Vojtěch Sedláček: Dárcovská výzva pro projekt NEJDŘÍV STŘECHA

Vojta pro Nejdřív střechu

vybíráme od 7.11.2018
211 650 Kč
vybráno 92 % z 229 229 Kč

přispělo

93 lidí
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
Darujte lidem bez domova střechu nad hlavou. Veškeré Vámi darované prostředky jdou na ubytování.
Již první dny života na ulici mají devastující vliv na osobnost jedince. Nejdřív střecha podává pomocnou ruku lidem, kteří ztratili bydlení. Umožní jim dostat až dva měsíce ubytování zdarma v noclehárnách nebo azylových domech. Nové zázemí a podpora odborníků jim dovolí se znovu nadechnout a pomůže jim při nalézání bydlení, vyřízení chybějících dokladů, sociálních dávek a hledání zaměstnání.

Sbírkou chceme vybrat 229 229 korun, díky kterým uhradíme ubytování až 60 lidem bez domova během nadcházejících tří měsíců.

"Člověk na ulici bez prostředků je vždycky nějakým způsobem zraněný, ze sociálního pohledu dokonce zraněný těžce. Je s podivem, v kolika případech poměrně malá pomoc stačí, aby nepadl do trvalého bezdomovectví, ale postavil se na vlastní nohy a odešel po svých".

Nejdřív střecha pomáhá těm, kteří:

  • se právě ocitli na ulici, nebo projevují soustavnější snahu se z ulice dostat,
  • jsou v akutní situaci a jejich další pobyt na ulici by znamenal ohrožení života,
  • bydlí sice v zařízení s podporou sociálního pracovníka, ale jejich další setrvání v zařízení je vážně ohroženo.

Každý nově příchozí dostane jeden měsíc ubytování zdarma. Pokud je to nezbytně nutné, může získat i druhý měsíc - záleží na posouzení sociálního pracovníka. Předpokladem je ochota ke spolupráci ze strany klienta. Sociální pracovník se s přijatým klientem setkává dle potřeby, minimálně jednou týdně. Šanci na opětovné zařazení do Nejdřív střechy mohou mít i klienti po přijetí, kteří na ubytování nenastoupili.

Děkuji všem, kdo přispěl,
Váš VojtaVýbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Darujte lidem bez domova střechu nad hlavou. Veškeré Vámi darované prostředky jdou na ubytování.
Již první dny života na ulici mají devastující vliv na osobnost jedince. Projekt NEJDŘÍV STŘECHA podává pomocnou ruku lidem, kteří ztratili bydlení. Umožní jim dostat až dva měsíce ubytování zdarma v noclehárnách nebo azylových domech. Nové zázemí a podpora odborníků jim dovolí znovu se nadechnout a pomůže při nalézání bydlení, vyřízení chybějících dokladů, sociálních dávek a hledání zaměstnání.
 
Projekt je určen těm, kteří:
  • se právě ocitli na ulici, nebo projevují soustavnější snahu se z ulice dostat,
  • jsou v akutní situaci a jejich další pobyt na ulici by znamenal ohrožení života,
  • bydlí sice v zařízení s podporou sociálního pracovníka, ale jejich další setrvání v zařízení je vážně ohroženo.

Každému novému klientovi je poskytnut jeden měsíc ubytování zdarma. Získání druhého měsíce je na posouzení sociálního pracovníka. Předpokladem je ochota ke spolupráci ze strany klienta. Sociální pracovník se s klientem zařazeným do projektu setká dle potřeby, minimálně jednou týdně. Šanci na opětovné zařazení do projektu mohou mít i klienti, kteří již byli dříve přijati, ale na ubytování nenastoupili. 
 
Veškeré získané prostředky od dárců jdou na ubytování. Provozní náklady projektu hradí Vojtěch Sedláček a Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

Více informací o projektu na www.nejdrivstrecha.cz.
 

Díky za starost a energii!
300 Kč
Radúz, Marta a Matylda Máchovi
Radúz Mácha
800 Kč
Držím palce!
Monika Granja
500 Kč
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, projekt: NEJDŘÍV STŘECHA