Monolok Cafe: Dárcovská výzva pro projekt Humanitární projekty ADRA

Etiopský večer v Monoloku

vybíráme od 10.9.2019
4 500 Kč
vybráno 9 % z 50 000 Kč

přispělo

8 lidí
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
"Říjen je v Monolok Cafe měsícem pomoci pro Etiopii. Přijďte ho odstartovat ve středu 2. října na Etiopský večer. Zažijte africké kulturní vibes a poslechněte si, jak humanitární organizace ADRA v Africe pomáhá a to přímo z úst koordinátorů projektu v Somali. Celý výtěžek ze vstupného poputuje přímo na stavbu vodních nádrží v Etiopii. Těšíme se na Vás!"
Podpořte večer částkou:

250 Kč - Vstupné
350 Kč - Vstupné a balíček etiopského čaje
600 Kč - Vstupné a pohlednice se vzkazem od etiopských příjemců pomoci
1000 Kč - Vstupné a dobrý pocit z ještě větší pomoci :) 

Děkujeme a těšíme se na Vás 2.října od 18:00 v Monolok Cafe, Moravská 18, 120 00 Praha 2.
ADRA, o.p.s.
ADRA poskytuje okamžitou pomoc lidem ve chvíli, kdy jsou postiženi přírodní katastrofou nebo válečným konfliktem. Cílem této pomoci je zabránit dalším ztrátám na životech a vrátit lidem důstojné životní podmínky. ADRA s lidmi v postižených oblastech pracuje dlouhodobě prostřednictvím rozsáhlých projektů, jejichž cílem je dopomoci obětem postavit se znovu na vlastní nohy.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi.


Organizace ADRA svými projekty naplňuje Cíle udržitelného rozvoje (SDGs = Sustainable Development Goals). V Etiopii usiluje o naplnění SDG 2 a 5 - konec hladu a rovnoprávnost mužů a žen, a to stavěním nádrží na vodu, které zajišťují obživu místním lidem, a distribucí oslíků s povozy ženám samoživitelkám pro usnadnění jejich dlouhých cest pro vodu. V Myanmaru poskytuje finanční podporu při studiu pro stovky dětí a mladých lidí a zajišťuje tak kvalitní vzdělání (SDG4). Podporuje také tvorbu nových pracovních míst (SDG 8) metodou cash for work při stavění mostů a cest. V Libanonu zajišťuje přístup k vodě a distribuuje hygienické pomůcky (SDGs 3 a 6).

V roce 2019 realizujeme tyto projekty:
ADRA se v roce 2019 zaměří zejména na aktivity, které jsou navrženy tak, aby zlepšily přístup obyvatel a ohrožených domácností k nezávadné pitné vodě a zajistily prevenci před chorobami. Více informací zde.

Libanon - Přístup k vodě pro syrské uprchlíky a libanonskou komunitu v údolí Biká
Náplní projektu je, aby uprchlíci i hostitelské komunity měli přístup k nezávadnému zdroji pitné vody. V praxi to znamená, že v jedné obci postavíme vodojem, který zajistí dostatek pitné vody pro všechny obyvatele, Syřany ve stanových táborech i místní Libanonce. Více informací zde.

Sýrie - Opravení škol a kanalizace pro navrátivší se rodiny v provincii Damašek
Cílem projektu, který ADRA realizuje ve venkovské části Damašku ve spolupráci s UNHCR, je obnovení 27 poškozených učeben pro přibližně 675 dětí. Zaměříme se také na opravu školy pro děti se zrakovým postižením v Damašku, kterým poskytneme i speciální pomůcky pro výuku. Opravíme a obnovíme poškozenou kanalizaci, která umožní vhodnou likvidaci odpadních vod pro přibližně 1 800 rodin. Více informací zde.

Myanmar/Barma – Podpora vzdělávání a soběstačnosti zranitelných komunit

Smyslem projektu je zlepšit přístup ke vzdělání barmských dětí a životní podmínky obyvatel Myanmaru/Barmy připravených o zdroje obživy v důsledku poškozených zavlažovacích kanálů a dopravní infrastruktury. Zaměříme se také na celkové zvyšování odolnosti obyvatel vůči přírodním katastrofám skrze sestavení plánu pro mimořádné události. Více informací zde.
 

Kde mohu, tam musím pomoci!
Martina Terezie Kalábová
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
ADRA, o.p.s., projekt: Humanitární projekty ADRA