Diakonie ČCE Středisko humanitární a rozvojové spolupráce


TORNÁDO Humanitární pomoc

VYHLAŠUJEME SBÍRKU NA POMOC LIDEM, KTERÉ ZASÁHLO TORNÁDO

Ve čtvrtek 24. června 2021 zasáhla ničivou silou region Hodonínska a Břeclavska nečekaná přírodní katastrofa. Jižní Moravou se po sérii silných bouřek prohnalo tornádo. V oblasti zasahují záchranáři i dobrovolníci, vedle rozsáhlých materiálních škod jsou bohužel hlášeny i oběti a desítky zraněných. In English: https://www.diakoniespolu.cz/en/our-work/urgent/

2 475 574 Kč

přispělo

1296 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
24. 6. se před půlnocí mimořádně sešlo vedení Českobratrské církve evangelické a Diakonie ČCE. Na pomoc v postiženém regionu uvolňuje ČCE 500 000 Kč. Zároveň otvíráme humanitární sbírku a mobilizujeme dobrovolníky.
 
Prostředky lze posílat na č. ú.: 2100691426/2010.
 
Přispět lze i prostřednictvím DMS na číslo 87 777 ve tvaru:
DMS DIAKONIEPOMOC 30
DMS DIAKONIEPOMOC 60
DMS DIAKONIEPOMOC 90
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč.
Službu zajišťuje Fórum dárců. Více na www.darcovskasms.cz.
 
Od rána zjišťujeme možnosti okamžité pomoci prostřednictvím farních sborů v místě. Povoláváme naše dobrovolníky, aby byli v pohotovosti pro následnou pomoc s likvidací škod.

Podrobné informace jsme zveřejnili na stránkách www.povodne.diakonie.cz.

Děkujeme!
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Spustili jsme třetí kolo pomoci rodinám, které zasáhlo tornádo na Jižní Moravě


Diakonie ČCE, Středisko humanitární a rozvojové spolupráce dnes spouští třetí kolo finanční pomoci pro domácnosti zasažené tornádem. Na rozdíl od předchozích dvou kol bude peníze ze sbírky rozdělovat grantovým systémem. Třetí kolo připravují i další organizace, které se dohodly na koordinovaném postupu vyplácení peněz. Celkově plánují rozdělit ze sbírek 81 mil. Kč.

O finanční podporu ze sbírky Diakoniemohou žádat všechny domácnosti zasažené tornádem v obci Hrušky, kterým chybí finanční prostředky na efektivní dokončení oprav.  Žádat lze do konce listopadu prostřednictvím on-line formuláře nebo se lidé z Hrušek mohou spojit s místním koordinátorem Diakonie. 

Lidé mohou formulář vyplnit na adrese www.diakoniespolu.cz/tornado.

Finanční podpora bude určena na náklady spojené s bydlením, např. na opravy domu, výstavbu nového domu po demolici, pořízení nového bydlení, pořízení nezbytného vybavení domácnosti, které bylo tornádem poničeno a podobně. Výše podpory bude odstupňovaná podle míry poškození nemovitosti od 75 tisíc do 600 tis. Kč.  Diakonie alokovala na 3. kolo pomoci celkem 8 mil. Kč. V prvních dvou kolech vyplatila 15 mil. Kč.

„Ve třetím kole cílíme na zvlášť zranitelné skupiny obyvatel. Posuzovat budeme sociální a finanční potřebnost rodiny. Budeme přihlížet k tomu, jakou podporu rodina již dostala od státu, pojišťoven, dalších nevládních organizací a nadací. Budeme hodnotit účel, na který žadatel chce finanční podporu využít,“ říká Kristina Ambrožová, ředitelka Střediska humanitární a rozvojové spolupráce, Diakonie ČCE. 


