Holos, z.ú.


Kultura, umění a historie

Vytvořme galerii světového holotropního umění

Přidejte se k nám v tvorbě jedinečného kulturního prostoru pro prezentaci českého i světového holotropního umění! Galerii vybudujeme v historickém objektu sýpky z 18. století v Holasovicích u Opavy. Zároveň tak tuto kulturní památku zachráníme a vdechneme jí nový život. Stane se místem nejen pro prezentaci umění, ale i pro jeho tvorbu v rámci Akademie Holotropic ART.

vybíráme od 20.11.2023
27 000 Kč

přispěli

2 lidé
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Vytvořme 1. evropskou galerii holotropního umění! Náš dlouholetý projekt Holotropic ART má nyní nový cíl.
Kulturní a společenské centrum navazující na genius loci původního osídlení Holasiců v prostorech kulturní památky historické barokní sýpky, náležící dříve knížatům Lichtenštejnům. 

Sýpka Holos

Galerie vznikne v prostorech barokní sýpky, bude mít 4 podlaží a více než 1000 m2 výstavní plochy. Kromě výstavních prostor zde bude i konferenční sál, kavárna, ateliéry, ubytovací prostory a studovny.

Část výstavní plochy bude věnována audiovizuálním dílům NFT umění a Sýpka se tak stane jednou z mála galerií na světě zaměřenou i na tento moderní způsob tvorby a prezentace digitálního umění. 

Sýpka je vzdálená pouhé 4 km od Holos Centra ve Vlaštovičkách a oba prostory tak budou společně umožňovat umělecké pobyty a retreaty s inspirací holotropními stavy vědomí.

Podpora Stanislava a Brigitte Grofových

Milníky projektu

Aktuální: 
 • Získání financí od podporovatelů a zakoupení objektu do konce roku 2023
  • Pro zakoupení objektu potřebujeme 2,8 mil. Kč
Další milníky:
 • Převzetí objektu jaro 2024
 • Architektonická studie a vyřízení stavebního povolení 2024
 • Žádost o grant 70. výzva IROP - Kultura - památky a muzea - SC 5.1
 • Zahájení stavebních prací 2025
 • Otevření 2026

Jak se zapojit?

 • Podpořte projekt přímo darováním libovolné finanční částky
 • Založte dárcovskou výzvu tlačítkem níže a oslovte své přátele
 • Máte jiný nápad? Kontaktujte nás a podpořte projekt jiným způsobem
Odkaz na prezentaci tohoto projektu: https://bit.ly/sypka-holos-prezentace

Co je to holotropní umění? 

Holotropní umění představuje umělecké vyjádření nebo tvorbu, která vzniká v průběhu nebo po různých typech holotropních stavů vědomí. Vychází z hlubších vrstev vědomí a má transformativní a integrativní účinky nejen na tvůrce, ale také na ty, kteří s touto tvorbou interagují. Může zahrnovat různé formy uměleckého vyjádření, jako jsou malba, kresba, hudba, literatura nebo dokonce performační umění, které vznikají jako projev hlubších emocionálních nebo spirituálních prožitků, které lidé zažívají během holotropních stavů vědomí (např. holotropního dýchání, psychedelických sezení,  spontánně během psychospirituální krize atd.) (Hrabánek, 1997)

Do projektu Holotropic ART se v minulých letech zapojili významní výtvarníci z ČR i ze světa, například H. R. Giger, Martina Hoffmann, Stanislav a Brigitte Grofovi, Roman Erben, Otto Placht, Zdeněk Hajný a řada dalších.

Meduse - Martina Hoffmann

Prezentace NFT umění

Navázali jsme spolupráci s komunitou psynft.xyz, která sdružuje více než 170 vizionářských umělců z celého světa. Svá díla prodávají formou NFT. Mezi nejznámější členy patří: Alex Grey, Android Jones, Boris Pelcer, Chris Dyer, Luke Brown, Fabian Jimenez, Silvio Vieira a Tas Visuals. Jediným českým členem je Filip Záruba, který se v Sýpce bude starat právě o sekci NFT.

Vzhledem k tomu, že NFT díla vznikají především digitálně a často jde i animace s originální hudbou, nabízí se nové způsoby prezentace děl a to na obrazovkách s vysokým rozlišením, pomocí videoprojektorů nebo v zrcadlových místnostech, kdy vás dílo plně obklopí a vtáhne do sebe.


Dagmar a Václav Havlovi - záštita nad Holotropic ART

Holotropní umění jsme opakovaně prezentovali také na Pražské křižovatce, pod záštitou Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE97, za účasti paní Dagmar Havlové i Stanislava Grofa. 

Kdo za projektem stojí? Milan Hrabánek
Zakladatel projektu Holotropic ART a také zakladatel Holos Centra. Lékař, psychiatr, facilitátor a učitel Grofova dýchání s vášní pro umění tvořené s inspirací holotropními stavy vědomí. www.milanhrabanek.comFilip Záruba
3D grafik a animátor, designér, NFT umělec, zároveň také filmový režisér, kameraman, střihač a producent
hudební skladatel, DJ a promotér. Je spoluzakladatel spolku Asaya. Režisér filmů Bufo Alvarius - Underground Secret a Bufo Alvarius Reloaded.  www.filipzaruba.com  www.bufoalvarius.comHolos, z.ú.
Projekt organizuje a zaštiťuje Holos, z.ú., nezisková organizace jejímž posláním je pečovat o duševní zdraví za pomoci metod transpersonální psychologie, vědecky zkoumat a prosazovat používání těchto metod, včetně Grofova dýchání a jiné práce s holotropními stavy vědomí. Holotropní umění má pro nás osvětový, ale i terapeutický význam.  

Kontakt

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu