Jiří Smolek: Dárcovská výzva pro projekt Pouť mládeže do Svaté země - 2020

Půjdem spolu do Betléma

vybíráme od 3.12.2019
1 000 Kč
vybráno 1 % z 150 000 Kč

přispěli

2 lidé
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
Pomozme mladým lidem navštívit místa, kde se Slovo stalo tělem.

Více než 50 mladých lidí z litoměřické diecéze se rozhodlo vydat se společně do Svaté země na pouť po stopách Ježíše Krista. Velká část z nich si však nedokáže na plnou cenu pouti vydělat, i když se snaží.
Já jsem se na takovou cestu vydal před 15 lety. Umožnil mi to jeden můj dobrý vyučující z katedry biblistiky na CMTF v Olomouci, když mi asi třetinu ceny uhradil. Dodnes jsem mu za to vděčný. Návštěva míst, kde se odehrávaly klíčové okamžiky dějin spásy, mi pomohla nově číst a chápat Boží slovo. Jako křesťan a kněz se k této zkušenosti znovu a znovu vracím, když otvírám Knihu knih. Pouť do Svaté země je bohatstvím, které si člověk nese celým životem.

Proto bych chtěl dnes touto cestou pomoci dalším mladým lidem, aby zažili to, co já. 
Přidáte se?
Když se podaří vybrat alesoň 100000,- Kč, přidám nakonec ještě dalších 5000 ze svého. :)

MATĚJ z. s.
Darujte peníze a umožněte tak mladým lidem z litoměřické diecéze navštívit místa spojená s biblickými událostmi a s osobou Ježíše Krista. Návštěva Svaté země se může stát duchovním bohatstvím, které bude pozitivně ovlivňovat celý další život mladých poutníků. Pouť mládeže litoměřické diecéze do Svaté země pořádá 16. - 24. 3. 2020 spolek MATĚJ z. s. a litoměřické Diecézní centrum pro mládež.
Po úspěšné pouti do Říma a setkání s papežem Františkem na jaře r. 2019 jsme se na přání mladých lidí rozhodli uspořádat další cestu, tentokrát do Svaté země. Cena takové pouti však pro některé z nich představuje barieru, kterou oni sami, ani jejich rodiny, nejsou schopny bez naší společné pomoci překonat.

Pokud náš projekt považujete za smysluplný, můžete na něj přispět dvojí cestou:
1) buď přes tento portál - číslo příslušného účtu a další pokyny Vám budou zaslány po zadání daru
2) nebo přímo na účet spolku MATĚJ z. s. - číslo účtu 2001162000/2010, variabilní symbol 777.

Velké díky za jakýkoli dar!


Díky!!!

Monika
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
MATĚJ z. s., projekt: Pouť mládeže do Svaté země - 2020