Arnika, z. s.


Životní prostředí

Arnika

Arnika se svými příznivci chrání přírodu a zdravé prostředí pro budoucí generace v Česku i ve světě. Dlouhodobě prosazujeme méně odpadů a nebezpečných látek, živé řeky a pestrou přírodu a právo občanů rozhodovat o životním prostředí. Děkujeme Vám za Vaši podporu a za to, že se zajímáte o tyto oblasti, které se dotýkají nás všech. Vážíme si Vašeho rozhodnutí učinit zásadní krok pro ochranu životního prostředí díky darování a budeme se snažit Vaši podporu co nejlépe využít. Jste to právě Vy, kdo nám umožňuje věnovat se zásadním změnám, které jsou často během na dlouhou trať. Společně dokážeme mnoho!

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Chcete žít ve zdravém životním prostředí?
A víte, že dobré životní prostředí není samozřejmostí?
 
Chraňte životní prostředí pro sebe i pro následující generace a přidejte se k Arnice.  Budete se podílet na ochraně vodních toků a ovzduší, na záchraně stromových alejí i na snižování množství odpadů a toxických látek. Budete pomáhat lidem v rozhodování o životním prostředí v místě, kde žijí. A budete podporovat nás a naše mezinárodní partnery v řešení velkých ekologických problémů v zahraničí. 

Arnika je tu od roku 2001 a je za námi řada úspěchů. Například jsme zachránili tisíce stromů v alejích před zbytečným pokácením nebo jsme se zasadili o likvidaci havarované skládky nebezpečných odpadů u Pozďátek na Vysočině.

S Vámi toho dokážeme ještě víc. Pojďte do toho s námi!

Děkujeme Vám za Váš dar. Vaše důvěra je pro nás zavazující.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Použijte můj pravidelný příspěvek především na programy týkající se stromů, ochrany vod a ostatní přírody. Jája

Jája
50 Kč

Díky

Dárce

Věřím, že přijde čas, kdy Arnika a další podobné projekty budou brány v naší zívající společnosti vážně! Mluvme o tom nahlas, ať se probudíme!
Pavel Cmíral, scenárista

Pavel Cmíral

Moc Vám děkujeme za štědrý pravidelný příspěvek a za krásná slova, Jste super, díky!

Arnika, z. s.

Příroda ovlivňuje a podporuje naše smysly, cítění, chování a zdraví. Chraňme přírodu!
Bez přírody by nebyl náš život kvalitní!

Marie Stadtherrová
500 Kč

Kéž byste byli zbyteční. Naneštěstí to tak není, takže ... Děkuji, že jste!

Miloš Hladík

Ať se daří.

Martin Černý
200 Kč

Děkujeme za všechno, co pro naši přírodu děláte.

Účastníci Řízkování (květinový swap)
3 000 Kč

Díky za podporu Běloruskám/ům.

Dalibor Tuček
200 Kč

Věřím ,že lidstvo pochopí, že s přírodou je nutné souznít, proto daruji.

Dana Vojáčková
50 Kč

Hodně dalších zdarů :-)

Dagmar Váňová