Lenka Kyčerková: Dárcovská výzva pro projekt Svobodná volba v porodnictví.

Podpořte odvolání porodní asistentky proti pokutě za domácí porody!

vybíráme od 19.7.2018
119 624 Kč
vybráno 239 % z 50 000 Kč

přispělo

256 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Liga lidských práv pomáhá registrované porodní asistentce ze Středočeského kraje, které stát znemožňuje asistovat u fyziologických porodů. Už dříve jsme jí zajistili právní pomoc kvůli tomu, že jí krajský úřad svévolně a bez zákonné opory omezil v registraci její kompetence tak, že nemůže vést fyziologický porod. Teď jí ale úřad Středočeského kraje uložil pokutu v likvidační výši 120.000 Kč za poskytování zdravotní péče během porodů doma. Asistentka podala s pomocí právníků Ligy odvolání k Ministerstvu zdravotnictví, které rozhodnutí úřadu zrušilo pro nedostatek důvodů a vrátilo mu věc k novému projednání.

Přispějte na tuto kampaň a podpořte tím právo žen zvolit si místo porodu a právo porodních asistentek neutíkat od porodů a nenechávat rodičky, které si nepřejí převoz do nemocnice, na holičkách. Děkujeme! Klientka bojuje za možnost poskytovat ženám a dětem bezpečnou péči, která je běžná v západní Evropě a kterou doporučuje i Světová zdravotnická organizace.
Odborně poskytnutá péče u porodu doma porodní asistentkou nemůže být protiprávním jednáním, neboť zcela chybí jakákoliv škodlivost pro společnost, což je nutným znakem jakéhokoli přestupku. Naopak péče je v zájmu matky a dítěte a snižuje rizika domácího porodu. Poslední vědecké poznatky potvrzují, že porod doma s porodní asistentkou je srovnatelně bezpečný jako porod v nemocnici.

Krajský úřad naprosto ignoroval, že i matka, která se rozhodne pro porod doma, má právo na zdravotní péči a stejně tak její dítě. Volba domácího porodu je také pro některé ženy otázkou jejich myšlení a svědomí a snaha státu je trestat odpíráním péče je zvrácená a ve vyspělém světě nemyslitelná.

Předkládáme vyjádření klientky:

  1. Žena má svobodu volby místa porodu. Nemohu ji tedy nutit jít rodit do zdravotnického zařízení.
  2. Kdybych odešla od rodící ženy a u porodu s odmítnutím mé asistence pak nastaly komplikace, mohla bych čelit trestněprávnímu řízení za neposkytnutí péče a první pomoci. Ale ani etika mi nedovoluje opustit rodící ženu. Jsem přece porodní asistentka vyškolená právě k asistenci u porodu.
  3. Jsem tedy v paradoxní a neřešitelné situaci: Když se žena rozhodne při započetí svého porodu neodejít do zdravotnického zařízení a já od ní odejdu, čelím trestní odpovědnosti i občanskoprávní odpovědnosti, prohřešuji se i proti zákonu o zdravotních službách, v neposlední řadě čelím i vlastnímu etickému přesvědčení. A když u takové ženy zůstanu, čelím zase přestupkovému řízení. 
O této kauze se můžete dočíst i v Respektu a na Ihned.

Děkujeme, že přispíváte k větší svobodě žen rozhodovat o svém porodu.

Případ mají na starosti advokátka Zuzana Candigliota a právnička Sandra Pašková.

Kampaň pokryje odhadované náklady na právní zastoupení v přestupkovém řízení (zejména zpracování odvolání a zastupování v dalším řízení) ve výši 40.000 Kč a propagaci, medializaci a fundraising kampaně ve výši 10.000 Kč. Právní zastoupení zahrnuje též spolupráci s odborníky a dalšími neziskovými organizacemi, žádosti o informace – jiná rozhodnutí v podobných věcech, nejde tedy jen o samotné zpracování odvolání. Odhadujeme, že přestupkové řízení si vyžádá asi 25 hodin práce právníka v hodnotě 1.500 Kč/h.
 
Pokud se vybraná sbírka nevyčerpá v přestupkovém řízení, bude použita na správní žalobu a právní zastupování porodní asistentky před soudem. Pokud by po odvolání bylo přestupkové řízení zastaveno a pokuta by nebyla uložena, což ale neočekáváme, byla by nevyčerpaná částka převedena na další zastupování v případu paní Valentové. Dárcům bude na požádání předloženo vyúčtování vybrané sbírky.

Aktualizace kampaně k září 2018:
Z vybraných peněz bylo doposud vyčerpáno 74.250 Kč
- 33,5 hodin komunikace s klientkou, konzultace s odborníky, zpracování odvolání a jeho doplnění
- 16 hodin žádostí o informace na krajské úřady k získání podobných rozhodnutí o přestupku, zpracování několika desítek rozhodnutí pro účely odvolání

V případě dotazů ohledně této kampaně pište právničce Sandře Paškové na sandra.paskova@llp.cz

Liga lidských práv
Pouze pacient dostatečně informovaný o zdravotním stavu a svých právech může být lékařům partnerem. Srozumitelně zodpovídáme právní dotazy a díky výuce na vysokých školách zvyšujeme také právní povědomí lékařů. Zasazujeme se o svobodu volby ve zdravotnictví – chceme, aby zdravotníci respektovali individuální rozhodnutí a svobodnou volbu v oblasti očkování či porodnictví.

Co konkrétně pro to děláme?

  • Zastupujeme strategické případy před českými i mezinárodními soudy
  • Poskytujeme bezplatné právní poradenství pacientům na stránkách Férová nemocnice
  • Publikujeme manuály pro veřejnost, odborné analýzy a systémová doporučení
  • Vzděláváme pomocí seminářů a právních klinik studenty, zdravotníky i veřejnost
  • Připomínkujeme zákony, které se týkají práv pacientů a rodiček
V případě dotazů pište naší koordinátorce péče o dárce Lence Kyčerkové - lenka.kycerkova@llp.cz

Za Johanku ♥️

Dana Pavlová
200 Kč

Držím pěsti!

Pramonka
500 Kč

johanka na hrad!

Dárce
200 Kč
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Liga lidských práv, projekt: Svobodná volba v porodnictví.