Jana Zárubová: Dárcovská výzva pro projekt "EpiJob - s epilepsií do práce"

EpiJob potřebuje Vaši podporu

vybíráme od 2.11.2019
12 700 Kč
vybráno 127 % z 10 000 Kč

přispělo

9 lidí
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
Podpora lidí s epilepsií, aby mohli pracovat, může zásadně změnit kvalitu jejich života. EpiJob má mnohaleté zkušenosti a jeho podpora funguje. Pomozte udržet jeho aktivity. 
EpiStop, z.s.
Podporujeme lidi s epilepsií, aby si našli práci, která je baví a je zároveň v souladu s jejich zdravotním stavem. Pomáháme jim komunikovat se zaměstnavateli a rozpouštět předsudky, které se týkají epilepsie a práce.

„EpiJob – s epilepsií do práce“
 
Komplex služeb zahrnuje: 

·         Individuální poradenství - sociální a pracovně-právní poradenství, tvorba osobní dokumentace. 

·         JOB KLUB – skupinová aktivita zaměřená na rozvoj komunikačních a prezentačních dovedností, základy počítačové gramotnosti a prohloubení orientace na trhu práce. 

·         Tréninková místa - získání či obnovení pracovních návyků, práce v kolektivu, praxe a doporučení pro budoucí zaměstnavatele. 

·         Spolupráce se zaměstnavateli a zaměstnávání - zprostředkování informací o epilepsii zaměstnavatelům, obecně i dle individuálních potřeb klientů 
 
Realizaci projektu zajišťuje sociální pracovnice a ergoterapeutka.
Webové stránky www.epijob.cz

Moc děkuji všem, kteří přispěli.

Jana Zárubová
2 000 Kč

Za ing. Kaftana

Jana Zárubová
2 000 Kč
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
EpiStop, z.s., projekt: "EpiJob - s epilepsií do práce"