INEX - Sdružení dobrovolných aktivit, z.s.


Lidé s postižením Filantropie a dobrovolnictví

Dobrovolnictví pro všechny

Dobrovolnictví a workcampy jsou skvělá příležitost pro všechny! Zkušenosti nasbírané na mezinárodních projektech posunou dopředu každého. A co teprve ty, kteří mají z nějakého důvodu omezené příležitosti! INEX-SDA podporuje všechny, kteří chtějí i přes své znevýhodnění pomáhat druhým a umožňuje jim poznávat nová prostředí a získávat užitečné dovednosti pro budoucí osobní i pracovní život.

vybíráme od 28.3.2018

Staňte se součástí světa dobrovolnictví! Pomáhejte lidem s omezenými příležitostmi poznat krásu dobrovolnictví!

6 400 Kč

přispělo

5 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
V INEX-SDA věříme, že šanci stát se dobrovolníkem by měl dostat každý. Podporujeme proto zapojení těch, kteří mají z nějakého důvodu omezené příležitosti. Ať už jde o dobrovolníky se zdravotním postižením, ze sociálně slabších rodin, z dětských domovů nebo v péči spolupracujících organizací pracujících s ohroženou mládeží, mezinárodní projekty jsou otevřené všem. Zprostředkováváme tak lidem se znevýhodněním příležitost nebýt pouze příjemcem pomoci, ale taky zažít pocit, že sami pomáhají jako dobrovolníci. 

V roce 2016 se nám podařilo vyslat šest dobrovolníků se znevýhodněním na mezinárodní projekty do zahraničí a na workcampech v ČR jsme hostovali dva zahraniční dobrovolníky z této cílové skupiny. V kontaktu a různé fázi přípravy jsme přitom byli s celkem 18 zájemci a jejich počet neustále roste. Jedna dobrovolnice na vozíčku se účastnila projektu v doprovodu asistentky, jedna s podporou tlumočníka do znakového jazyka.

V roce 2017 jsme zapojili 19 českých dobrovolníků s fyzickým, mentálním, případně socioekonomickým znevýhodněním do dobrovolnických projektů v ČR nebo zahraničí a další čtyři účastníci přijeli ze zahraničí na projekty do ČR.

V roce 2018 jsme díky programu Dobrovolnictví pro všechny podpořili k účasti na projektech v zahraničí 14 dobrovolníků. Dva dobrovolníci se účastnili projektu v doprovodu asistenta. Ve spolupráci s pobočkou organizace Člověk v tísni v Ústí nad Labem pak vyjela skupina mladých místních lidí na dobrovolnický projekt ve Francii. Na workcampech v ČR jsme v rámci programu přivítali jednu dobrovolnici z ČR a 20 dobrovolníků ze zahraničí. Osm z nich přijelo z Francie společně ve dvou skupinách, aby podpořili projekty organizací Středisko ekologické výchovy a etiky SEVER v Horním Maršově a RADKA, z.s. Kadaň.
Všichni účastníci velmi ocenili možnost účasti na projektu a vyhodnotili tuto zkušenost jako významnou pro další směřování v životě – motivovala je například ke studiu jazyků nebo dalšímu poznávání odlišných kultur a lidí. Samostatná účast zvýšila jejich sebevědomí a získali také nové přátele z různých zemí.
 
 Naším cílem je získat dostatek prostředků, abychom mohli dobrovolníky, kteří přes své znevýhodnění chtějí být aktivní a pomáhat druhým, podporovat dlouhodobě.
 
 Pomozte nám pomáhat!
 
Děkujeme!
INEX-SDA tým

Dárcovské výzvy k projektu

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu
Aktivní (0)  |  Ukončené (1)

Nebyly nalezeny žádné aktivní výzvy.