CZ / EN
INEX - SDA: Dárcovská výzva pro projekt Dobrovolnictví pro všechny

Podpoř INEX-SDA a vyraž na prázdniny s originálním batohem!

vybíráme od 24.7.2019
0 Kč
vybráno 0 % z 10 000 Kč
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
Chceš podpořit dobrou věc a ještě za to získat originální dárek? Pak je tahle výzva určená právě pro tebe! Příspěvkem v minimální hodnotě 1000,- Kč můžeš jednak podpořit dobrovolníky, kteří se díky INEX-SDA zapojují do projektů v ČR i v zahraničí a také získat batoh jako dělaný pro prázdniny! 
Protože myslíme na životní prostředí a snažíme se dám starým věcem nový život, rozhodli jsme se ze starých banerů projektu GLEN (Global Education Network of Young Europeans) ušít originální batohy a odměnit jimi podporovatele našeho projektu Dobrovolnictví pro všechny.

INEX-SDA v něm pomáhá dobrovolníkům se zdravotním postižením, ze sociálně slabších rodin, z dětských domovů nebo v péči organizací pracujících s ohroženou mládeží zvýšit jejich sebevědomí, začlenit se do společnosti a motivuje je vydávat se za dalšími novými zážitky.

Pomoz nám tyto inspirativní mladé lidi v jejich cestě podpořit!

V roce 2018 INEXu podařilo vyslat 14 českých dobrovolníků se znevýhodněním na mezinárodní projekty do zahraničí a na workcampech v ČR hostoval 20 zahraniční dobrovolníky z této cílové skupiny. Počet zájemců o tyto aktivity neustále roste. Cílem je proto získat dostatek finančních prostředků, aby mohl inkluzivní dobrovolnictví podporovat dlouhodobě.

Buď jedním z prvních, kdo se do výzvy zapojí, a využij možnosti výběru z bohaté nabídky různých motivů!

Vždy aktuální výběr batohů najdeš v naší galerii zde!
O svém výběru nás můžeš informovat zasláním odkazu z galerie na lenka.kaderabkova@inexsda.cz.


INEX - Sdružení dobrovolných aktivit, z.s.
Dobrovolnictví a workcampy jsou skvělá příležitost pro všechny! Zkušenosti nasbírané na mezinárodních projektech posunou dopředu každého. A co teprve ty, kteří mají z nějakého důvodu omezené příležitosti! INEX-SDA podporuje všechny, kteří chtějí i přes své znevýhodnění pomáhat druhým a umožňuje jim poznávat nová prostředí a získávat užitečné dovednosti pro budoucí osobní i pracovní život.
V INEX-SDA věříme, že šanci stát se dobrovolníkem by měl dostat každý. Podporujeme proto zapojení těch, kteří mají z nějakého důvodu omezené příležitosti. Ať už jde o dobrovolníky se zdravotním postižením, ze sociálně slabších rodin, z dětských domovů nebo v péči spolupracujících organizací pracujících s ohroženou mládeží, mezinárodní projekty jsou otevřené všem. Zprostředkováváme tak lidem se znevýhodněním příležitost nebýt pouze příjemcem pomoci, ale taky zažít pocit, že sami pomáhají jako dobrovolníci. 

V roce 2016 se nám podařilo vyslat šest dobrovolníků se znevýhodněním na mezinárodní projekty do zahraničí a na workcampech v ČR jsme hostovali dva zahraniční dobrovolníky z této cílové skupiny. V kontaktu a různé fázi přípravy jsme přitom byli s celkem 18 zájemci a jejich počet neustále roste. Jedna dobrovolnice na vozíčku se účastnila projektu v doprovodu asistentky, jedna s podporou tlumočníka do znakového jazyka.

V roce 2017 jsme zapojili 19 českých dobrovolníků s fyzickým, mentálním, případně socioekonomickým znevýhodněním do dobrovolnických projektů v ČR nebo zahraničí a další čtyři účastníci přijeli ze zahraničí na projekty do ČR.

V roce 2018 jsme díky programu Dobrovolnictví pro všechny podpořili k účasti na projektech v zahraničí 14 dobrovolníků. Dva dobrovolníci se účastnili projektu v doprovodu asistenta. Ve spolupráci s pobočkou organizace Člověk v tísni v Ústí nad Labem pak vyjela skupina mladých místních lidí na dobrovolnický projekt ve Francii. Na workcampech v ČR jsme v rámci programu přivítali jednu dobrovolnici z ČR a 20 dobrovolníků ze zahraničí. Osm z nich přijelo z Francie společně ve dvou skupinách, aby podpořili projekty organizací Středisko ekologické výchovy a etiky SEVER v Horním Maršově a RADKA, z.s. Kadaň.
Všichni účastníci velmi ocenili možnost účasti na projektu a vyhodnotili tuto zkušenost jako významnou pro další směřování v životě – motivovala je například ke studiu jazyků nebo dalšímu poznávání odlišných kultur a lidí. Samostatná účast zvýšila jejich sebevědomí a získali také nové přátele z různých zemí.
 
 Naším cílem je získat dostatek prostředků, abychom mohli dobrovolníky, kteří přes své znevýhodnění chtějí být aktivní a pomáhat druhým, podporovat dlouhodobě.
 
 Pomozte nám pomáhat!
 
Děkujeme!
INEX-SDA tým

Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
INEX - Sdružení dobrovolných aktivit, z.s., projekt: Dobrovolnictví pro všechny