Petr Král: Dárcovská výzva pro projekt Středisko Teen Challenge pro muže Šluknov

Projekt dostavby střediska Teen Challenge pro muže ve Šluknově (2021-22)

vybíráme od 23.10.2020
13 300 Kč
vybráno 2 % z 850 000 Kč

zbývá

13 dní

přispělo

6 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Středisko Teen Challenge ve Šluknově funguje nepřetržitě od roku 1997. Pomáháme mužům, kteří zde nacházejí prostředí pro řešení své závislosti na drogách, alkoholu, gamblingu a podporu pro nový start. Vedle závislých, pomáháme také jejich rodičům, partnerům a všem, kteří jsou nějak tímto problémem zasaženi. Středisko má kapacitu 18 klientů a ročně jím projde zhruba 30 - 40 mužů. Potřebujeme získat dostatečné množství prostředků na dokončení střediska a pro následnou rekolaudaci střediska.
 Co je na projektu jedinečné?
  • Dlouhodobá zkušenost v pomoci závislým (nepřetržitě od roku 1994)
  • Duchovní rozměr pomoci
  • Komplexní přístup k závislostem, přijímáme klienty bez ohledu na typ závislosti
  • Široká síť následné pomoci, kde mohou klienti po programu nalézt bezpečné vztahy, a to díky aktivní spolupráci s církevními společenstvími

1. Co získáme dokončením dostavby střediska: 
  • Legislativně vyhovující prostory pro ubytování klientů
  • Prostor pro 1  apartmán, který budou moci využívat jednak rodiny klientů, kteří je přijedou navštívit a zúčastnit se také procesu poradenství a dále hosté z řad přátel a  církve, kteří zde budou moci trávit dovolenou nebo osobní duchovní soustředění
  • Finanční prostředky na pokrytí části pobytových nákladů klientů, což zajistí lepší financování celého programu
2.    Co je již realizováno?
 
3.    Na co konkrétně potřebujeme získat prostředky? Jakou máme vizi na další 2 roky?
           2021
  • Výstavba 5 nových pokojů pro klienty se sociálním zázemím, které bude splňovat aktuální normy pro ubytování. Předpokládané náklady: 850. 000,-
           2022
  • Výměna střešní krytiny na původní budově z roku 1859. Celková plocha této střechy je 420 m2 a předpokládá se, že bude nahrazena plechovou šablonou, která nezatíží krovy. Náklady na tuto část jsou předběžně vyčísleny na zhruba 500.000,-. Tato částka může vzrůst s ohledem na stav krovu, který nyní není možné odhadnout. 
  • Kolaudace budov - 80.000,-
Celkové předpokládané náklady na dokončení dostavby střediska 1.380 000,- Práce na dostavbě jsou a budou realizovány svépomocí a za velkého přispění  dobrovolnických stavebních týmů. 
           
Teen Challenge International v ČR
Pro pomoc volejte: 732 734 623 nebo napište na helplinetc@gmail.com Jsme křesťanským střediskem, kde od roku 1997 poskytujeme pomoc závislým na drogách, alkoholu, gamblingu. Poskytujeme poradenství rodičům, partnerům a dalším, kteří jsou ohroženi užíváním návykových látek svých blízkých. Angažujeme se v oblasti prevence, kde působíme nejen na školách, ale také pracujeme s dětmi a mládeží v dětském centru Klokan ve Šluknově. Podporujeme a školíme církve a jednotlivce v zakládání poradenských a kontaktních center, kde by závislí a jejich blízcí našli pomoc. Naše středisko funguje díky podpoře dárců z řad jednotlivců či podnikatelů. Děkujeme za Váš zájem a podporu.
Váš dar pomůže změnit život mužům a jejich blízkých, kteří chtějí žít bez závislosti.

Na našich webových stránkách a facebooku můžete nalézt více aktuálních informací: 
http://www.tcsluknov.cz 
https://www.facebook.com/strediskopromuze/?ref=bookmarks

Ať Hospodin vám žehná a chrání Vás!

Lenka Klevarová

Hodně štěstí, snad se to podaří 🙂

Lucie Plášková
1 000 Kč
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Teen Challenge International v ČR, projekt: Středisko Teen Challenge pro muže Šluknov