Lenka Kyčerková: Dárcovská výzva pro projekt Svobodná volba v porodnictví.

Podpořte odvolání porodní asistentky proti pokutě za domácí porody!

vybíráme od 19.7.2018
119 624 Kč
vybráno 239 % z 50 000 Kč

přispělo

256 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Liga lidských práv pomáhá registrované porodní asistentce ze Středočeského kraje, které stát znemožňuje asistovat u fyziologických porodů. Už dříve jsme jí zajistili právní pomoc kvůli tomu, že jí krajský úřad svévolně a bez zákonné opory omezil v registraci její kompetence tak, že nemůže vést fyziologický porod. Teď jí ale úřad Středočeského kraje uložil pokutu v likvidační výši 120.000 Kč za poskytování zdravotní péče během porodů doma. Asistentka podala s pomocí právníků Ligy odvolání k Ministerstvu zdravotnictví, které rozhodnutí úřadu zrušilo pro nedostatek důvodů a vrátilo mu věc k novému projednání.

Přispějte na tuto kampaň a podpořte tím právo žen zvolit si místo porodu a právo porodních asistentek neutíkat od porodů a nenechávat rodičky, které si nepřejí převoz do nemocnice, na holičkách. Děkujeme! Klientka bojuje za možnost poskytovat ženám a dětem bezpečnou péči, která je běžná v západní Evropě a kterou doporučuje i Světová zdravotnická organizace.
Odborně poskytnutá péče u porodu doma porodní asistentkou nemůže být protiprávním jednáním, neboť zcela chybí jakákoliv škodlivost pro společnost, což je nutným znakem jakéhokoli přestupku. Naopak péče je v zájmu matky a dítěte a snižuje rizika domácího porodu. Poslední vědecké poznatky potvrzují, že porod doma s porodní asistentkou je srovnatelně bezpečný jako porod v nemocnici.

Krajský úřad naprosto ignoroval, že i matka, která se rozhodne pro porod doma, má právo na zdravotní péči a stejně tak její dítě. Volba domácího porodu je také pro některé ženy otázkou jejich myšlení a svědomí a snaha státu je trestat odpíráním péče je zvrácená a ve vyspělém světě nemyslitelná.

Předkládáme vyjádření klientky:

  1. Žena má svobodu volby místa porodu. Nemohu ji tedy nutit jít rodit do zdravotnického zařízení.
  2. Kdybych odešla od rodící ženy a u porodu s odmítnutím mé asistence pak nastaly komplikace, mohla bych čelit trestněprávnímu řízení za neposkytnutí péče a první pomoci. Ale ani etika mi nedovoluje opustit rodící ženu. Jsem přece porodní asistentka vyškolená právě k asistenci u porodu.
  3. Jsem tedy v paradoxní a neřešitelné situaci: Když se žena rozhodne při započetí svého porodu neodejít do zdravotnického zařízení a já od ní odejdu, čelím trestní odpovědnosti i občanskoprávní odpovědnosti, prohřešuji se i proti zákonu o zdravotních službách, v neposlední řadě čelím i vlastnímu etickému přesvědčení. A když u takové ženy zůstanu, čelím zase přestupkovému řízení. 
O této kauze se můžete dočíst i v Respektu a na Ihned.

Děkujeme, že přispíváte k větší svobodě žen rozhodovat o svém porodu.

Případ mají na starosti advokátka Zuzana Candigliota a právnička Sandra Pašková.

Kampaň pokryje odhadované náklady na právní zastoupení v přestupkovém řízení (zejména zpracování odvolání a zastupování v dalším řízení) ve výši 40.000 Kč a propagaci, medializaci a fundraising kampaně ve výši 10.000 Kč. Právní zastoupení zahrnuje též spolupráci s odborníky a dalšími neziskovými organizacemi, žádosti o informace – jiná rozhodnutí v podobných věcech, nejde tedy jen o samotné zpracování odvolání. Odhadujeme, že přestupkové řízení si vyžádá asi 25 hodin práce právníka v hodnotě 1.500 Kč/h.
 
