Petr Král: Dárcovská výzva pro projekt Středisko Teen Challenge pro muže Šluknov

Rekonstrukce střech ve středisku Teen Challenge pro závislé

vybíráme od 23.10.2019
252 096 Kč
vybráno 48 % z 520 000 Kč

přispělo

25 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Co konkrétně děláme?
 
Projekt křesťanského střediska Teen Challenge International ve Šluknově funguje nepřetržitě od roku 1997 a pomáhá mužům, kde mohou nalézt prostředí pro změnu k trvalé abstinenci, učednické prostředí a nový start. Vedle závislých zde také pomáháme jejich blízkým, rodičům, partnerům a všem, kteří jsou nějak tímto problémem zatíženi. Středisko má kapacitu 18 klientů a ročně jím projde zhruba 30 mužů. Předmětem výzvy je pomoc s nalezením dostatečného množství prostředků na rekonstrukci střech střediska pro závislé.
 
  Co konkrétně děláme?
 
Projekt křesťanského střediska Teen Challenge International ve Šluknově funguje nepřetržitě od roku 1997 a pomáhá mužům, kde mohou nalézt prostředí pro změnu k trvalé abstinenci, učednické prostředí a nový start. Vedle závislých zde také pomáháme jejich blízkým, rodičům, partnerům a všem, kteří jsou nějak tímto problémem zatíženi. Středisko má kapacitu 18 klientů a ročně jím projde zhruba 30 mužů.
 
Na co potřebujeme získat prostředky?
 
Projekt dostavby střediska Teen Challenge pro muže ve Šluknově

Části projektu:

1.    Účel a smysl dostavby střediska

Obytná budova, rekolaudovaná minulým majitelem na rekreační objekt, jejíž stáří je datováno rokem 1859, prošla částečnou rekonstrukcí tak, aby v ní mohly bydlet rodiny služebníků (v současnosti 3 byty) a zhruba 18 klientů programu. Od roku 1997 se jich v programu vystřídalo zhruba 500. Vedle této budovy byla velká stodola. V roce 2003 jsme získali prostředky na stavební plány pro novou budovu, kterou jsme po letech s pomocí partnerů a převážně svépomocí dokončili. Mohli jsme tak získat prostory pro novou kuchyň, kotelnu, dílnu a rozšířit prostory pro byty služebníků. Klienti získali prostory pro multifunkční prostor (jídelna a prostor pro další aktivity programu). Stále nám však chybělo zázemí pro aktivity programu (učebna, prostor pro skupinové aktivity, bohoslužby atp., slušné koupelny a záchody odděleně pro muže a ženy zvlášť, kancelář pro poradenství, modlitební místnost, šatny a malá tělocvična). To vše jsme získali vestavbou v přízemí stodoly, kde navíc vznikla nekomerční kavárna pro účely veřejných setkání. Vedle pravidelných setkání církve, také různé akce, především ve spolupráci s městským úřadem, a neziskovými organizacemi. 

Jelikož jsme budovy koupili již v „vyžilém“ stavu, jsou dnes především střechy a střešní krytiny za hranicí životnosti a je nutné je rekonstruovat. Což je první krok pro možnou dostavbu střediska.

 Důvody a smysl dostavby:

V průběhu let se také měnila legislativa. V současnosti klienti programu ztratili významnou část sociální podpory, ze které kryli pobytové náklady programu, které jsou 4900/měsíčně, a to z důvodů legislativně nevyhovujících prostor pro bydlení. Z tohoto důvodu ztrácíme mezi 30 až 50 tisíci měsíčně na provozní náklady programu (energie, topení, atd.). Zároveň jako služba jsme placeni pouze z darů a pomoci Apoštolské církve s pokrytím části platů, což nás nutí hledat další případné finanční zdroje. 

Rekonstrukcí střech a následně dostavbou střediska, tedy dokončením poslední etapy, a to, půdní vestavbou ve stodole, budeme schopni zajistit a získat:

-          Legislativně a lidsky vyhovující prostory pro ubytování klientů

-          Prostory pro 1 až 2 apartmány, které budou moci využívat jednak rodiny klientů, kteří je přijedou navštívit a zúčastnit se také procesu poradenství a dále hosté z řad přátel a církve, kteří zde budou moci trávit dovolenou nebo osobní duchovní soustředění

-          Finanční prostředky na pokrytí části pobytových nákladů klientů, což zajistí lepší financování celého programu

 

2.    Vymezení rozsahu

a.    Rekonstrukce střech

První etapa 2020

V současnosti je střešní krytina na hlavní budově z eternitu, který na mnoha místech již praská. Celková plocha této střechy je 420 m2 a předpokládá se, že bude nahrazena plechovou šablonou, která nezatíží krovy. Náklady na tuto část jsou předběžně vyčísleny na zhruba 264.000,-. Tato částka může vzrůst s ohledem na stav krovu, který nyní není možné odhadnout. 

