Tomáš Holub: Dárcovská výzva pro projekt Podpora služeb mobilního Hospice Sv. Jiří v Chebu

Biskup běží pro Hospic Sv. Jiří

vybíráme od 10.6.2019
10 100 Kč
vybráno 101 % z 10 000 Kč

přispělo

11 lidí
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
Tomáš Holub se narodil v roce 1967 v Jaroměři. Studoval teologii a filosofii na teologické fakultě v Litoměřicích, v Salzburku, na Karlově univerzitě v Praze, dále na Institutu teologie a míru v Hamburku a na Papežské lateránské univerzitě v Římě, kde se specializoval především na oblast morální teologie. Na teologické fakultě Univerzity Karlovy pak obhájil svou dizertaci z křesťanské etiky na téma "Etické aspekty boje proti terorismu ve světle učení o tzv. spravedlivé válce". Dne 28. srpna 1993 byl v Hradci Králové vysvěcen na kněze, kde byl později jmenován i generálním vikářem. V roce 1996 se stal prvním vojenským kaplanem a následně i hlavním kaplanem Armády České republiky. Od července 2011 působil jako generální sekretář České biskupské konference. 12. února 2016 byl papežem jmenován plzeňským biskupem a 30. dubna přijal biskupské svěcení. Jako biskupské heslo si zvolil: "Kdo miluje, poznává Boha" (1 J 4,7). Je také spoluautorem knihy „Biskup na snowboardu". Pan biskup je aktivním sportovcem: dříve hrál volejbal, nyní  rád v zimě jezdí na snowboardu a lyžuje, hraje tenis a stále několikrát týdně ráno běhá. 
Hospic Sv. Jiří, o. p. s.
Nabízíme zdravotní, psychickou, sociální a duchovní péči a podporu umírajícím a jejich rodinám, aby ti, kteří si to přejí, mohli závěr svého života prožít se svými nejbližšími v domácím prostředí tak, že toto období budou vnímat jako přirozenou a smysluplnou součást svého života. Díky vašim darům můžeme poskytovat služby domácího hospice stále více klientům. Děkujeme.
V roce 2017 jsme umožnili 82 umírajícím zůstat doma se svou rodinou  až do posledního okamžiku.  Díky Vašim darům bude tato péče dostupná na Chebsku i v dalších letech všude tam, kde je jí třeba. Děkujeme!
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Hospic Sv. Jiří, o. p. s., projekt: Podpora služeb mobilního Hospice Sv. Jiří v Chebu