Petr Král: Dárcovská výzva pro projekt Středisko Teen Challenge pro muže Šluknov

Projekt dostavby střediska Teen Challenge pro muže ve Šluknově (2021-22)

vybíráme od 23.10.2020
13 300 Kč
vybráno 2 % z 850 000 Kč

přispělo

6 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Středisko Teen Challenge ve Šluknově funguje nepřetržitě od roku 1997. Pomáháme mužům, kteří zde nacházejí prostředí pro řešení své závislosti na drogách, alkoholu, gamblingu a podporu pro nový start. Vedle závislých, pomáháme také jejich rodičům, partnerům a všem, kteří jsou nějak tímto problémem zasaženi. Středisko má kapacitu 18 klientů a ročně jím projde zhruba 30 - 40 mužů. Potřebujeme získat dostatečné množství prostředků na dokončení střediska a pro následnou rekolaudaci střediska.
 Co je na projektu jedinečné?
  • Dlouhodobá zkušenost v pomoci závislým (nepřetržitě od roku 1994)
  • Duchovní rozměr pomoci
  • Komplexní přístup k závislostem, přijímáme klienty bez ohledu na typ závislosti
  • Široká síť následné pomoci, kde mohou klienti po programu nalézt bezpečné vztahy, a to díky aktivní spolupráci s církevními společenstvími

1. Co získáme dokončením dostavby střediska: 
  • Legislativně vyhovující prostory pro ubytování klientů
  • Prostor pro 1  apartmán, který budou moci využívat jednak rodiny klientů, kteří je přijedou navštívit a zúčastnit se také procesu poradenství a dále hosté z řad přátel a  církve, kteří zde budou moci trávit dovolenou nebo osobní duchovní soustředění
  • Finanční prostředky na pokrytí části pobytových nákladů klientů, což zajistí lepší financování celého programu
2.    Co je již realizováno?
 
3.    Na co konkrétně potřebujeme získat prostředky? Jakou máme vizi na další 2 roky?
           2021
  • Výstavba 5 nových pokojů pro klienty se sociálním zázemím, které bude splňovat aktuální normy pro ubytování. Předpokládané náklady: 850. 000,-
           2022
  • Výměna střešní krytiny na původní budově z roku 1859. Celková plocha této střechy je 420 m2 a předpokládá se, že bude nahrazena plechovou šablonou, která nezatíží krovy. Náklady na tuto část jsou předběžně vyčísleny na zhruba 500.000,-. Tato částka může vzrůst s ohledem na stav krovu, který nyní není možné odhadnout. 
  • Kolaudace budov - 80.000,-
Celkové předpokládané náklady na dokončení dostavby střediska 1.380 000,- Práce na dostavbě jsou a budou realizovány svépomocí a za velkého přispění  dobrovolnických stavebních týmů. 
           
Teen Challenge International v ČR
Středisko Teen Challenge Šluknov pro závislé muže bylo založeno v roce 1997. Pomáháme lidem závislých na drogách, alkoholu a hazardu najít smysl, sílu, motivaci a praktické dovednosti vedoucí k trvalé abstinenci. Ve středisku najde pomoc každý, kdo hledá řešení pro vlastní potíže s návykovými látkami nebo kdo hledá pomoc a radu pro své blízké. Pobytový program Teen Challenge je jedním z nejefektivnějších programů svého druhu pro zotavení a prevenci užívání návykových látek. Teen Challenge je nezisková organizace, která je zcela závislá na štědrých darech, finančních prostředcích a dobrovolnickém úsilí jednotlivců i organizací z celé naší komunity.


Děkujeme. 
Pro pomoc volejte: 732 734 623 nebo napište na helplinetc@gmail.com

Čemu především pomůžou vaše dary?
1. Adoptujte si klienta. Ti si přispívají na stravu a bydlení 5900,-, ale většina tyto prostředky nemá nebo není nikdo z rodiny, kdo by alespoň tyto životní náklady ve středisku pokryl. Pošleme vám jeho jméno a základní informace, za které se můžete také modlit. V době, kdy bude moci jezdit na dovolené, jej můžete pozvat k sobě na návštěvu a pomoci mu s získáním nových vztahů v rámci církve nebo jiného společenství.
2. Adoptujte si pracovníka. Pravidelnou podporou konkrétního služebníka střediska , viz "Tým", buďte mu také modlitební podporou. Jistě s vámi bude udržovat vztah a získáte lepší osobní přehled o tom, co se ve středisku děje, jaké jsou naše výzvy (jedná se o prostředky na platy v celkové výši 2.3 mil. ročně, na všechny pracovníky)
3. Přispívejte pravidelně i malou částkou na provozní náklady jsou cca 2 mil. ročně. Rádi vám konkrétní potřeby sdělíme
 
Na našich webových stránkách a facebooku můžete nalézt více aktuálních informací: 

Ať Hospodin vám žehná a chrání Vás!

Lenka Klevarová

Hodně štěstí, snad se to podaří 🙂

Lucie Plášková
1 000 Kč
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Teen Challenge International v ČR, projekt: Středisko Teen Challenge pro muže Šluknov