DAR místo dárku

vybíráme od 20.12.2018
680 300 Kč
vybráno 68 % z 1 000 000 Kč

přispělo

72 lidí
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
Ahoj, 
jmenuji se Duhovka a letos slavím desáté narozeniny. A vlastně nejen letos. Chystám se v oslavách pokračovat i v roce příštím. Jsem totiž veselá škola, které není vůbec jedno, jestli do ní chodí děti rády nebo ne a mám spoustu plánů, jak jim školní dny udělat ještě hezčí a zajímavější.

Hi, 
My name is Duhovka and I am celebrating my tenth birthday this year. And the celebration will not be limited to this year. I am planning to celebrate next year as well. I am a joyful school, which cares about children enjoying their school attendance. Thus, I have many plans to make their days at school even nicer and more interesting.
A to je i důvod, proč se na vás obracím. Mám sice pečující a štědré rodiče i milující široké příbuzenstvo (těm říkáte učitelé); navíc jsem jako soukromá škola slušně zaopatřená díky školnému, které mi platíte. 

Jsou ovšem věci, na něž se peníze prostě nedostávají, jako například venkovní Montessori vzdělávací centrum. Začali jsme je společně budovat na naší podzimní brigádě, ale je jasné, že jsme teprve na začátku. Chci vás proto poprosit, abyste mi k narozeninám nekupovali žádné dárky a místo nich (pokud to tak cítíte a máte chuť mě a duhovkové děti podpořit) přispěli libovolnou částkou od 500 Kč výše na vybudování pravé Montessori zahrady. 

Sbírka potrvá do konce ledna a Ivana a Tomáš Janečkovi přislíbili na projekt přispět částkou, která se bude rovnat součtu všech vybraných prostředků. Přímo zde můžete jednoduchou formou - klidně z gauče při pojídání vánočního cukroví a při reklamě uprostřed oblíbeného filmu - potěšit své ratolesti i svou duši (i svého daňového poradce) a přidat se k partě rodičů, kteří se již rozhodli pomoci.

Děkuji za váš čas, slibuji, že nebudete litovat!:-)

Vaše Duhovka s velkou podporou Rodičovské asociace

Vzkaz majitelů/zakladatelů:

Milí rodiče a přátelé Duhovky,
děkujeme Vám za vaši podporu! Jsme rádi, že už na to nejsme sami! :-)
Známé přísloví říká, že na výchovu dětí je zapotřebí celá vesnice. Duhovka je také takovým dítětem. S Vaší pomocí může tento smysluplný projekt být ještě krásnější.
Ivana a Tomáš Janečkovi

This is the reason why I am contacting you. I do have caring and generous parents as well as a big loving family (you call my relatives teachers). At the same time, I am a private school provided for by tuition fees you pay.

Nevertheless, there are things that we don’t have money for, such as an outdoor Montessori learning environment. We started building it together this fall but it is clear that a lot of work is still ahead of us. Thus, I would like to ask you: don’t buy any presents for my birthday and instead (should you feel like supporting me and the Duhovka children), contribute any amount of 500 CZK or more for the construction of a Montessori garden.

We will be collecting money until the end of January and Ivana and Tomas Janecek have promised to donate an amount equal to the total of all contributions. Right here you can easily bring joy to your children, your soul, (and your tax advisor) and join the group of parents who have already decided to help – even if you do so while sitting on your couch, while you are eating Christmas cookies and watching your favorite film.

Thank you for your time and I promise that you will not regret your contribution!:-)

Yours,
Duhovka with a major support of the Parents Association

A message from the owners/founders:

Dear Parents and Friends of Duhovka,
Thank you for your support! We are glad that it is no longer only us! :-)
A well known proverb says that it takes a village to raise a child. Duhovka is such a child as well. With your help, this meaningful project can be even more beautiful.
Ivana a Tomáš Janeček


Spolek pro Duhovku
Chceme, aby naše děti trávily co nejvíce času venku. Montessori zahrada by měla být rozšířením třídy. Příroda je nejlepší učitel./We would like our children to spend as much time as possible outside. The Montessori garden should be an extension of the classroom. The nature is the best teacher.
Naším cílem pro rok 2019 je vytvořit venkovní Montessori vzdělávací centrum. Začali jsme je společně budovat na naší podzimní brigádě, ale je jasné, že jsme teprve na začátku. K dosažení našeho cíle pomůže libovolná částka od 500 Kč nahoru.

.

Alla Mandelbaum

Ať žije Duhovka!

Zdeňka a Adam Sigmundovi

Adam Sigmund
25 000 Kč

Těšíme se na řádění venku!

Josef Havlík

Milá Duhovko, děkujeme za skvělý přístup!

Vilém Podliska
100 700 Kč

Držíme palce, aby to vyšlo :-)

Andrea Caletková

Pavel a Olga Hajflerovi, Praha 5

Pavel Hajfler
2 000 Kč

Všechno nejlepší k 10.narozeninám!

Martina Matejckova, Megapixel sro
10 000 Kč

Přejeme krasné vánoce a hodně úspěchu v projektu " Jsme rádi venku"
Jarda a Katka Volínovi

Jaroslav Volin
30 000 Kč

Malý dar místo dárku, hodně štěstí a držím palce!

Jiří Bárta