Česká společnost ornitologická


Regionální a komunitní rozvoj Životní prostředí

Ptačí park Rzy

Pomozte zachovat unikátní ptačí lokalitu Rzy, útočiště mnoha druhů ptáků, která bez další pomoci postupně zanikne. Udržme toto krásné místo pro další generace ptáků i lidí! V nivě říčky Loučná, mezi Pardubicemi a Chocní, u obcí Rzy a Dobříkov, se nachází území plné vody a vlhkých luk, domov mnoha druhů mokřadních ptáků, které obzvláště v létě působí jako oáza ve zbytku vyprahlé země. Rzy ale strádají zarůstáním, postupně vysychají a potřebují šetrnou péči, aby dál mohly sloužit jako výjimečné útočiště nejen pro ptáky. Pojďme získat do vlastnictví ČSO první rozsáhlou trvalou vodní plochu navíc obklopenou ostřicovými stoličkami a vlhkými loukami! SPOLEČNĚ ZDE PRÁVĚ TEĎ MŮŽEME VYKOUPIT POZEMKY PRO NOVÝ PTAČÍ PARK. ZA VEŠKEROU PODPORU SRDEČNĚ DĚKUJEME!

vybíráme od 3.4.2024

PŘISPĚJTE PROSÍM NA VZNIK PTAČÍHO PARKU RZY

Kolik m2 pozemků pro ptáky společně vykoupíme? DĚKUJEME!
2 031 135 Kč

přispělo

952 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Ptačí park Rzy, již šestý ptačí park ČSO,  vznikl v okolí nivy říčky Loučná, mezi obcemi Rzy a Dobříkov v Pardubickém kraji. Už teď se zde nachází mokřad o rozloze asi 20 hektarů. Společně s okolními loukami a pastvinami plánujeme, že celý ptačí park bude mít rozlohu minimálně padesát hektarů.

CHCETE SE TAKÉ PODÍLET NA VZNIKU PTAČÍHO PARKU RZY? VAŠE DARY POUŽIJEME NA VÝKUP POZEMKŮ A PRVNÍ NEZBYTNÉ ÚPRAVY VEDOUCÍ K DALŠÍMU ROZVOJI NOVÉHO PTAČÍHO PARKU. DĚKUJEME!

Na krásu tohoto místa se můžete podívat ve videu:


Hlavním prvkem parku je dno bývalého rybníku,  který byl původně plánovaný jako chovný rybník. Podle místních měl tento rybník v druhé polovině minulého století zaniknout, protože se dal špatně vypouštět. Což ve finále celou lokalitu zachránilo pro ptáky, protože rybník nešlo používat pro chov ryb a ze stejného důvodu se nikdy nepodařilo okolní plochu dostatečně vysušit, aby mohla být přeměněna na pole. Území bylo ponecháno bez obhospodařování a částečně se zde obnovila vodní hladina. Vodní plocha je mělká a proměnlivé rozlohy podle intenzity srážek během roku. Díky těmto podmínkám vznikla výjimečná lokalita, která je magnetem zejména pro mokřadní ptáky. Na vodní hladinu pak navazují vlhké ostřicové louky se vtroušenými rákosinami, které plynule přecházejí do luk kulturních, které jsou spásány a koseny.

        Lokalita Rzy.  Zde vzniká nový ptačí park ČSO. Foto: archiv ČSO

Velmi cenná je především mokřadní vegetace obklopující rybník, rozsáhlé rákosiny se zde střídají s ostřicovými porosty, které na několika místech postupně přecházejí do zamokřených luk. Mokré louky s bohatě zastoupenými ostřicovými stoličkami jsou nejen botanicky cenné, ale jsou i vyhledávaným hnízdištěm vzácných druhů ptáků. Lokalitu ptáci využívají jak k hnízdění, tak jako tahovou zastávku či shromaždiště. V roce 2023 zde bylo pozorováno 155 druhů ptáků, celkově však již 204 druhů.

Mezi pravidelně hnízdící druhy patří třeba čírka obecná (která se zde vyskytuje po celý rok), potápka malá, kopřivka obecná, jeřáb popelavý, polák velký, moták pochop, chřástal vodní, racek chechtavý, čejka chocholatá, vodouš rudonohý, moudivláček lužní, slavík modráček, lžičák pestrý a mnoho dalších.

Unikátní návštěvou se stal kulík pacifický v roce 2021, který tady byl pozorován vůbec poprvé v ČR. A dodnes zůstávají Rzy jeho jedinou tahovou zastávkou v Česku.

Lžičák pestrý, jeden z cílových druhů ptačího parku. Foto: Z. Procházka 


      Vzácná návštěva z roku 2021 - kulík pacifický. Foto: Z. Procházka 

V této ornitologicky unikátní lokalitě chceme právě teď získat pozemky do vlastnictví ČSO. Hrajeme však o čas.Soupeřem se nám stává zejména přirozená sukcese, kdy dochází k zarůstání lokality dřevinami, vysychání mokřadu a jeho postupnému zazemňování. Klesá i kvalita vody, množství potravy a rozšiřuje se rákosí. Tím ubývá prostředí vhodné pro mnoho mokřadních a lučních druhů ptáků. Dřívější početná kolonie racků chechtavých a potápek černokrkých z lokality už zcela vymizela.

Také z tohoto důvodu jsme se rozhodli nečekat a z rezerv na podporu ptačích parků (především díky trvalé podpoře dárců), vykoupit klíčové pozemky o rozloze 1,6 ha, které se nachází přímo v mokřadu.

Další pozemky jsou nyní na prodej a my věříme, že se nám společně podaří je získat také do vlastnictví ČSO. Pomůžete nám?

Protože pouze na námi vlastněných pozemcích můžeme společně vytvořit další ptačí ráj. Navíc půjde o první ptačí park s větší, trvalou vodní plochou.

První kroky jsme již podnikli, protože jsme se zde prostřednictvím naší Východočeské pobočky zasadili před několika lety o vyhlášení Přechodně chráněné plochy (PCHP). V lokalitě se tak např. nemohou používat meliorační opatření, hnojiva, pesticidy ani lovit. Toto opatření, jak již název napovídá, je však pouze přechodné.

Na námi vlastněných pozemcích budeme šetrně hospodařit s ohledem na ptáky. 

  • Mokřadní plochu rozšíříme posekáním a odstraněním starého rákosí, čímž podpoříme plynulý přechod vodní plochy přes ostřicové stoličky do vlhkých luk. To milují vzácné druhy kachen, jako jsou lžičáci pestří, poláci velcí nebo čírky obecné a modré.
  • Na vykoupených pozemcích vybudujeme 1 - 2 mělké tůňky, abychom zadrželi déle vodu v krajině a s ní zajistili potravu pro ptáky.
  • Vyřežeme nepůvodní a náletové dřeviny, abychom zabránili zarůstání vodní plochy.
  • Chceme se pokusit obnovit kolonii racků chechtavých, proto pro ně ve spolupráci s Pardubickým krajem vybudujeme první hnízdní ostrůvek. Naším snem je nejen návrat racků, ale i potápek černokrkých, které s nimi dříve v kolonii hnízdily. 
  • Jakmile vykoupíme dostatečně velké pozemky, zavedeme osvědčenou pastvu velkými kopytníky, čímž podpoříme zejména bahňáky, jako jsou čejky chocholaté a vodouši rudonozí.
SRDEČNĚ DĚKUJEME ZA VEŠKEROU PODPORU!
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Ptačí park Rzy se po jeho vyhlášení stal velmi oblíbeným místem pro mnoho návštěvníků.

Velmi nás to těší, avšak s vyšším počtem návštěvníků přicházejí i ti, kteří nerespektují hnízdní sezónu ptáků a tím je ruší. Mnoho ptáků hnízdí pouze 1x ročně, a takovéto vyrušení může znamenat ztrátu celé snůšky, případně i hnízdiště.