Druhá etapa 2021

Střešní krytina na „stodole“ (budoucí ubytovací části klientů) je z bonnského šindele, jehož životnost je 20 let a nyní již je v značně vyžilém stavu (instalována v roce 1997). Celková plocha je 408m2 , nicméně budou instalovány vikýře, které mohou tuto plochu lehce navýšit. Náklady na tuto střechu  jsou předběžně vyčísleny na zhruba 260.000,-.

 

b.    Projekční práce a rozsah půdní vestavby

V současnosti je nutné především zajistit projekční práce, na základě kterých bude možné kalkulovat odpovídající rozsah a cenu díla půdní vestavby. Celková zastavěná plocha půdní vestavby je zhruba 324m2 užitné plochy, kde by měly vzniknout 4 – 6 pokojů pro klienty a apartmán s 100 m2 obytné plochy.

-          Cena dostavby bude vycházet z projektové dokumentace viz. bod c.
 
c.    Kolaudační řízení

Vzhledem k tomu, že stavba probíhala v poměrně dlouhém období, měli jsme možnost mnoho z původních plánů přehodnocovat, a z tohoto důvodu také stavět postupně tak, aby středisko vyhovovalo potřebám provozu a lidem, kteří v jeho prostorách žijí (klienti a služebníci). Z tohoto důvodu bude nutné celý objekt po dostavbě znovu zakreslit a dodat patřičné dokumenty pro změny v původních plánech. 

-          Architektem navržená cena za projekční práce je 15-20.000,- 

 

3.    Jakou máme vizi na další 2 roky?

V rámci služby poskytovat i nadále komplexní pomoc závislým a jejich rodinám. V rámci projektu dostavby střediska je to pak obnova střešních krytin a vytvoření projektové dokumentace pro dokončení a částečnou kolaudaci již postavených částí střediska.
 
 
4.    Proč by měl dárce přispět na Váš projekt?

Jednak proto, aby pomoc závislým mohla být realizována v důstojných podmínkách, ale také protože se tímto způsobem může on sám stát součástí pomoci závislým a jejich blízkým.

 

5.    Co je na Vašem projektu jedinečné?

Naši klienti jsou z 80% lidé z ulice, kdy setkání s evangeliem je pro ně první unikátní zkušenost. V rámci pomoci skupině závislých jsme jedním z 3 evangelikálních křesťanských zařízení působících v naší zemi, kde jen závislých na tvrdých drogách je 40000 a dalšího půl miliónu má vážné potíže s nadužíváním alkoholu, 47%dětí má zkušenost z kouřením marihuany a obrovské množství lidí je závislých na patologickém hráčství a užívání psychofarmak.

Teen Challenge International v ČR
Středisko Teen Challenge Šluknov pro závislé muže bylo založeno v roce 1997. Pomáháme lidem závislých na drogách, alkoholu a hazardu najít smysl, sílu, motivaci a praktické dovednosti vedoucí k trvalé abstinenci. Ve středisku najde pomoc každý, kdo hledá řešení pro vlastní potíže s návykovými látkami nebo kdo hledá pomoc a radu pro své blízké. Pobytový program Teen Challenge je jedním z nejefektivnějších programů svého druhu pro zotavení a prevenci užívání návykových látek. Teen Challenge je nezisková organizace, která je zcela závislá na štědrých darech, finančních prostředcích a dobrovolnickém úsilí jednotlivců i organizací z celé naší komunity.


Děkujeme. 
Pro pomoc volejte: 732 734 623 nebo napište na helplinetc@gmail.com

Čemu především pomůžou vaše dary?
1. Adoptujte si klienta. Ti si přispívají na stravu a bydlení 5900,-, ale většina tyto prostředky nemá nebo není nikdo z rodiny, kdo by alespoň tyto životní náklady ve středisku pokryl. Pošleme vám jeho jméno a základní informace, za které se můžete také modlit. V době, kdy bude moci jezdit na dovolené, jej můžete pozvat k sobě na návštěvu a pomoci mu s získáním nových vztahů v rámci církve nebo jiného společenství.
2. Adoptujte si pracovníka. Pravidelnou podporou konkrétního služebníka střediska , viz "Tým", buďte mu také modlitební podporou. Jistě s vámi bude udržovat vztah a získáte lepší osobní přehled o tom, co se ve středisku děje, jaké jsou naše výzvy (jedná se o prostředky na platy v celkové výši 2.3 mil. ročně, na všechny pracovníky)
3. Přispívejte pravidelně i malou částkou na provozní náklady jsou cca 2 mil. ročně. Rádi vám konkrétní potřeby sdělíme
 
Na našich webových stránkách a facebooku můžete nalézt více aktuálních informací: 

Rádi vás podporujeme!

Jason Morrison

Podporujeme vás!

Jason Morrison

Hodně zdaru v práci.

Lenka L.
300 Kč

Požehnanou práci!

Thats Me
300 Kč

Bůh vám žehnej

Eva
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Teen Challenge International v ČR, projekt: Středisko Teen Challenge pro muže Šluknov