Lidé zasažení tornádem dostanou dalších 200 milionů korun ze sbírek 


Na základě dohody o koordinovaném postupu pomoci zahájí tento týden spolupracující nevládní organizace, nadace a nadační fondy druhé kolo podpory pro lidi v obcích zasažených tornádem. Více poškozené domácnosti obdrží stejně jako v prvním kole příspěvek 150 tisíc korun. Celkem plánují organizace ze svých sbírek v této fázi podpory vyplatit více než 200 milionů korun. Prvních 230 milionů korun již organizace rozdělily mezi 1 500 rodin, které tak mohly prostředky využít na opravy poničených domů a zajištění základních potřeb svých domácností.

Distribuce finanční pomoci je koordinována mezi organizacemi ADRA, Člověk v tísni, Diakonie, Donio, Nadace ČEZ, Nadace Via, Nadační fond Českého rozhlasu, Nadační fond pomoci a Nadace Karla Komárka. Organizace vedle koordinovaného rozdělování finančních prostředků spolupracují také na společném postupu sběru dat v terénu. Na základě nich jsou rozdělovány prostředky rodinám. V druhém kole budou podpořeny rodiny, jejichž domy byly značně poškozeny a které i nadále potřebují finanční podporu. Tyto rodiny budou stejně jako v prvním kole podpořeny částkou 150 000 Kč. Na podporu v druhém kole neziskové organizace vyčlenily společně opět přes 200 milionů korun. Zbývající prostředky budou rozděleny ve třetím kole, kdy budou směřovány nejvíce zranitelným rodinám.

Terénní šetření prováděla za pomoci aplikace Inspecto v obci Moravská Nová Ves humanitární organizace ADRA, v obci Hrušky Diakonie, v ostatní obcích Člověk v tísni. Ze 700 prošetřených domácností v Moravské Nové Vsi bude v 2. kole podpořeno kolem 350 domácností, z toho 200 opět organizací ADRA, zbývající Nadací Via. ADRA vyplatí ze svých sbírek opět částku přes 30 milionů korun jako v kole prvním. V obci Hrušky obdrží v 2. kole finanční podporu zhruba 180 domácností. Více než 67 milionů korun rozdělí mezi přibližně 450 domácností Člověk v tísni v Mikulčicích, Lužici a Hodoníně – Pánov.

“V obci Hrušky získalo finanční podporu v prvním kolem celkem 234 rodin. Z toho Diakonie podpořila 87 rodin v celkové výši 12 milionů korun. V Hruškách i nadále zůstává náš místní koordinátor, který sleduje situaci zasažených rodin a poskytuje další podporu těm nejzranitelnějším,” říká Jarmila Dvořáková, vedoucí humanitární pomoci v ČR, Diakonie. 

Téměř všem rodinám už přišla na účet první vlna pomoci a někdy jsou to jediné peníze, které obdrželi. Setkáváme se tedy s velkou vděčností, mnohokrát jsem slyšela, že by to bez nejen naší finanční podpory vůbec nezvládli”, říká Miroslava Illetšková, finanční ředitelka ADRA.

Nadace Via v prvním kole podpořila více než 600 rodin částkou přesahující 90 milionů korun. Podpoření oceňují rychlost, s jakou k nim prostředky putují, často již ten samý den nebo do druhého dne od podepsání darovací smlouvy. Těší nás, že jsme i díky koordinovanému postupu s dalšími organizace měsíc po katastrofě mohli rozdělit 115 milionů korun, tedy polovinu výtěžku sbírky Nadace Via,” říká Zdeněk Mihalco, ředitel Nadace Via.

„Společnost Donio se i nadále zaměřuje na vyplácení finančních prostředků individuálním příběhům rodin ze zasažené oblasti, které si na Donio založily sbírku. K vyplácení bude docházet v následujících dnech až týdnech na základě potřeb a rozhodnutí o ukončení sbírky konkrétních rodin. Donio v tento moment počítá s vyplacením zbývajících 45 milionů více než 180 rodinám, díky příspěvkům na sbírky konkrétních rodin ale částka stále roste," říká David Procházka, ředitel Donio.