Pojďme si připomenou pravidla, jak se v ptačích parcích chovat:
• V žádném případě nevstupujte do rybníka a přilehlých rákosin.

• Hlídejte si své psy, mějte je na vodítku a nepouštějte na volno.

• Nerušte ptáky na území celého parku, držte se vyznačených cest.

• Respektujte, že návštěvnický okruh vede i po pozemcích jiných majitelů. 

• Nevstupujte do pastviny, ani se nedotýkejte jakékoliv části ohradníku.

Děkujeme za vaši ohleduplnost k hnízdícím ptákům.

Návštěvnický okruh:

Výborné zprávy z nového ptačího parku Rzy!
Od 9. května se tu zdržuje pár vzácných bahňáků pisil čáponohých. 13. května bylo dokonce pozorováno jejich páření. Jejich hnízdění nebylo ve východních Čechách dosud zaznamenané a ještě nikdy nebylo tak blízko jako letos na Rzech. Nechme se překvapit.
Kvůli hnízdní sezóně v plném proudu ještě musíme dodat malé upozornění. Při návštěvě parku prosím užívejte výhradně vyznačený návštěvnický okruh a nepouštějte na volno své psy. Děkujeme za vaši ohleduplnost k hnízdícím ptákům.

Foto Filip Jetmar a Jiří Bartoš

Vykoupili jsme pozemky v ptačím parku!
Díky velké dárcovské podpoře se podařilo získat finance na výkup pozemků v novém ptačím parku. Po podepsání smluv na výkup 2 pozemků a po přepsání na Katastru nemovitostí, jsme mohli zaplatit tyto 2 pozemky. Stali jsme se tak novými majiteli  těchto pozemků.
Děkujeme za štědrost všech dárců a podporovatelů parků!


Založení šestého ptačího parku Rzy!
Díky štědrosti všech dárců se podařilo vybrat nejen potřebnou částku pro výkup pozemků, ale také pro potřebný management. To nám umožnilo připravit a podepsat smlouvy na první 2 pozemky. Každým dnem již dojde k zaplacení těchto pozemků.
Navíc dary přichází i nadále, což nám dává jistotu v jednáních o další pozemky. Věříme tak, že vám brzy přineseme informace o další podepsané smlouvě.
Děkujeme za štědrost všem dárcům!

Na jaře je v novém ptačím parku krásně
 (foto: archiv ČSO)


Voda je nejdůležitějším prvkem v novém ptačím parku
(foto: Ludmila Korešová)

Děkujeme za neuvěřitelnou podporu nového ptačího parku Rzy v podobě jak darů, tak podpůrných vzkazů zde na darujme.cz.
Za 24 hodin jste poslali podporu ve výši více než 50 % cílové částky, což jsme opravdu nečekali. To nás povzbudilo natolik, že jsme již připravili smlouvy k prvním 2 pozemkům a budeme vás brzy informovat o jejich podpisu.
Srdečně děkujeme všem dárcům a příznivcům ptačích parků!

Foto: čírka obecná (Zdeněk Procházka)

Založení projektu

🐦

Josef Štěpánek
650 Kč

Pro zvířátka

Markéta Košková
200 Kč

Ať se novému ptačímu parku Rzy u Dobříkova daří !

Michal Hnízdil
3 000 Kč

Držím pěsti na co největší možnou vykoupenou plochu pro pískálky a opeřence! :)

Simona Macho

Posláno, ať se ptákům daří.

Linda Švarcová
650 Kč

Tak, ať vám to vyjde a ptáci se tu mají co nejlépe.

Helča
150 Kč

ať žijí mokřady a ptačí parky!👍

Jitka Fořtová
650 Kč

Nechť se dílo daří..

Helena Solná
650 Kč

Ať se ptáčci mají...

Petr Gerlich
300 Kč

Díky, za to co děláte

Kateřina Zikmundová
1 300 Kč