Barbora Potocká: Dárcovská výzva pro projekt Smutek změněný v radost

Auto pro mobilní hospic

vybíráme od 5.9.2019
67 311 Kč
vybráno 34 % z 200 000 Kč

přispělo

29 lidí
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
Budu se vdávat!
A při této příležitosti bych chtěla založit dárcovskou výzvu pro Hospicovou péči sv. Kleofáše, kde potřebují pořídit auto pro tým zdravotních sestřiček.
Když se člověk zasnoubí, prožívá krásné období, kdy plánuje vytvořit nový domov. Ten pak nepřestává budovat a zvelebovat postupně celý život.
Ve stáří si lidé nepřejí nic jiného než ve svém domově zůstat. A právě proto tu jsou mobilní hospice, které se dokáží o člověka v této fázi života důstojně postarat. 

A jeden takový je i u nás v Třeboni - Hospicová péče sv. Kleofáše - www.kleofas.cz. Už 7 let se starají o těžce nemocné pacienty a jejich rodiny na Třeboňsku a Jindřichohradecku. Postupně po jejich službách stále více roste poptávka a proto potřebují auto pro sestřičky, aby se mohly dostat do více rodin.

Děkuji, že je se mnou podpoříte!

Bára
Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.
Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s. začala poskytovat domácí hospicovou péči v září 2013 pro obyvatele Třeboňska a blízkého okolí. Domácí hospic pomáhá nevyléčitelně nemocným pacientům v poslední fázi života a jejich rodinám v období nemoci, smrti a zármutku.
Naším posláním je umožnit pacientům důstojně a v kruhu své rodiny a přátel prožít poslední etapu svého života. Péče je poskytována týmem, který tvoří lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovnice, psycholog a pokud si to pacient přeje také duchovní. Hospic nemocnému garantuje, že nebude trpět nesnesitelnou bolestí, trvale bude respektována jeho lidská důstojnost a v posledních chvílích života nezůstane osamocen. Hospicová péče se tedy stará o pacienta, ale i jeho rodinu, komplexně – po stránce fyzické, psychické i duchovní. Domácí hospicová péče není v ČR systematicky podporována z veřejného zdravotního pojištění ani z veřejných peněz pro sociální služby.

Domácí (mobilní) hospicová péče

  • pomůže doma v pacientově rodině odborně pečovat o nemocného, který čelí problémům spojeným s nevyléčitelným onemocněním v poslední etapě svého života
  • je tu pro pacienty, kterým byla doporučena paliativní léčba v domácím prostředí – ať už po ukončení neúspěšné onkologické léčby nebo při chronickém onemocnění jakéhokoli nenádorového původu
  • zajišťuje komplexní léčbu od tlumení fyzické bolesti a jiných příznaků provázejících nemoc až po sociální, psychoterapeutickou i duchovní pomoc
  • spolupracuje s praktickými lékaři
  • je dosažitelná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
  • nabízí zapůjčení kompenzačních pomůcek pro co největší pohodlí nemocného 
  • poskytuje pomoc při péči o zemřelého a provázení pozůstalých po smrti pacienta
  • organizuje setkávání rodin nemocných a pozůstalých
  • přestože není hrazena zdravotními pojišťovnami, je dostupná

Podpořte prosím náš hospic: Váš dar bude použit k úhradě nákladů spojených s provozem služebních vozidel pro zdravotní sestry (jedná se o mobilní hospicovou službu poskytovanou v terénu), v rámci půjčovny kompenzačních pomůcek (nákup, revize, oprava zdravotnických pomůcek), dále na nákup nezbytného spotřebního zdravotnického materiálu a zdravotních prostředků.

Držím palce, ať nové autíčko dobře slouží účelům hospice. Ale hlavně držím palce slečně, která tuto sbírku založila, aby měla co nejklidnější přípravu svatebního dne a ať je poté moc moc šťastná se svým vyvoleným. #svatbaroku

Antonín Ettler
500 Kč

Děkuji sestřičkám a celé”rodině Kleofášově” za náročnou práci, za kterou si automobil zaslouží. Všem přeji mnoho zdraví a víry v dobré konce!👍🏻

Irena Petráková
1 000 Kč

Přeji hodně energie a radostí

Petr Koranda
1 000 Kč
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s., projekt: Smutek změněný v radost