CZ / EN
Pavel Jungwirth: Dárcovská výzva pro projekt Nadační fond Martiny Roeselové

Pamětní grant Martiny Roeselové

vybíráme od 11.8.2020
67 809 Kč
vybráno 113 % z 60 000 Kč

zbývá

12 dní

přispělo

31 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Stipendium pro nadějné mladé vědkyně a vědce pečující o předškolní dítě
V této výzvě se skládáme na stipendium pro nadějné mladé vědkyně a vědce pečující o předškolní dítě. Činíme tak na památku naší kolegyně, kamarádky a inspirátorky Martiny Roeselové, skvělé vědkyně, která byla schopná kombinovat excelentní vědeckou kariéru s péčí o tři děti a ustavičnou pomocí mladším kolegům a kolegyním, aby mohli tyto dvě role sladit a žádnou z nich nešidit.
 
Bohužel, před 5 lety Martina ve svých 49 letech zemřela na rakovinu, a tak jsem se spolu s dalšími kolegy rozhodli založit na její památku při Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, kde Martina působila, vědecké stipendium určené pro postgraduální studenty a studentky a také postdoktorandy a postdoktorandky, kteří se snaží kombinovat náročnou vědeckou práci s co nejlepší péčí o předškolní dítě. Stipendium jsme nazvali Pamětní grant Martiny Roeselové, a od té doby se na ně pravidelně s kolegy z celého světa skládáme.
 
Původně spontánní akce přerostla v roce 2017 v založení nadačního fondu nesoucího Martinino jméno, který o grant od té doby pečuje.
 
V této výzvě vybíráme prostředky, které Nadační fond Martiny Roeselové využije k udělení dalších stipendií, jejichž cílem je pomáhat vybraným mladým vědcům a vědkyním a umožnit jim pokrýt náklady na hlídání dětí a další výlohy tak, aby mohli být skvělými rodiči a zároveň neztratili kontakt se špičkovou vědou.

Připojte se k nám prosím a pomozte nám získat peníze na další stipendia nesoucí jméno Martiny Roeselové. Přispět můžete jakoukoli částkou.

Moc Vám děkuju za Vaši pomoc a příspěvek!
 
Pavel Jungwirth
 
---
 
[Prof. Pavel Jungwirth, DSc. (* 1966 v Praze) je český fyzikální chemik, vysokoškolský pedagog a popularizátor vědy. Vystudoval fyziku na MFF UK v Praze se zaměřením na chemickou fyziku. Titul kandidáta věd získal za práci v oblasti výpočetní chemie, pod vedením prof. R. Zahradníka v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR. Dlouhodobě působil na Kalifornské univerzitě v Irvine, na Jihokalifornské univerzitě v Los Angeles a na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. V současné době pracuje Pavel Jungwirth jako vedoucí vědeckého týmu na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. 
 
Pavel Jungwirth publikoval přes 300 původních prací s více než 15 tisíci citacemi, je předsedou Učené společnosti ČR a nositelem řady ocenění, včetně Spiers Prize od britské Royal Society of Chemistry a Heyrovského oborové medaile od AV ČR. S populárními příspěvky Pavla Jungwirtha se lze setkat na stránkách týdeníku Respekt nebo ve vědecko-populárních pořadech Českého rozhlasu a televize.]
Nadační fond Martiny Roeselové
Fond je zřízen za účelem podpory vědecké činnosti vědců v oblasti přírodních věd, kteří se dočasně nemohou plně věnovat vědecké činnosti z důvodu péče o předškolní dítě. K dosažení tohoto účelu Fond poskytuje nadační příspěvky.

Finanční pomoc v jakékoliv výši mohou poskytovat jak jednotlivci, tak i firmy. Podpořit nadační fond můžete jak jednorázově, tak i pravidelně.

Více na www.nfmr.cz

Missing you Martina! You always had encouraging words for me in your travels to UC Irvine.

Lisa Wingen

Proud to help in such noble cause

Hector Martinez-Seara Monne
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Nadační fond Martiny Roeselové, projekt: Nadační fond Martiny Roeselové