“Máme tady dobré vztahy. A ještě víc nás to neštěstí spojilo. Jeden súsed mně půjčil plynovou bombu, tak jsem mohla vařit. Poté sem zase já zanésla jednomu starému pánovi bramborový guláš. Když mně vracal taléřek, tak měl slzy v očách a ptal sa mňa: „Čím sem si to zaslúžil?“ Já jsem po tom všem spokojená. Hasiči nám pomohli odkludit celý kontajnér. Natrefila sem na dobré dobrovolníky, synovi kamarádi přijeli pomoct. Materiál se podařilo zajistit. ADRA nám vyplatila 150 000 Kč už do týdne po podpisu darovací smlouvy, “ přibližuje situaci v obci Moravská Nová Ves paní Pavla (celý rozhovor viz níže)
Příběh podpořené obyvatelky paní Pavly v Moravské Nové Vsi (rozhovor ze dne 28.7. 2021) 

Co se vám už podařilo, paní Pavlo, za ten poslední měsíc od události na domě udělat?

Podařilo se nám zvládnout pokrytí střechy pokrývačem, klempířské práce nám zrovna dělají. Potom nás ještě čekají nějaké zednické práce, na jaře chceme nechat udělat venkovní omítky, dát brizolit. Máme to zatečené.

Kdo vám s tím vším pomáhá?

Pomáhá mi syn, ale často bývá v zahraničí, protože je u vojenského letectva. Když je doma, hodně mi pomůže nebo sežene pomoc, kamarády, známé. Ale co se týče odborných prací, to objednal raději řemeslníky, které zaplatil. Přece jen – je to docela velká střecha, a to nemohli dělat jen tak nějací dobrovolníci, kteří do Moravské přijížďají ochotně pomáhat. To mosí dělat ti, kdo to umňá. Syn i všechno na zahradě pouklúzal. 

To je asi v tom zlém ta pozitivní věc – že si lidé pouklízí zahrady a dvorky, na co nebyl čas nebo chuť, nebo už to člověk za ta léta ani neviděl.

Já jsem synovi říkala, že teď je tu větší pořádek než před tím tornádem. Ale to jste neviděla, co to udělalo na zahradě – já jsem tam měla tři trnky a třešňu. Třešně byly zralé, už stačilo jen obrat. Ale o všechny stromy jsme přišli a třešně byly rázem očesané. Jako by je někdo v kýblech rozházel po zahradě.

Jak to teď všechno prožíváte, když přijde nějaká bouřka? 

Bojíme se teď už každé búřky. Stačí sa blýsknút a máme už strach. Šak když teď byla zase v noci búřka, nějaké plachty venku pleskaly, tak jsem si říkala: „Snad nepřijduzas o střechu“. Ale střecha byla dobře udělaná, nikde ani kapka.

Je dobře, že jste nebyla hned po události sama. 

Přijeli synovi kolegové, celý týden tu dřeli, byli strašně šikovní. Pořád mi říkali: „Běžte si lehnút!“ Ale já na to: „Copak já bych mohla ležat a vy tu budete makat? Tak aspoň se na vás budu dívat a kafé vám uvařím“. Dcéra mi také se vším pomáhala.

Jak dlouho tady v Moravské Nové Vsi žijete?

Já jsem tady už padesát roků. Pracovala jsem v zemědělství, ve vinařství a v pekárně.

Jak se sama teď cítíte? Je to spíš úleva, že máte dům pod střechou, nebo na vás teprve začalo vše doléhat? 

Spíš doléhá. Protože teď jsem tu sama. Pořád bylo tolik práce. A měla jsem tu ty pomocníky. Teď jsem většinu dne sama.

Jaké tady máte sousedské vztahy? 

Máme tady dobré vztahy. A ještě víc nás to neštěstí spojilo. Jeden súsed mně půjčil plynovou bombu, tak jsem mohla vařit. Poté jsem zase já zanésla jednomu starému pánovi bramborový guláš. Když mě vracel taléřek, tak měl slzy v očách a ptal sa mňa: „Čím jsem si to zaslúžil?“ Tak mu říkám: „Jak‚ čím jste si to zaslúžil?‘ Copak vy nevíte, že bez vás bych nemohla jezdit na kole do vinohradu?“ Celé roky mně totiž ochotně moje kolo opravoval. Já sem taky dost kamarádila s jeho ženou, když žila.

