Česká společnost ornitologická


Regionální a komunitní rozvoj Životní prostředí

Ptačí park Zbudovská blata

VYKUPME A OBNOVME LEGENDÁRNÍ ZBUDOVSKÁ BLATA! Společně jsme založili pátý ptačí park ČSO – další mokřadní ráj pro ptáky, obojživelníky a další živočichy. Nedaleko Českých Budějovic leží nejrozsáhlejší jihočeské louky, v minulosti brutálně odvodněné a svázané systémem melioračních kanálů. Pojďme obnovit původní blata, kdysi hnízdiště vzácných druhů ptáků jako jsou břehouši, vodouši, kolihy, čejky ad. Vykoupíme pozemky, vytvoříme tůně, zrušíme podzemní meliorace, tak abychom vrátili do krajiny vodu a s ní i mokřadní ptáky. PRÁVĚ TEĎ MÁME JEDINEČNOU MOŽNOST ROZŠIŘOVAT A ROZVÍJET PTAČÍ PARK ZBUDOVSKÁ BLATA. Za veškerou podporu srdečně děkujeme!!

OBNOVME MOKŘADY NA ZBUDOVSKÝCH BLATECH!

Rozšiřujeme pátý ptačí park o dalších 1,7 hektarů klíčových pozemků. Už v zimě navíc začneme s prvními úpravami pozemků. Pomůžete nám prosím i tentokrát?
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Zbudovská blata jsou nejen dějištěm knihy Karla Klostermanna Mlhy na Blatech. Tyto, pro českou krajinu netypicky rozsáhlé louky obklopené rybníky, jsou i legendární ornitologickou lokalitou, ležící nedaleko Hluboké nad Vltavou.

Podívejte se na video, které je tematicky věnované Zbudovským blatům i knize Karla Klostermanna.


Zbudovská blata byla ovšem ve 20. století odvodněná systémem melioračních kanálů, krásné meandry Bezdrevského potoka narovnány, mokřiny vysušeny a s tím zmizela i většina hnízdících ptáků. Přesto se zde stále rádi zastavují aspoň během migrace. Jeden z nejvzácnějších českých bahňáků – břehouš černoocasý, se zde dokonce pokouší, bohužel většinou neúspěšně, hnízdit. Je to ovšem jeho poslední známé hnízdiště v Česku. Společně s dalšími ptáky jej lákají výjimečně rozsáhlé luční plochy, které jen tak někde nenajde. Dříve vlhké louky, které má tak rád, vlivem meliorace vyschly.

POJĎME ZBUDOVSKÝM BLATŮM VRÁTIT JEJICH PŮVODNÍ MOKŘADNÍ KRÁSU. PTÁCI NÁM BUDOU VDĚČNÍ!
Na obrázku je vidět rovné, zregulované koryto Bezdrevského potoka, vlevo pak stopy původních meandrů. První pozemky vykupujeme přibližně uprostřed fotografie, mezi potokem a tratí.

Právě v této cenné ornitologické lokalitě se nám podařilo vykoupit téměř 11 ha pozemků.  Z toho téměř 4 ha přímo v zájmové oblasti nedaleko Přírodní rezervace Mokřiny u Vomáčků, představující poslední zachované zbytky původních Blat. Zbytek byla orná půda, kterou jsme směnili za luční porosty uvnitř parku. Nově se nám podařilo rozšířit park o dalších 1,7 ha pozemků u PR Mokřiny u Vomáčků i na druhé straně směrem k Dívčicům.
 
Nyní intenzivně jednáme o možnostech odkupů dalších pozemků, které jsou v dané lokalitě. Dary, které získáme navíc, budou tedy použity na další výkupy, ale i na první důležité kroky k návratu mokřadních luk. Děkujeme!

POMŮŽETE S VÝKUPEM POZEMKŮ V PÁTÉM PTAČÍM PARKU ZBUDOVSKÁ BLATA? 

Na vykoupených pozemcích:

  • vybudujeme mělké tůně
  • zrušíme podzemní meliorace
  • vrátíme vodu do krajiny
  • obnovíme původní přirozené meandry Bezdrevského potoka
  • zavedeme pastvu odolnými velkými kopytníky
  • nezapomeneme ani na lidi, připravíme naučné cedule a zorganizujeme exkurze pro veřejnost
Při správě ptačího parku chceme spolupracovat a udržovat dobré vztahy s dalšími hospodáři v okolí - místními zemědělci, obcemi, krajem. Naším cílem je především vytvoření pravidelného hnízdiště pro velmi vzácné bahňáky břehouše černoocasé a kolihy velké (ty již několik let v Česku nehnízdí, ale opakovaně se na Zbudovských blatech vyskytují).  Věříme, že ptačí park poskytne zázemí i mnoha dalším vzácným druhům, jako jsou čejky chocholaté, vodouši rudonozí, slavíci modráčci, kalousi pustovky, pisily čáponohé, tenkozobci opační a další.

Ostatně i ve starém českém filmu Mlhy na Blatech, natočeném v r. 1943 podle knihy Karla Klostermanna, hrají ptáci důležitou ilustrační roli a pro film byly použity natočené záběry mokřadních ptáků od známého fotografa a kameramana Václava Jana Staňka, prvního autora českých přírodovědných filmů.

Koliha velká a břehouš černoocasý – hlavní cílové druhy, v jejichž vyhnízdění doufáme.

Tento další pozemek, v těsné blízkosti přírodní rezervace Mokřiny u Vomáčků (která je vidět jako pruh rákosí vzadu na fotce), zachovalém zbytku původních blat, je již ve vlastnictví ČSO.

Zbudovská blata jsou opravdu výjimečným komplexem lučních porostů. Po opětovném zamokření ideální prostředí pro větší druhy bahňáků, jako jsou právě břehouši a kolihy.


ZA PODPORU SRDEČNĚ DĚKUJEME!

Dárcovské výzvy k projektu

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu
Aktivní (0)  |  Ukončené (1)

Nebyly nalezeny žádné aktivní výzvy.

Letní kosení
KDY: 27.-28.7. 2024 od 9:00
Přijďte pomoct pokosit, shrabat, odvézt a zpřístupnit část mokřadů pro letní/podzimní tah bahňáků. Večer se zaposloucháme do noční nálady Zbudovských blat a ráno zažijeme mlhy na blatech.
Přespíme na lokalitě ve vlastních stanech
Příjezd a odjezd podle potřeby není problém. Pokud máte vlastní kosu, hrábě nebo vidle, určitě uvítáme, když si přivezte. Pokud ne, do „vyprodání zásob“ poskytneme na místě.


Pro více informací kontaktujte Kryštofa Chmela (chmel@birdlife.cz, 723 757 768)

Od 15. 7. do 11. 8. můžete podpořit ptačí park Zbudovská blata Česká společnost ornitologická v obchodech Tesco.

Obchody Tesco v Českých Budějovicích budou mít Zbudovská blata jako jednu z možností podpory projektů "Vy rozhodujete, my pomáháme."

Více o projektu:

PTAČÍ PARK ZBUDOVSKÁ BLATA - OBNOVA MOKŘIN

Nový ptačí park Zbudovská blata má za cíl postupně navrátit krajině v nivě Bezdrevského potoka její původní charakter mokřadního ráje. Po provedených melioracích společně s vodou zmizelo z blat mnoho druhů ptáků, z nichž nejvýznamnějším je břehouš černoocasý, kriticky ohrožený druh ptáka přizpůsobeného životu v mokřadech. Nákupem dvou solárních čerpadel na vodu můžeme společně zajistit návrat vody na Zbudovská blata a s ní se pokusit i o návrat břehoušů. Jedná se o jeden z mnoha kroků, který bude navracet Zbudovským blatům původní pestrost, ptákům domov a lidem místo k poznání a odpočinku.
https://itesco.cz/pomahame/project/62312/

Pozvánka na sobotu 22. června do ptačího parku Zbudovská blata.
V sobotu se zde budou konat Kubatovy slavnosti a ČSO tady bude mít nejen stánek s prodejem produktů z e-shopu, ale i dílničku pro děti a ukázku kroužkování ptáků.
Vstup je zdarma a všichni jste srdečně vítáni!

Nová tůň na Zbudovských blatech vznikla za podpory Jihočeského kraje. Děkujeme.

V průběhu února a března vznikla na Zbudovských blatech nová tůň a další biotopy, které podpoří nejen místní populace ptáků, ale také obojživelníky a vážky.
Terénní úpravy zahrnující vytvoření dvou na sebe navazujících terénních sníženin a stržení drnu v zamokřených plochách v ochranném pásmu přírodní rezervace Mokřiny u Vomáčků. Více se dozvíte zde: https://zp.kraj-jihocesky.cz/nova-tun-na-zbudovskych-blatech

Pozvánka na akci pro veřejnost!
Vítání ptačího zpěvu v sobotu 4. května 2024 od 7:30. Podrobnosti níže v letáčku.

