Jana Karasová: Dárcovská výzva pro projekt Domácí hospic sv. Zdislavy Třebíč

SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME

vybíráme od 26.3.2020
5 200 Kč
vybráno 17 % z 30 000 Kč

přispělo

5 lidí
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
Národ šije roušky, společně se postaráme i o naše blízké, kteří musí být doma.

Říká se, že vše špatné je pro něco dobré. Koronavirus COVID-19 nám připomněl, že si umíme pomoci. Že v jednotě je síla a člověk nejvíc cítí s druhým, když zakouší nějakou bolest na vlastní kůži. Proto se spojme v této výzvě a podpořme tým pracovníků a dobrovolníků Oblastní charity Třebíč. Právě nyní dělají vše pro to, aby se pomoc dostala k těm, kteří ji nejvíce potřebují. Potřebují k tomu roušky, dezinfekci, rukavice. Tak pojďme do toho!
Diecézní charita Brno
Posláním domácího hospice sv. Zdislavy je pomáhat nevyléčitelně nemocným lidem, u kterých byla ukončena léčba vedoucí k vyléčení. Je poskytována těm, kteří chtějí dožít doma a o které jejich blízcí mohou a chtějí celodenně pečovat. Rodinní příslušníci nebo jiní pečující mohou být unaveni z nepřetržitě poskytované pomoci, proto součástí hospicové péče je možnost využit odlehčovací službu. Ta nabízí blízkým možnost odpočinku tím, že péči o jejich blízkého na určitý čas převezme a pomáhá nemocnému např. s osobní hygienou, podáním jídla apod.
Pomozte zajistit nepřetržitý provoz Domácího hospice sv. Zdislavy v Oblastní charitě Třebíč.
Pro rodinu je někdy velmi těžké si představit, jak doprovázení doma zvládnou.
Snažíme se proto být oporou po odborné i lidské stránce jak pacientovi, tak i rodině. Ze zkušenosti víme, že i v domácím prostředí je možné dobře zvládnout bolest i jiné symptomy, které jsou s nemocí spojeny. Proto naše nabídka pomoci zahrnuje péči o pacienta v oblasti zdravotní, sociální, duchovní i duševní. Každý nemocný si z naší nabídky může vybrat to, co si přeje. Vždy je ale využita zdravotní péče. Na základě získané důvěry si rodina často vyžádá pomoc pečovatelek. Podpora psychoterapeuta je využívána taktéž.

Krátký film o naší službě: https://www.youtube.com/watch?v=aVj_U3uQjsU

Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Diecézní charita Brno, projekt: Domácí hospic sv. Zdislavy Třebíč