Pokud se vybraná sbírka nevyčerpá v přestupkovém řízení, bude použita na správní žalobu a právní zastupování porodní asistentky před soudem. Pokud by po odvolání bylo přestupkové řízení zastaveno a pokuta by nebyla uložena, což ale neočekáváme, byla by nevyčerpaná částka převedena na další zastupování v případu paní Valentové. Dárcům bude na požádání předloženo vyúčtování vybrané sbírky.

Aktualizace kampaně k září 2018:
Z vybraných peněz bylo doposud vyčerpáno 74.250 Kč
- 33,5 hodin komunikace s klientkou, konzultace s odborníky, zpracování odvolání a jeho doplnění
- 16 hodin žádostí o informace na krajské úřady k získání podobných rozhodnutí o přestupku, zpracování několika desítek rozhodnutí pro účely odvolání

V případě dotazů ohledně této kampaně pište právničce Sandře Paškové na sandra.paskova@llp.cz

Liga lidských práv
Pouze pacient dostatečně informovaný o zdravotním stavu a svých právech může být lékařům partnerem. Srozumitelně zodpovídáme právní dotazy a díky výuce na vysokých školách zvyšujeme také právní povědomí lékařů. Zasazujeme se o svobodu volby ve zdravotnictví – chceme, aby zdravotníci respektovali individuální rozhodnutí a svobodnou volbu v oblasti očkování či porodnictví.

Co konkrétně pro to děláme?

  • Zastupujeme strategické případy před českými i mezinárodními soudy
  • Poskytujeme bezplatné právní poradenství pacientům na stránkách Férová nemocnice
  • Publikujeme manuály pro veřejnost, odborné analýzy a systémová doporučení
  • Vzděláváme pomocí seminářů a právních klinik studenty, zdravotníky i veřejnost
  • Připomínkujeme zákony, které se týkají práv pacientů a rodiček
V případě dotazů pište naší koordinátorce péče o dárce Lence Kyčerkové - lenka.kycerkova@llp.cz

Úžasná žena, které moc držíme palce. Porod s ní byl nádherný a bezpečný a profesionální, včetně poporodní péče. Budeme ji doporučovat dál.

Viola Chejnová
500 Kč

Podpora Johance.
Porodit v klidu doma je NORMÁLNÍ.

Lenka Pavlíková

Hodne stesti, Johanko. Potrebujeme vas!

Lilija Skorochod
300 Kč

Na podporu Johance, na podporu změn, pro svobodu rození.

Pavla Kupčo
300 Kč

Taková věc se podpořit musí 😉

Eva Grambalová

Snad rozum zvítězí nad předsudky:o) držím palce

Jitka Jančúchová
300 Kč

Vyjadřuji svým příspěvkem nesouhlas s postupem MZ a krajských úřadů vůči porodním asistentkám. Ženy mají právo svobodné volby a aktuální ohýbání zákonů ve prospěch nesmyslného (ne)řešení, spojené s odmítáním diskuze vedoucí k nalezení přijatelného kompromisu je v rozporu s principy demokracie i zdravým rozumem.

Radka Martínková
300 Kč

Preji dostatek dusevnich i fyzickych sil v tomto tazeni / snazeni. Ja asi uz nebudu mit jinou volbu, nez porodnici, ale doufam, ze moje dcera nekdy v budoucnu snad ano.

Katerina Stuchlikova
1 000 Kč

Velmi si vážím péče porodních asistentek a je jsem šťastná, že můžu přispět na SVOBODU ZROZENÍ..

Martina Cavallo
500 Kč

Děkuji všem statečným porodním asistentkám, ktere pomáhají ženám porodit v klidu a bez stresu.

Zuzana Ježková
300 Kč
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Liga lidských práv, projekt: Svobodná volba v porodnictví.