací, které vytiskneme. 
 2. Zajistíme fyzické doručení publikací lidem na klíčových postech, kteří o nás a o vodě rozhodují a mohou systém prodeje vody přes zahraniční překupníky ukončit. Nebude pochyb, že informovaní jsou. 
 3. Informace v publikacích povedou k veřejnému projednání požadavku občanů v senátu a v situaci, kdy senátoři budou o dění ve vodárenství předem informovaní. Na jednáních tak nebudeme vysvětlovat, co se v ČR páchá a kdo to páchá. 
 4. Veřejné projednání a rozhodování senátorů se znalosti věci eliminuje zákulisní praktiky oligarchů/lobbistů.
 5. Fakta v publikacích odhalí lidi hájící zájmy korporací, kteří léta lžou, když tvrdí, že máme funkční zákony, vše funguje, vše kontrolují a mají statistiky anebo, že chceme něco znárodňovat a petice nic neřeší apod.. 
 6. Při projednávání petice v senátu vysvětlíme cestu k nápravě a kdo je za současný stav odpovědný. Uvedeme principy, které je třeba zapracovat do zákonů a systému správy vody. 
 7. Zákonodárci budou pod kontrolou informované veřejnosti a medií. 
 8. V každých volbách jim vystavíme účet, podle toho, co udělali nebo neudělali. 
Náklady na právní konzultace obsahu, zpracování, tisk a distribuci, tzn. prokazatelné doručení min. dvou obsahově navazujících dílů publikací jsou celkem 205 tis. Kč včetně DPH. tj. cca 300 Kč za 1 fyzicky doručený výtisk.

- grafické práce na dvou publikacích       22.000 Kč
- právní konzultace obsahů                       30.000 Kč
- poštovné a balné 700 ks                         48.300 Kč
- tisk publikací  700 ks                              105.000 Kč     
 CELKEM                                                   205.300 Kč     
INFORMACE O TOM, CO SE KOLEM VODY 20 LET PÁCHÁ PRO TY, KTEŘÍ O VODĚ A O NÁS ROZHODUJÍ A MOHOU VŠE NAPRAVIT.

      PRO VÁS ZDE

Při prosazování nápravy již výše dojít nelze

S požadavkem nápravy a vrácení zájmu lidí do správy vody jsme v zákonodárném orgánu. Předtím jsme  při prosazování spravedlnosti došli až k Ústavnímu soudu České republiky, který nám dal 4x za pravdu. Proto trváme na projednání požadavků občanů s předem informovanými zákonodárci a za účasti veřejnosti i médií. Proto odmítáme formální projednání nebo jednání za zavřenými dveřmi a odmítáme pletichy osob, které na současném systému parazitují, a proto se snaží zabránit předání informací senátorům, kteří mohou zjedant nápravu.   

Občané mají o otevřené projednání otázek kolem vody a prosazení práva v tomto odvětví evidentní zájem. Svědčí o tom plný sál poslanecké sněmovny, kde jsme již otázku vody a nevymahatelnosti práva v ČR otevřeli na podzim 2020 viz. video.

V případě, že senátoři předem informace dostanou, již nebude problém vysvětlit cestu k nápravě a přijmout principy k ochraně občanů a vody a ty zapracovat do zákonů a systému prodeje vody. To vše bez ohledu na zákulisní praktiky osob, které krokům k vrácení zájmu lidí do správy vody brání, protože na současném stavu profitují.

Společná investice se vrátí nám všem – i našim dětem

Vše kolem vody nakonec vždy zaplatíme pouze my, občané, proto trváme na tom, že celý systém správy vody bude nastaven pro občany a ne pro překupníky.

Publikace v elektronické podobě zašleme zdarma také starostům, firmám pracujícím ve vodárenství, politickým stranám, protikorupčním organizacím, státní zástupcům a Evropské komisi. A samozřejmě je poskytneme všem 32.000 lidem, kteří podepsali petici a široké veřejnosti, aby byli v obraze a mohli práci politiků sledovat a hodnotit. 

Každý, kdo nám pomůže pokrýt náklady na vytvoření, tisk, doručení a šíření publikací na klíčová místa, dostane elektronickou verzi publikací e-mailem. A každý, kdo podpoří předání informací částkou přesahující 900 Kč a vyplní adresu v darovacím formuláři, dostane jako poděkování i jejich tištěné verze.

Tiskárna nám přislíbila, že publikace pro tyto podporovatele vytiskne zdarma, protože také podporuje obrany vody.


Děkujeme vám, že bráníte právo a spravedlnost.

Voda je ŽIVOT a ŽIVOT je potřeba chránit!

Kdo jsme, co děláme, jaké máme výsledky, co se daří a co ne a kolik lidí nám pomáhá:

Nadační fond PRAVDA O VODĚ
Prodat cizí firmě obchodování se strategickou surovinou, to se v civilizované zemi jen tak nevidí. A přesto přesně to u nás proběhlo. „Privatizace“ vodovodů a kanalizací byla nemravná a často protiprávní. Důsledek? Voda za 30 let zdražila o 1000%, ale platy nám o 1000% nevzrostly. Ve vodárenství schází miliardy na řešení sucha a obnovu infrastruktury. Proč? Protože pro korporace nejsou prioritou investice, ale zisk a na účtu v zahraničí. Výsledek? V odvětví stále chybí peníze, protože si soukromé vodárny vyplácí miliardové zisky a pak nám vodu opět zdraží. Anebo investice místo vodáren financují města. Takže platíme za vodu 2x. Jednou v ceně vody a podruhé z daní přes rozpočty měst/státu. Říkáme: „A dost!“ Správa a prodej vody musí být služba lidem v rukou vodáren měst, jinak se nedoplatíme.

