Alžběta Kalábová: Dárcovská výzva pro projekt Humanitární projekty ADRA

Dáme kafe v Libanonu?// Coffee in Lebanon?

vybíráme od 11.10.2019
102 352 Kč
vybráno 128 % z 80 000 Kč

přispělo

113 lidí
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
English version bellow.

" Ciaooo. Jsem Bětka a jsem docela crazy holka. ;) 19.11. mám svátek a protože mě milujete, tak mě chcete pozvat na kafe, že? :) Letos to ale nestihnem. Pár dní na to odlítám totiž do Libanonu, do jednoho uprchlickýho tábora v údolí Biká, kde humanitární organizace ADRA zajišťuje Syřanům i Libanoncům přístup k vodě. Tak letos ty prachy, co byste za mě dali v kavárně pošleme na humanitární pomoc, kterou ADRA ve světě zatraceně dobře dělá, jo? No a kdo daruje, nepřijde nikdy zkrátka. Dole checkněte, co z tohodle mýho libanonskýho dobrodružství budete mít. Díky ze srdce ... jo a jestli jsem Vám to ještě dneska neřekla .. taky Vás miluju! :)"

"Hi there! My name is Betka and I am kinda crazy girl :) On 19th of November I am celebrating my name-day. That´s an opportunity for coffee invitation, isn´t it? :) But this year I won´t make it as few days after I am traveling to Lebanon, to refugee camp in Beqaa, where humanitarian organisation ADRA provides access to water for Syrian and Lebanese people living there. Instead of coffee, please donate even little amount of money through this donation web page, which will go straight to ADRA account. Except of good feeling from helping people, I am going to buy (with my own money, not with money from your donation) you some little gifts in Lebanon and bring it to you. Or we can meet and chat about my experiance there. :)  Thanks a million!"

Co z mýho daru, krom svýho a Bětčinýho dobrýho pocitu budete mít?
What are you going to receive for your donation?

150 Kč - kafe a dortík pro Bětku = zamávám Ti z Libanonu
(150 CZK= greetings from Lebanon)
300 Kč - kafe a pugét pro Bětku = pošlu Ti z Libanonu pusu
(300 CZK = love vibes from Lebanon)
500 Kč - oběd a pugét pro Bětku =za svý prachy Ti koupím překvápko na místním trhu
(500 CZK = little gift from Lebanese street market)
1500 Kč - luxusní večeře a divadlo pro Bětku = ještě v prosinci se sejdeme v ČR a osobně Ti povím, jak to v tom uprchlickým táboře chodí, co místní a koukneme na fotky
(1500 CZK = let´s meet and chat about my first hand experiance from refugee camp, see photos etc.)
4000 Kč - že jsi to Ty Bětko .. = na svý náklady přijedu k Tobě do školy, práce, městskýho kulturáku a uspořádáme přednášku
(4000 CZK=I am going to have official talk for your school, collegues, community about my first hand experiance from refugee camp with presentation, photos, stories of people etc.)
ADRA, o.p.s.
ADRA poskytuje okamžitou pomoc lidem ve chvíli, kdy jsou postiženi přírodní katastrofou nebo válečným konfliktem. Cílem této pomoci je zabránit dalším ztrátám na životech a vrátit lidem důstojné životní podmínky. ADRA s lidmi v postižených oblastech pracuje dlouhodobě prostřednictvím rozsáhlých projektů, jejichž cílem je dopomoci obětem postavit se znovu na vlastní nohy.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi.


Organizace ADRA svými projekty naplňuje Cíle udržitelného rozvoje (SDGs = Sustainable Development Goals). V Etiopii usiluje o naplnění SDG 2 a 5 - konec hladu a rovnoprávnost mužů a žen, a to stavěním nádrží na vodu, které zajišťují obživu místním lidem, a distribucí oslíků s povozy ženám samoživitelkám pro usnadnění jejich dlouhých cest pro vodu. V Myanmaru poskytuje finanční podporu při studiu pro stovky dětí a mladých lidí a zajišťuje tak kvalitní vzdělání (SDG4). Podporuje také tvorbu nových pracovních míst (SDG 8) metodou cash for work při stavění mostů a cest. V Libanonu zajišťuje přístup k vodě a distribuuje hygienické pomůcky (SDGs 3 a 6).

V roce 2019 realizujeme tyto projekty:
ADRA se v roce 2019 zaměří zejména na aktivity, které jsou navrženy tak, aby zlepšily přístup obyvatel a ohrožených domácností k nezávadné pitné vodě a zajistily prevenci před chorobami. Více informací zde.

Libanon - Přístup k vodě pro syrské uprchlíky a libanonskou komunitu v údolí Biká
Náplní projektu je, aby uprchlíci i hostitelské komunity měli přístup k nezávadnému zdroji pitné vody. V praxi to znamená, že v jedné obci postavíme vodojem, který zajistí dostatek pitné vody pro všechny obyvatele, Syřany ve stanových táborech i místní Libanonce. Více informací zde.

Sýrie - Opravení škol a kanalizace pro navrátivší se rodiny v provincii Damašek
Cílem projektu, který ADRA realizuje ve venkovské části Damašku ve spolupráci s UNHCR, je obnovení 27 poškozených učeben pro přibližně 675 dětí. Zaměříme se také na opravu školy pro děti se zrakovým postižením v Damašku, kterým poskytneme i speciální pomůcky pro výuku. Opravíme a obnovíme poškozenou kanalizaci, která umožní vhodnou likvidaci odpadních vod pro přibližně 1 800 rodin. Více informací zde.

Myanmar/Barma – Podpora vzdělávání a soběstačnosti zranitelných komunit

Smyslem projektu je zlepšit přístup ke vzdělání barmských dětí a životní podmínky obyvatel Myanmaru/Barmy připravených o zdroje obživy v důsledku poškozených zavlažovacích kanálů a dopravní infrastruktury. Zaměříme se také na celkové zvyšování odolnosti obyvatel vůči přírodním katastrofám skrze sestavení plánu pro mimořádné události. Více informací zde.
 

Enjoy
Ota Faldyna
Přeji Vám Bětko vše dobré, ať se vrátíte ve zdraví domů
sestra Cecilie
500 Kč
Že se teda tak snažíš, Bětko :-)
Dárce
300 Kč
Bětka je nejlepší!
Milujeme Bětku.
Bětka je holka na svým místě!
Sarah Haváčová
300 Kč
Kéž by bylo víc lidí, kteří pijí tuhle kávu...
Jiří Chroust
300 Kč
Hodně štěstí!
Luděk Turzík
500 Kč
Happy to support this worthwhile cause :)
Katharine Bhattacharyya
300 Kč
Držím palce.
Díky za Vaši kuráž a dobré srdce.
Antonín Randa
Přeji hodně uspěchů!
150 Kč
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
ADRA, o.p.s., projekt: Humanitární projekty ADRA