Barbora Horníková: Dárcovská výzva pro projekt Podpořte Mamma HELP

Bojujte s námi proti rakovině prsu - podpořte Mamma HELP, z. s.

vybíráme od 24.2.2020
900 Kč
vybráno 13 % z 7 000 Kč

přispěli

3 lidé
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
Karcinom prsu je nejčastějším nádorovým onemocněním u žen. Každý rok v ČR onemocní rakovinou prsu více než 7 000 žen. Všechny mají právo na adekvátní péči. Organizace Mamma HELP poskytuje informace z oblasti zdravotnictví, psychologie a kontakty na příslušná pracoviště. Bezplatné služby Mamma HELP center jsou poskytovány v síti center v celé ČR. Pomoc poskytují odborníci i ženy s osobní zkušeností s nemocí. Hlavním cílem je zlepšit kvalitu života onkologicky nemocných žen a informovat veřejnost o možnostech léčby a prevenci karcinomu prsu. Finančním příspěvkem umožníte realizovat více odborných preventivních přednášek, které mohou pomoci včasné diagnostice. 
Pojďte bojovat s námi!

Ve spolupráci s Mamma HELP centrem Hradec Králové pořádají studentky Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice přednášku se zaměřením na prevenci karcinomu prsu. Součástí přednášky je multimediální prezentace a nácvik samovyšetřování na fantomovém modelu. Posluchači získají informace o způsobech léčby, prevenci, preventivním screeningovém programu a kontakty na mamodiagnostická centra. Pomozte nám zlepšit zázemí centra Mamma HELP Hradec Králové a podpořit nemocné ženy.

Chcete se dozvědět více?
Přijďte 23. března v 16:30 na Dopravní fakultu Jana Pernera Univerzity Pardubice, Studentská 95. Přednáška proběhne v učebně DB - B4.
https://www.facebook.com/events/422269125271548/Mamma HELP, z. s.
Již od roku 1999 pomáháme ženám - pacientkám s rakovinou prsu a jejich blízkým. Provozujeme síť 8 denně dostupných Mamma HELP center (v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Plzni, Přerově, Olomouci, Zlíně a Hradci Králové), kde samy vyléčené a proškolené pacientky v roli terapeutek v příjemném a bezpečném prostředí poskytují individuální bezplatné poradenství a psychoterapeutickou pomoc. Mamma HELP se také intenzivně věnuje vzdělávání veřejnosti v oblasti prevence této nemoci.

VÝPOVĚDI KLIENTEK o individuálním poradenství v Mamma HELP centrech:
Terapeutky mě zasvěceně informovaly, jak si poradit se situací, ve které jsem se ocitla. Znovu mně vrátily naději, že je možné překonat onemocnění a žít dál normálním životem i po prodělané operaci. 
Ivana K.
Jednou jsem cestou z onkologie vzala za kliku Mamma HELP centra. Našla jsem všechno, co jsem postrádala - chápající zkušené přítelkyně, novou naději, které jsem se držela jako klíště. Už je to devět let, jsem šťastně vdaná, máme dvě děti. V centru se zastavím vždy, když jdu kolem. Vděčím jim za to, že jsem to tentokrát nevzdala! 
Jana Š.
Je to pro mě balzám na duši, když se takto můžu někomu svěřit, popovídat si s někým, kdo si prošel stejným problémem. S někým, kdo mi rozumí a chápe mě. 
Petra P.

Co najdete v Mamma HELP centrech?


Navštivte nás osobně, nebo se s námi spojte online!
www.mammahelp.cz
www.udelejuzel.cz
www.uzmizasechutna.cz
www.facebook.com/mammahelp
www.instagram.com/mamma_help

Máte otázku ohledně nemoci nebo léčby?
Využijte naší odbornou lékařskou online poradnu na http://poradna.mammahelp.cz/!
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Mamma HELP, z. s., projekt: Podpořte Mamma HELP