Další akce pro veřejnost v tomto ptačím parku!

Jarní brigáda, při které uklidíme ptačí park a připravíme jej na novou hnízdní sezónu, se koná v sobotu 9. března.

Sraz u vstupu do parku nad železničním přejezdem (49.0816778N, 14.3443231E), příjezd od Mydlovar), https://mapy.cz/zakladni?x=14.3433253&source=coor&id=14.3443231%2C49.0816778&y=49.0825632&q=49.0816778N%2C%2014.3443231E&z=16&ds=1.
Uvítáme účast dobrovolníků, kteří chtějí pomoct ptačímu parku Zbudovská blata. Společnými silami před začátkem hnízdní sezóny odstraníme náletové dřeviny, pokosíme a odvezeme stařinu z břehů Bezdrevského potoka a začistíme terén po strojovém hloubení tůně.
S sebou: holiny, pracovní oděv a rukavice, svačinu – něco na oheň

Účast prosím hlašte na: Kryštof Chmel (chmel@birdlife.cz, 723 757 768) Česká společnost ornitologická

Letošní první akce v ptačím parku Zbudovská blata - vycházka ke světovém u dni mokřadů.
Uskuteční se v sobotu 3. 2. od 10 hodin.

V ptačím parku Zbudovská blata již pracujeme a připravujeme se na novou hnízdní sezónu.

Pracovali jsme hned na 1,5 hektarech, kdy jsme u přírodní rezervace Mokřiny u Vomáčků posekali stařinu, kterou jsme z pozemku odstranili. Celá plocha se tak otevřela, což mají rádi bahňáci. Věříme, že již tento zásah napomůže k úspěšnému hnízdění břehoušů černoocasých. Také jsme prohloubili tůň, která se zde již vyskytovala, abychom zajistili delší zadržení vody v této lokalitě.
Celou tiskovou zprávu o těchto úpravách naleznete zde: https://www.birdlife.cz/prvni-zasah-na-zbudovskych-blatech-pripravili-jsme-plochu-pro-prirozenou-tun/.

                                                                                                              Lokalita po odstranění biomasy. Voda se tu drží přirozeně. Foto: Kryštof Chmel

Zítra 25. 10. 2023 bude odvysílán další díl Ornitologa na drátě, který bude tentokrát věnován ptačímu parku Zbudovská blata. Nezapomeňte se připojit v 17:30 zde: https://www.birdlife.cz/ornitolog-na-drate/. Pokud díl nestihnete, lze si jej kdykoli zpětně přehrát také na tomto odkazu.

Proběhla první akce pro veřejnost v novém ptačím parku Zbudovská blata!

Těší nás velký zájem veřejnosti, kdy se v neděli 1. října v novém ptačím parku sešlo 59 účastníků. Pozorováno zde bylo 35 druhů ptáků, a to včetně jednoho z cílových druhů - kolihy velké. V rámci akce probíhal také odchyt ptáků za účelem jejich kroužkování. Podrobnosti k akci si můžete přečíst v naší tiskové zprávě: https://www.birdlife.cz/v-ptacim-parku-zbudovska-blata-jsme-usporadali-prvni-akci/.

Jeden z odchycených a kroužkovaných druhů byl i ledňáček říční.
Foto: Jakub Vlček

Již nyní se těšíme na další akce s vámi!

Již tuto neděli 1. 10. 2023 se koná první akce v novém ptačím parku!

Jedná se o vycházku po ptačím parku, která se koná v rámci akce Festival ptactva.

O novém ptačím parku Zbudovská blata si s námi povídala Jitka Cibulová Vokatá v Českém Rozhlasu.
Přečíst či poslechnout záznam si můžete zde: https://budejovice.rozhlas.cz/mokradni-raj-pro-ptaky-obojzivelniky-a-dalsi-zivocichy-vznika-na-uzemi-9073793.

Právě vyšel časopis Ptačí svět, ve kterém se dočtete nejen o stávajících ptačích parcích, ale také o nově vzniklém ptačím parku Zbudovská blata a jeho obrovské dárcovské podpoře. Nové číslo si můžete přečíst zde: https://www.birdlife.cz/co-delame/publikace/ptaci-svet/ptaci-svet-3-2023/.

