CZ / EN
Pavel Jungwirth: Dárcovská výzva pro projekt Nadační fond Martiny Roeselové

Pamětní grant Martiny Roeselové

vybíráme od 14.8.2019
72 568 Kč
vybráno 121 % z 60 000 Kč

přispělo

36 lidí
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
Skládáme se na stipendium pro nadějné mladé vědkyně a vědce pečující o předškolní dítě.

Jsou to už více než 4 roky, co nás ve svých 49 letech navždy opustila naše dlouholetá kolegyně a kamarádka Martina Roeselová, skvělá vědkyně, která během své krátké, ale excelentní vědecké kariéry vychovala tři děti a zároveň se snažila zlepšovat podmínky pro mladé vědce-rodiče, tak aby mohli obě tyto role sladit .

Po její předčasné smrti na rakovinu jsme se s kolegy rozhodli při Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, kde Martina působila, založit na její památku vědecké stipendium určené pro postgraduální studenty a studentky (a postdoktorandy a postdoktorandky), kteří se snaží kombinovat náročnou vědeckou práci s co nejlepší péčí o předškolní dítě. Vysbírali jsme mezi sebou peníze a stipendium jsme nazvali Pamětní grant Martiny Roeselové

Původně spontánní akce organizovaná v úzkém kruhu přátel a kolegů nakonec v průběhu několika let přerostla v založení Nadačního fondu Martiny Roeselové, který od té doby grant spravuje a rozvíjí.

V této výzvě vybíráme prostředky, které Nadační fond Martiny Roeselové využije k udělení dalších stipendií, jejichž cílem je pomáhat vybraným mladým vědcům a vědkyním a umožnit jim pokrýt náklady na hlídání dětí a další výlohy tak, aby mohli být skvělými rodiči a zároveň neztratili kontakt se špičkovou vědou.

Připojte se k nám prosím a pomozte nám získat peníze na další stipendia nesoucí jméno Martiny Roeselové. Přispět můžete jakoukoli částkou.

Díky moc za Vaši pomoc a příspěvek!

Pavel Jungwirth

---

[Prof. Pavel Jungwirth, DSc. (* 1966 v Praze) je český fyzikální chemik, vysokoškolský pedagog a popularizátor vědy. Vystudoval fyziku na MFF UK v Praze se zaměřením na chemickou fyziku. Titul kandidáta věd získal za práci v oblasti výpočetní chemie, pod vedením prof. R. Zahradníka v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR. Dlouhodobě působil na Kalifornské univerzitě v Irvine, na Jihokalifornské univerzitě v Los Angeles a na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. V současné době pracuje Pavel Jungwirth jako vedoucí vědeckého týmu na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. 

Pavel Jungwirth publikoval přes 300 původních prací s více než 11 tisíci citacemi, je zvoleným budoucím předsedou Učené společnosti ČR a nositelem řady ocenění, včetně Spiers Prize od britské Royal Society of Chemistry a Heyrovského oborové medaile od AV ČR. S populárními příspěvky Pavla Jungwirtha se lze setkat na stránkách týdeníku Respekt nebo ve vědecko-populárních pořadech Českého rozhlasu a televize.]
Nadační fond Martiny Roeselové
Fond je zřízen za účelem podpory vědecké činnosti vědců v oblasti přírodních věd, kteří se dočasně nemohou plně věnovat vědecké činnosti z důvodu péče o předškolní dítě. K dosažení tohoto účelu Fond poskytuje nadační příspěvky.

Finanční pomoc v jakékoliv výši mohou poskytovat jak jednotlivci, tak i firmy. Podpořit nadační fond můžete jak jednorázově, tak i pravidelně.

Více na www.nfmr.cz

With fond memories of Martina, a wonderful person and scholar.

Heather Allen
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Nadační fond Martiny Roeselové, projekt: Nadační fond Martiny Roeselové