Lenka Kyčerková: Dárcovská výzva pro projekt Svobodná volba v porodnictví.

Pomozte nám zastavit porodnické násilí!

vybíráme od 12.3.2018
83 150 Kč
vybráno 119 % z 70 000 Kč

přispělo

142 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Paní Valentová přivedla na svět svoji dceru v porodnici v Neratovicích v roce 2012. Personál nemocnice klientce neumožnil porodit přirozeně ve zvolené poloze, ale namísto toho ji držel násilím v poloze na zádech a provedl jí navzdory jejímu nesouhlasu nástřih hráze. Lékařka přestřihla ihned pupeční šňůru bez dotepání, i když si to rodiče nepřáli. Paní Valentové odmítli na její přání vydat placentu a propustit ji domů, i přesto, že byla zcela zdravá a dítě také. Nemocnici jsme žalovali za porodnické násilí. Soudkyně však vůbec neřešila právo rodičky na respektování jejích přání a žalobu zamítla. Zároveň vyhověla protistraně ve všech ohledech na vyčíslení nákladů řízení. Částku plné náhrady nákladů řízení vyčíslila na astronomických 250.433,70 Kč, částku má uhradit naše klientka. Proti tomuto rozsudku jsme samozřejmě podali odvolání.

Chcete-li i Vy podpořit právní zastupování paní Valentové a tím celý boj za uznání práv rodících žen v Česku, prosíme, přispějte.
Děkujeme vám! 
Paní Valentová po příchodu do porodnice předala personálu svůj porodní plán, ale personál jej vůbec nezohlednil. 

Naopak, v rozporu s přáním naší klientky došlo k těmto zásahům: 
 • Podání oxytocinu, polohování do nepříjemné a nevhodné polohy vleže s nohami na držadlech, k profylaktickému nástřihu hráze (navzdory nesouhlasu na místě, i písemnou formou v předem vysloveném přání), nevydání placenty, narušení soukromí při porodu (na porodní sál vešlo v závěru porodu neodůvodněně 5-6 lidí). 
 • Na těle dítěte došlo k několika zásahům bez vysvětlení ze strany personálu, v přímém rozporu s vůlí obou rodičů - např. přestřižení pupečníku ihned po porodu, bez možnosti dotepání cenné pupečníkové krve. 
 • Ošetřující lékařkou byl zcela zdravé ženě po porodu znemožněn ambulantní porod, a to dokonce poté, co si po telefonické domluvě závazně převzal zdravého novorozence od neonatologa jeho pediatr. 
Celý porod se tak stal pro paní Valentovou i jejího partnera děsivým zážitkem nerespektujícího, ponižujícího a násilného jednání. Bohužel to není v Česku vůbec výjimkou. V prvním roce po porodu byla paní Valentová nucena vyhledat psychoterapeutickou pomoc, kde bylo zjištěno, že prožívané následky zážitku při porodu stran chování personálu porodnice, jsou známkami post-traumatického stresu. Rozhodla se vůči takovému jednání s rodičkami vymezit a její snahou v tuto chvíli je, aby se podobné věci neopakovaly. Podali jsme žalobu, která byla zamítnuta a klientce byla uložena povinnost zaplatit přemrštěnou částku za náklady řízení ve výši přes 250.000,- Kč. V zastoupení Ligy lidských práv podává odvolání, ve kterém se namítá nesprávné právní posouzení věci, nepřiměřenost nákladů řízení a podjatost znaleckého ústavu.

Znaleckým ústavem v této věci soudkyně určila porodnici U Apolináře. Liga lidských práv obdržela dvě čestná prohlášení žen, ve kterých tyto ženy popisují svoji zkušenost s podobným chováním personálu u jejich porodu v této nemocnici (takřka identickou se zkušeností paní Valentové). Prohlášení ukazují právě na podjatost znaleckého ústavu (který obhajuje stejně škodlivou paternalistickou praxi) a byla přiložena k odvolání. Ženy zároveň souhlasily s případnou osobní výpovědí u soudu paní Valentové.

Posudek, který vypracovali porodník Pavel Calda a porodní asistentka Markéta Školoudová (která se zaměřuje ve své praxi u Apolináře na mrtvorozené děti), má zásadní právní vadu – je nepřezkoumatelný. Neobsahuje žádné odkazy na odborné zdroje, ale pouze názory těchto dvou zpracovatelů. Zásahy do porodu byly údajně nutné z důvodu suspektního CTG monitoru, ovšem paní Školoudová nedokázala vysvětlit, proč namísto násilného ukončení porodu personál rodičce lékařka a porodní asistentka neumožnily změnit polohu, a to dokonce pokud je to právě poloha na zádech, která je dle Mezinárodní federace gynekologie a porodnictví (Federation Internationale de Gynecologie Obstetrique, FIGO) přímým faktorem, který způsobuje tíseň plodu, na kterou vznikalo podezření. Zpracovatelka s tímto stanoviskem Mezinárodní federace gynekologie a porodnictví údajně nesouhlasí.

Soudkyně neposoudila za důvod k pochybám o nestrannosti znaleckého ústavu ani to, že podle posledních dostupných údajů se u Apolináře prováděl nástřih hráze u neuvěřitelných 81 % případů všech vaginálních porodů a že tedy personál tohoto pracoviště bude logicky obhajovat i svoji vlastní škodlivou praxi na ženách. Soudkyně zamítla doplnění dokazování dalšími posudky, které jsme navrhli k vyvrácení některých tvrzení v posudku od Apolináře, a rovnou namísto toho rozhodla o zamítnutí žaloby v plném rozsahu.

