Evropské hodnoty z.s.


Osvěta a poskytování informací Vzdělávání a výzkum

Podpora činnosti Bezpečnostního centra Evropské hodnoty

Jsme expertní organizace zabývající se odhalováním dezinformací a bojem proti nim.

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Naším posláním je ochrana svobody, suverenity a demokracie. Naší vizí je svobodné, bezpečné a prosperující Česko ve střední Evropě, jež je nedílnou součástí transatlantického společenství a opírá se o pevné spojenectví s USA. 
Díky Vašemu daru můžeme dál pokračovat v plnění našeho poslání a nadále přispívat k vytváření informované a proti dezinformacím odolné společnosti.

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Díky za odvedenou činnost. JĎ

Jiří Ďoubalík
500 Kč