Co byste potřebovala, co vám ještě chybí?

Já sem spokojená. Hasiči nám pomohli odkludit celý kontajnér. Natrefila sem na dobré dobrovolníky, synovi kamarádi přijeli pomoct. Materiál se podařilo zajistit. ADRA nám vyplatila 150 000 Kč, už do týdne po podpisu darovací smlouvy.

Měla jste hodně velká poškození?

Ten večer, než přišlo tornádo, tak nejdřív vypla elektřina. To jsem se ještě nebála. Pak ale začal takový hukot, jako kdyby vám nad hlavú projížďal vlak. Já sem běžela nahoru, kde sem se snažila zavřít okno, ale nemohla jsem ho udržat, tak jsem uhnula a v tom začalo všechno létat a sklo z oken i dole v prosklené verandě se sypalo. Střecha byla pryč. Odlétl bazén, kde bylo málo vody, a trampolína, co tu měla pravnučka. Já sem ale dopadla dobře, měla sem jen modřiny a škrábance.

Dcéra mně vynadala, že jsem hned neběžela do sklepa s mobilem. Sama byla v tu dobu v lázňách. Nemohla sa mně dovolat, nebyl tu signál. Volala zeťovi, a ten pro mňa eště ten večer došel. Ale auto mosel nechat u nádraží, nešlo projet. Krúpy padaly, pršalo, všude plno nepořádku. Za ruku mňa zeť táhl k nádraží. Já dodnes nevím, jak sem tam došla. Spát tu noc nešlo. Druhý den jsme se ráno vrátili do domu.

Súsedi mňa eště ten večer hledali a druhý den na mňa: „Súsedo, my sme vám málem rozbili okno, jestli jste v pořádku!“ Já na to: „Mám snad málo rozbitých oken?“  Mňa totiž nenapadlo v tom šoku, že mám někomu řéct. Ale oni si pak vzpomněli, že někdo má mobil na dcéru a ta jim řekla, že su v pořádku.

“Zvládla jste to všechno moc dobře, paní Pavlo. Přeji vám hodně sil a ať všechno postupně na domě a na zahradě dotáhnete. Jsem ráda, že ADRA bude součástí i druhé vlny finanční pomoci lidem v Moravské Nové Vsi. Bude to potřeba,“ dodává Martina Špinková, koordinátorka PR a fundraisingu, péče o dárce, ADRA o.p.s.


První rodiny z obcí zničených tornádem obdržely finanční podporu


Minulý týden dobrovolníci Diakonie dokončili monitoring jednotlivých zasažených domácností v obci Hrušky, nad kterou jsme převzali “patronát”.  Na konci týdne jsme začali vyplácet první finanční podporu. V první kole jsme uzavřeli 52 darovacích smluv s lidmi, jejichž domy jsou určeny k demolici a neobyvatelné. Každá domácnost dostala 150 000 Kč. 

V druhém kole budeme vyplácet finanční podporu domácnostem, kde byla míra poškození menší a domy jsou obyvatelné. Ve třetí fázi se zaměříme na podporu rodin, které jsou sociálně slabé a nemají prostředky pro obnovení svého bydlení z vlastních zdrojů nebo z pojištění. To vše můžeme realizovat především díky štědrosti dárců ze stran jednotlivců i firem. Výtěžek sbírky činí k dnešnímu dni již přes 23,5 mil. Kč.