Podle soudkyně není zásahem do osobnostních práv rodičky zamezení jejímu přání změnit polohu při normálně probíhajícím porodu, a dokonce ani to, že jí personál neumožní odnést si svou placentu, pokud ji žena chce, přebírá za své rozhodnutí plně vědomou odpovědnost, a nikoho svým jednáním neohrožuje. Prý jde výhradně o biologický odpad a nemocnice postupovala v souladu se zákonem, když tento proti vůli rodičky zlikvidovala. Soudkyně zcela ignorovala stanovisko Ministerstva zdravotnictví, které jsme předložili a podle kterého rodička má na vydání placenty právo.

Ze strany soudkyně bohužel došlo nejen k ospravedlnění porodnického násilí a nerespektujícího jednání personálu porodnice, ale také k porušení práva na spravedlivý proces, podobně jako tomu bylo na počátku v případu porodní asistentky Ivany Königsmarkové. V obou případech byla rozhodnutí soudu odvozena od zcela automatického a nekritického převzetí vědecky nepodložených a nepřezkoumatelných (sic!)názorů zpracovatelů posudku (zatímco tito zpracovatelé sami ve své praxi poškozují rodičky stejným způsobem), a na jiné důkazy nebyl brán zřetel a nebyly nijak zohledněny. Jedná se o naprosto chybný postup soudu.

K odvolání jsme předložili rovněž posudek Markéty Pavlíkové z oboru biomedicínské statistiky, který je založen na důkazech, a zpochybnil drtivou většinu tvrzení znaleckého ústavu.

Nyní ještě předložíme odborný posudek z oboru porodní asistence a porodnictví.

Video ke kampani naleznete ZDE.

Případ zastupuje naše právnička Zuzana Candigliota.

Buďte součástí naší mise podpořit změnu českého porodnictví a předem Vám všem moc děkujeme. Buďme změnou, kterou si ve společnosti přejeme.

Za vybrané peníze v této kampani hradíme náklady na odvolání (60.000,- Kč), které zahrnují 42 hodin práce naší právničky:

 • práce na odvolání 23 h
 • schůzka a komunikace s klientkou 6 h
 • účast na soudním jednání 7 h
 • komunikace a schůzky s odbornicemi 6 h
a provoz kanceláře Ligy lidských práv (10.000,- Kč), který zahrnuje:

 • propagace kampaně na akcích, které Liga zaštiťuje (například Jeden svět a besedy)
 • celková administrace kampaně koordinátorkou péče o dárce a dalšími členy týmu Ligy lidských práv a jejími dobrovolníky
 • samotný fundraising kampaně
V případě dotazů ke kampani se obracejte na Dana Petruchu (dan.petrucha@llp.cz).

Liga lidských práv
Pouze pacient dostatečně informovaný o zdravotním stavu a svých právech může být lékařům partnerem. Srozumitelně zodpovídáme právní dotazy a díky výuce na vysokých školách zvyšujeme také právní povědomí lékařů. Zasazujeme se o svobodu volby ve zdravotnictví – chceme, aby zdravotníci respektovali individuální rozhodnutí a svobodnou volbu v oblasti očkování či porodnictví.

Co konkrétně pro to děláme?

 • Zastupujeme strategické případy před českými i mezinárodními soudy
 • Poskytujeme bezplatné právní poradenství pacientům na stránkách Férová nemocnice
 • Publikujeme manuály pro veřejnost, odborné analýzy a systémová doporučení
 • Vzděláváme pomocí seminářů a právních klinik studenty, zdravotníky i veřejnost
 • Připomínkujeme zákony, které se týkají práv pacientů a rodiček
V případě dotazů pište naší koordinátorce péče o dárce Lence Kyčerkové - lenka.kycerkova@llp.cz

Anděla Roztočilová
300 Kč

Držím palce, ať se podaří změnit, co změnit lze a rodičům přeji sílu vyrovnat se s tím, co už změnit nelze.

Jolana Bucková
500 Kč

Držím palce!

Zuzana Chlumská
500 Kč

Přeji Vám, ať to vyhrajete.

Kateřina Kadlecová Makrlíková
300 Kč

Hodně štěstí a sil do vyjednávání s aparátem!

Dárce
500 Kč

Moc vam drzim palce!

Jana Watkin
500 Kč

držím palce

Dárce

Bojujte!!

Michaela Marinčičová
120 Kč

Přeji hodně štěstí. Zdravotnictví v Čechách porušuje lidská práva v mnoha ohledech, ale porodnictví se zdá být nejkritičtějším, zvlášť když jde proti výslovným doporučením světových organizací!

Betty Anne Noir

Přeju si, aby těhotná žena nemusela řešit dilema, zda porodí přirozeně a důstojně, ale doma a péči si zaplatí, nebo v porodnici s péči hrazenou ze zdravotního pojištění, ale s rizikem, že se stane obětí špatného zacházení. Vstupem do porodnice se žena nestává nesvéprávnou. Je nepřípustné, aby v právním státě byli trestáni (pokutováni) lidé, kteří mají odvahu domáhat se svých práv. Aby jim stát (soud) neposkytl službu, kterou garantuje, a ještě si za ni nechal takhle nehorázně zaplatit.

Jana Pleskotová
100 Kč
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Liga lidských práv, projekt: Svobodná volba v porodnictví.