V ptačích parcích chystáme v září opět akce pro veřejnost.

 1. 9. od 16:30 Josefovské louky - Noc netopýrů
2. - 3. 9. od 18:00 Mnišské louky - Noc pro netopýry a lelkování na Mnišských loukách
22. - 24. 9. od 9:00 Kosteliska - dobrovolnický pracovní víkend
O podrobnostech jednotlivých akcí se dočtete v aktualitách na darujme.cz pod jednotlivými parky, nebo na našem webu https://www.birdlife.cz/prehled-akci-cso/.
 
Moc se na vás těšíme!

Zaplaceno!
S velkou radostí oznamujeme, že smlouva na prvních 11 ha pozemků v pátém ptačím parku Zbudovská blata byla podepsána a dnes z naší strany zaplacena.
Dary, které přišly nad rámec výkupní částky a nadále přicházejí, budou použity na management pozemků, monitoring, na celkovou správu, ale i na výkupy dalších pozemků.
Srdečně všem dárcům a podporovatelům děkujeme!


VYBRÁNO!  Srdečně děkujeme! Ale jedeme dál!

Milí dárci, opravdu se nám nedostává slov... společně jsme to dokázali, Zbudovská blata budou! Děkujeme moc! Více než tři miliony zaslané během pouhých 5ti dnů od cca 1200 dárců, to je opravdový důkaz toho, že je nás hodně, kdo si přejeme obnovu přírody a její zachování pro naše potomky. To tedy také znamená, že i s tím, co jsme měli na začátku k dispozici, máme shromážděnou částku potřebnou k pořízení prvních pozemků na Zbudovských blatech! Můžeme tedy dokončit přípravu kupní smlouvy, a ihned poté pozemky vykoupit. Vřelé díky všem, kdo na Zbudovská blata přispěli a stále přispívají!

Dary ale přijímáme dál - na Blatech rozhodně najdou své využití. S odvahou, kterou jste v nás probudili, se vrháme do předjednávání dalších výkupů, výměn a všemožné spolupráce na Zbudovských blatech. Peníze budou potřeba i na péči o nové pozemky a první úpravy s cílem navrácení vody do krajiny. Společně dokážeme proměnit Zbudovská blata v to, co kdysi byla - v ptačí ráj!

POZOR! Omezené možnosti platby kartou!
Milí dárci a podporovatelé ptačího parku Zbudovská blata. Vznikly technické problémy s platební bránou Darujme.cz, na jejich vyřešení se nyní pracuje (my je nemůžeme ovlivnit). Prosíme tedy, zda můžete svou podporu směrovat pomocí bankovního převodu, případně nám napište na darci@birdlife.cz a my Vám zašleme číslo přímo na náš transparentní účet.
Za vzniklé komplikace se velmi omlouváme!
Česká společnost ornitologická

2 miiony darů ve dvou dnech... milí dárci jste fantastičtí!! DĚKUJEME MOC!
To si zaslouží dáreček... třeba sérii fotografií hlavního cílového druhu Zbudovských blat břehouše černoocasého od výborného fotografa Dušana Boucného. No, není to nádherný pták?


MIlí dárci, jste prostě úžasní! Peníze na výkupy pozemků posíláte neskutečně rychlým tempem. První milion jste poslali za 8 hodin od spuštěné výzvy. Nyní zbývá ještě 1 730 000 Kč, ale my už pevně věříme, že se nám společně záměr podaří a Zbudovská blata vykoupíme! Srdečně děkujeme! 
Lucie Hošková a Lucie Vacková, ČSO

Založení projektu

Už se moc těším. Děkuji za to co děláte.

Marek Císař
1 000 Kč

Dárce

V dnešní době je cena peněz pomíjivá toto je smysluplná investice do budoucna pro další generace 😀🤠

Šárka Stekla
3 700 Kč

Ať se dílo podaří!!

Petra Parmová
740 Kč

Taky se těšíme na břehoušátka :-)

Kamila Burgerová
740 Kč

Super!

Miroslav Pinos
3 700 Kč

Děkujeme za iniciativu a těšíme se na první břehoušátka! :) Václavíkovy

Barbora Václavíková
3 700 Kč

Těšíme se na obnovu blat pro život vzácných ptáků v našich milovaných jižních Čechách! B+V+D Novotní

Blanka Novotná
3 700 Kč

xxx

František Vavruška
3 700 Kč

Děkuji za tuto naději.

Pavla Bergmannová