Na Měsíc pro děti z Domu Přemysla Pittra (2021)

vybíráme od 4.2.2021
17 855 Kč
vybráno 5 % z 384 000 Kč

přispělo

6 lidí
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
Děti jsou naší budoucností a má smysl jim pomáhat a podporovat je. Některé děti bez naší pomoci budou mít svoji budoucnost velice složitou. Svoji odpovědnost si uvědomuji a podle toho jednám.
Od října 2019 působím v Domě tří přání (dále jen D3P) jako zástupce ředitelky a člověk hledající donory naší organizace. Děkuji za příležitost věnovat svůj čas smysluplné práci - pomoci dětem.
Dům Přemysla Pittra pro děti je jedním z pěti center D3P, která poskytují svoje bezplatné služby ohroženým dětem. Dům Přemysla Pittra je vlajkovou lodí D3P, byl prvním centrem, kolem kterého celá organizace postupně vyrostla. Bohužel zajištění financování tohoto centra patří k největším oříškům. Základem příjmů jsou státní prostředky pro ZDVOP (zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc) a dary nadací. Věřím, že s pomocí individuálních dárců dětem nabídneme ještě něco navíc.
Dá se dojet do konce roku na Měsíc?! Loni se to nepovedlo, proto to musím zkusit znovu.
V životě přijímám různé výzvy - prostě mě to baví. Nejlepší pocit nemám z těch fyzicky nejtěžších, ale z těch, které přinesou druhým užitek a člověk je může sdílet se svým okolím. Jde tedy o výzvu, na kterou nechci být sám. Sám se totiž na Měsíc do konce roku nedostanu - za rok ujedu na koloběžce cca 9 tisíc km a na Měsíc je to podstatně dál (384 tis. km - 1 km = 1 Kč)  najdu dostatek lidí, kteří se přidají a vyrazí se mnou letos na Měsíc?
Moje osobní výzva pro rok 2021 je 10 000 km (to jsem ještě žádný rok neujel). Příspěvek pošlu jednorázově předem, ale pokud se přidáte, lze jej posílat měsíčně, nebo jakkoli jinak.

Přidejte se, zkuste vystoupit ze svých komfortních zón, stanovte si svoji osobní výzvu do konce roku 2021. Čím víc nás bude, tím dál se dostaneme! Odeznělo období novoročních předsevzetí a můžeme si s čistou hlavou stanovit smysluplnou výzvu pro letošní rok, nebo jen měsíc, prostě podle chuti udělat něco pro sebe a pro děti, které pomoc potřebují. Každý krok se počítá, pojeďte se mnou na Měsíc.

První část naší cesty bude věnovaná revitalizaci "historického" brouzdaliště (viz foto) do podoby sportovního plácku s mlhovištěm pro letní osvěžení. Pohyb je v současné době důležitý pro každého. Pro děti na pobytu má i terapeutický význam. Na dokončení projektu nám zatím chybí 100 tis. Kč z cca 170. V nejbližší době nás čeká úprava zázemí v suterénu, pokojů pro děti, kuchyně a samotnou kapitolou je již zmiňovaná zahrada. Plány jsou velké a realizace je závislá na finančních prostředcích, které musíme získat nad rámec běžného provozu.
Průběžné aktuality budou uveřejňovány u této výzvy na darujme.cz, na sociálních sítích D3P a rovněž zde na FB akce.
Dům tří přání
Cílem této služby je poskytovat útočiště ohroženému dítěti a současně poskytovat odbornou pomoc celé rodině tak, aby byla v co největší míře schopná vyřešit svoji krizovou situaci a dítě se mohlo vrátit zpět do rodinného prostředí, které pro něho bude bezpečné. Touto prací přispíváme ke snížení počtu dětí žijících v nevyhovujících až ohrožujících podmínkách i k minimalizaci umístění dítěte do ústavní výchovy. Služba je dostupná nepřetržitě 24 hodin denně, s délkou pobytu až 3 měsíce. Zařízení je rodinného typu, má 8 lůžek a 2 lůžka krizová. Kromě zázemí v podobě zařízené domácnosti, 4 dětských pokojů, jde zde k dispozici zahrada a tvořivá dílnu. Unikátnost centra spočívá v provázané profesionální podpoře dítěte a rodiny zaměřené na pro překonání krizové situace. Společně s dítětem hledáme pro něj vhodné řešení. I po skončení pobytu nabízíme rodinám další navazující služby a podporu v rámci organizace i mimo ni.

kilometry listopad

Jan Bouda
440 Kč

kilometry rijen

Jan Bouda
495 Kč

kilomentry v zari

Jan Bouda
476 Kč

kilometry srpen

Jan Bouda
386 Kč

kilometry cervenec

Jan Bouda
627 Kč

kilometry cerven

Jan Bouda
503 Kč

km za kveten

Jan Bouda
512 Kč

km za mesic duben

Jan Bouda
662 Kč

za brezen :)

Jan Bouda
494 Kč

kilometry za unor

Jan Bouda
395 Kč