Souhlasíte? 

Vše kolem vody vždy zaplatíme jen my, proto máme právo, aby dodávka vody byla služba nám, lidem a ne kšeft kohokoliv. Máme-li pít čistou vodu a platit za to jen to, co skutečně musíme, pak v rukou městský vodáren, musí být: 
 • Voda
 • Infrastruktura
 • Dodávka vody a platby za vodu
Městské vodárny vodu spravují jako službu. Zisk pro ně není prioritou, proto peníze vybrané za vodu reinvestují.

Samo se to nenapraví!

V letech 2010-2018 zaplatili lidé koncernům v ceně vody zisk 21.9 miliard Kč, který místo v obnově trubek skončil v cizině. Městské vodárny by jej reinvestovaly, protože jejich prioritou není zisk v zahraničí, ale právě obnova trubek a čistá voda. 
 
 21.9 miliard Kč: 
 • To jsou 3 nové čistírny odpadních vod pro 3 města velikosti Prahy.
 • To je čistá voda pro 3 mil. obyvatel.
 • To jsou ušetřené 2-3 litry vody z každých 10 litrů, které dnes mizí díky děravému potrubí a my je zaplatíme, i když je neodebereme.

Co děláme pro nápravu?  

Obraně lidí, vody a nápravě systému, tzn. ukončení často protiprávního působení koncernů, se nadační fond Pravda o vodě a jeho zakladatelé, věnujeme 20 let. V České republice jsme jediní, kteří prosazují vrácení zájmu lidí do správy vody přes soudy, které vyhráváme. Prodej vody v podobě služby jsme pomohli zachovat v 10 okresech ČR.
 Jen v Přerově, Kroměříži, Náchodě a Pardubicích díky tomu cca 460 tisíc lidí za 15 let ušetřilo 
 • 1,8 miliard korun.
 • Městské vodárny získaly cca 2 miliardy Kč dotací, o které by jinak přišly.
 • Jeden příklad za všechny - zde 
Vodu bráníme i v Kladně a Zlíně, kde se koncern dostal k vodě protiprávně. Vyhráli jsme 4x Ústavní soud, 2x Nejvyšší a další soudy. Soudci nám dali za pravdu.  

Náš cíl je vrátit vodu lidem v celé ČR.

Nápravu prosazujeme přes:  
 • Soudy a policii  - zde
 • Osvětu, tlak veřejnosti, úpravu zákonů a petici - zde 
 • Pomoc rozumným politikům vodu bránit- zde
 • Vysvětlení, jak lze nápravu prosadit - zde 

Náprava sama od sebe nepřijde. 

Je pro ni potřeba něco reálně dělat. Souhlasíte? Pak jste zde správně.
Hledáme 500 rozhněvaných a jako my odhodlaných lidí, kteří podpoří:  
 • Zdokumentování, jak a díky komu se koncerny dostaly k českým studnám.
 • Podání žalob a podnětů policii vedoucí k vrácení desítek miliónů korun lidem z neoprávněného obohacení.
 • Dohled nad schvalováním zákonů a pro koho jsou nastaveny.
Podařilo se nám to přes soud v Pardubicích. Lidé díky tomu ušetřili za 15 let 420 mil. Kč v platbách za vodu. Peníze od lidí vybrané za vodu tak slouží k řešení sucha, obnově trubek, tzn. čisté vodě - zde

Přidejte svou pravidelnou kapku k nápravě

500 pravidelných dárců, kteří obranu vody podpoří částkou  200-500 Kč měsíčně, pomůže vyřešit vodárenské kauzy vzájmu lidí. A nastavit prodej vody podobně jako v Pradubicích, Náchodě nebo Přerově - přes data, pomoc starostům, tlak veřejnosti a také rozsudky. 

Děkujeme!

VODA JE ŽIVOT a náš život do rukou nadnárodních korporací rozhodně nepatří.
Kdo jsme, co děláme, jaké máme výsledky, co se daří a co ne a kolik lidí nám pomáhá:

Moc děkujeme za Vaši práci!

Radka Týmalová
600 Kč

Voda coby přírodní zdroj nacházející se na území tohoto státu, nesmí být v majetku cizího kapitálu. Ten kdo dopustil aby se voda dostala do cizích rukou jako zdroj zisku, musí nést veškeré následky a to i zpětně!!!

Michal Rosička
1 200 Kč

Velice si vážím Vaší práce a zápalu pro věc.

Vilém Machálek

Vážený pane, máte můj velký obdiv za Vaši práci a urputnost a děkuji Vám, co pro nás děláte a že to nevzdáváte.

Marie Marková
500 Kč

Tohle má smysl!

Miroslav Chvojka
2 500 Kč

Držím palce, děláte správnou věc!

Martina Franzová
900 Kč

Hodně zdaru při Vaší záslužné činnosti!

Alan Doskočil
300 Kč

Voda zpět do rukou obyvatel České republiky.

Kamila Bočková
300 Kč

Převedeno.

Sylva Skoupilová
900 Kč

Držím Vám palce, děkuji za to, že hájíte naše přirozená práva. Pravda je na naší straně. Jana Šnyrchová

Jana Šnyrchová
1 500 Kč