Na Měsíc pro děti z Domu Přemysla Pittra (2020)

vybíráme od 5.6.2020
6 800 Kč
vybráno 2 % z 384 000 Kč

zbývá

73 dní

přispěli

4 lidé
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Jsem rád, že jsem v loňském roce provedl radikální změnu ve svém životě - pomáhat druhým není už jen koníčkem, je to přímo povolání - od října 2019 působím v D3P jako zástupce ředitelky a člověk hledající donory naší organizace. Děkuji za příležitost věnovat svůj čas smysluplné práci - pomoci dětem. Proto chci i já, dle svých možností, přispět dobré věci.
Dům Přemysla Pittra pro děti je jedním z pěti center Domu tří přání (zkráceně D3P). D3P poskytuje svoje bezplatné služby ohroženým dětem. Dům Přemysla Pittra je vlajková loď D3P, byl prvním centrem, kolem kterého celá organizace postupně vyrostla. Bohužel zajištění financování tohoto centra patří k největším oříškům. Trochu to koresponduje s tím, že klienty jsou děti velmi vážně ohrožené krizí, či životní situací, ve které se ocitly.
Dá se dojet do konce roku na Měsíc?! Možná jsem trochu blázen, ale zkusím to.
V životě přijímám různé výzvy - prostě mě to baví. Nejlepší pocit nemám z těch fyzicky nejtěžších, ale z těch, které přinesou druhým užitek, případně je sdílím se svým okolím. Proto jsem si vymyslel tuto výzvu. Sám se totiž na Měsíc letos nedostanu - do konce roku ujedu na koloběžce 4 tis. km a 380 tis. km chybí... (1 km = 1 Kč)  najdu dostatek lidí, kteří se přidají a vyrazí se mnou letos na Měsíc?
Přidejte se, zkuste vystoupit ze svých komfortních zón, stanovte si svoji osobní výzvu do konce roku, nebo jen na měsíc či týden. Každý krok se počítá, pojeďte se mnou. Čím víc nás bude, tím dál se dostaneme!
Pokud se výzva podaří může přinést velký užitek dětem (v Domě Přemysla Pittra řešíme řadu projektů, které zdaleka nemáme finančně pokryté: letní terapeutický pobyt, úpravu zahrady - sportovní plácek a altán, obnovu vybavení kuchyně, doučování dětí na pobytu a mohl bych pokračovat, ale to bychom se dostali již i za Měsíc).
Každému, kdo moji osobní výzvu alespoň dorovná rád osobně poděkuji. Takový spolucestující se již může přihlásit o odměnu v podobě společné projížďky, nebo přednášky o mém životě nejen s koloběžkou (www.herca.cz). Výsledek naší cesty na Měsíc bude průběžně prezentován na facebooku D3P. Komunikovat a sdílet informace můžeme rovněž zde na FB akce.
Dům tří přání
Naším cílem je nejen poskytovat útočiště ohroženému dítěti, ale poskytovat odbornou pomoc celé rodině tak, aby byla v co největší míře schopná vyřešit svoji krizovou situaci a dítě se mohlo vrátit zpět do rodinného prostředí, které pro něho bude bezpečné. Touto prací přispíváme ke snížení počtu dětí žijících v nevyhovujících až ohrožujících podmínkách i k minimalizaci umístění dítěte do ústavní výchovy. V tomto projektu je podpora zaměřena na pobytovou část služby - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Jedná se o možnost 24 hodinového pobytu pro děti v náročné životní situaci s možností pobytu až 3 měsíce. V tomto zařízení poskytujeme dětem bezpečné zázemí a profesionální podporu pro překonání krizové situace. Společně s dítětem hledáme vhodné řešení. Zároveň nabízíme odbornou pomoc rodinám těchto dětí.

Letos jedu na Měsíc.

Zdeněk Hercik
4 000 Kč
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Dům tří přání, projekt: Podpora pobytové části pro ohrožené děti - Dům Přemysla Pittra