Ensuring operation and organization activities

we started on 2018-02-09
€0
raised 0 % out of  €12
This campaign is already closed. Thank you!
The purpose of the association is to develop and support activities in the field of prevention and fight against AIDS, direct assistance to people infected with HIV and improving the status of HIV-positive people
The activity of the association
1. The main activity of the association is the satisfaction and protection of the interests that represent the purpose of the association.
2. The main activities of the association are to provide information on the issue and activities of general interest in the field of prevention and fight against AIDS as well as in the field of improving the status of HIV-positive persons, in particular:
a) Educational activities - issuing of preventive materials, discussions;
(b) cooperation with other entities;
(c) active participation in public debates on HIV / AIDS;
(d) collecting and providing information inside and outside the Association;
(e) organizing civic campaigns and petition events in accordance with the purpose of the association;
(f) organizing public collections.
Translated on Google
Red Ribbon, z. s.
Účelem spolku je vyvíjet a podporovat aktivity v oblasti prevence a boj proti AIDS, přímá pomoc lidem infikovaným HIV a zlepšování postavení HIV pozitivních osob. 1. Hlavní činností spolku je uspokojování a ochrana zájmů, které představují účel spolku. 2. Formami hlavní činnosti spolku je poskytování informací o dané problematice a obecně prospěšné činnosti v oblasti prevence a boje proti AIDS, jakož i v oblasti zlepšování postavení HIV pozitivních osob, zejména pak: a) osvětová činnost – vydávání preventivních materiálů, besedy; b) kooperace s jinými subjekty; c) aktivní účast na veřejných diskusích k problematice HIV/AIDS; d) soustřeďování a poskytování informací uvnitř spolku i vně; e) organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu účelem spolku; f) pořádání veřejných sbírek.
Přímá pomoc lidem žijícím s HIV, prevence a boj proti AIDS.
Hlavní činností spolku je uspokojování a ochrana zájmů, které představují účel spolku.
Formami hlavní činnosti spolku je poskytování informací o dané problematice a obecně prospěšné činnosti v oblasti prevence a boje proti AIDS, jakož i v oblasti zlepšování postavení HIV pozitivních osob, zejména pak:
a)    osvětová činnost – vydávání preventivních materiálů, besedy;
b)   kooperace s jinými subjekty;
c)    aktivní účast na veřejných diskusích k problematice HIV/AIDS;
d)   soustřeďování a poskytování informací uvnitř spolku i vně;
e)   organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu účelem spolku;
f)    pořádání veřejných sbírek.