K dnešnímu dni se do pomoci v obci Hrušky zapojilo 34 dobrovolníků Diakonie, kteří se na místě průběžně střídali a odpracovali na 1000 hodin. Část z nich prováděla šetření v zasažených domácnostech, část pomáhala manuálně při odklízení následků tornáda. Další pracovali ve stanu, kam si místní chodí několikrát denně pro jídlo, nápoje, hygienické potřeby či ochranné pomůcky. Po celou dobu jsme v Hruškách také úzce spolupracovali s týmem psychologů z hasičského záchranného sboru. Psychická podpora je to, co je nyní nesmírně potřeba, protože lidé jsou po dvou týdnech unavení a pohledy na demolice desítek domů jsou skličující.
V tuto chvíli již potřeba dobrovolníků na jednoduché manuální uklízení klesá. Na místě jsou nyní potřeba především kvalifikovaní řemeslníci. Zároveň zvažujeme, jak zasaženým domácnostem poskytnout tolik potřebnou psychosociální podporu. Dále také intenzivně připravujeme druhé kolo finanční pomoci jednotlivým domácnostem tak, aby poškození mohli brzo otevřít dveře do svého zrekonstruovaného nebo nového domu.

Zastupitelům obce Hrušky jsme předložili svoji nabídku na pomoc s obnovou mateřské školky. Uvědomujeme si, že až pominou akutní starosti o záchranu lidských obydlí, bude potřeba řešit i obnovu důležité infrastruktury v obci a krajiny v okolí. Rádi vás o tom budeme opět informovat.

Také se nás často ptáte na potvrzení o daru. Jak je dobrým zvykem, rádi vám ho vystavíme. Prosím vyplňte formulář na našem webu.

Děkujeme vám za vaše dary a za obrovskou podporu naší práce, kterou vnímáme.

150 tisíc do každé domácnosti zničené tornádem. Organizace se dohodly na společném postupu


29. června 2021

Devět nevládních organizací, nadací a nadačních fondů se dohodlo na koordinované pomoci lidem zasaženým tornádem. Dárci jim v součtu svěřili přes půl miliardy korun, které chtějí organizace spravedlivě rozdělit mezi postižené. Na kontu sbírky Diakonie bylo k dnešnímu dni přes 16,6 mil. Kč.

Organizace plánují dary rozdělit transparentně a podle dohodnutých pravidel. Nechtějí také dopustit situaci, že budou postižené obyvatele zatěžovat opakovaným dotazováním a že se bude výše darů na různých místech lišit.

Během maximálně krátké doby mají za cíl postiženým dopravit na účet základní pomoc 150 tisíc korun na domácnost a poměrovou pomoc obcím. Vzhledem k rozsahu škod i výši sbírek chtějí tuto první částku nasměrovat na opravy poničených domů a zajištění základních potřeb zasažených domácností. Po plánovaném průzkumu peníze postiženým doručí během následujících čtrnácti dnů.

V další fázi organizace ověří využití daru a v potřebných případech pomoc i navýší v násobných částkách tak, aby se lidé znovu postavili na nohy. Hlubší a podrobný průzkum zohlední nákladnost oprav či úplně nových staveb, pojistky, úspory, pomoc rodiny, sociální situaci a další faktory.

Kristina Ambrožová, ředitelka Střediska humanitární pomoci Diakonie ČCE uvedla: “V tuto chvíli je bezesporu důležitá akutní a rychlá pomoc. Z našich zkušeností, kdy jsme poskytovali humanitární pomoc při povodních, víme, že stejně důležitá bude i dlouhodobá pomoc. Rozsah škod je velký, náprava bude trvat, lidem mohou docházet psychické i fyzické síly. Plánujeme v současné době pracovat na místě nejméně 14 dní podle potřeb a vrátit se do zasažené lokality za delší čas, abychom znovu zmapovali stav domácností.” 

TŘI DOHODY V KOSTCE:

  • Koordinovaná a spravedlivá pomoc: stejné principy sběru a vyhodnocování informací
  • Cílíme na 150 tisíc pro každou domácnost a poměrovou pomoc obcím do začátku podle principu, kdo rychle dává, dvakrát dává
  • Individuální navýšení finanční pomoci podle kritérií potřebnosti a spravedlnosti
K dohodě se zatím připojily nevládní organizace, nadace a nadační fondy: ADRA, Člověk v tísni, Diakonie ČCE, Donio, Karel Komárek Family Foundation, Nadace Via, Nadace ČEZ, Nadační fond Českého rozhlasu, Nadační fond pomoci Karla Janečka. Dohoda je stále otevřena dalším organizacím.

Organizace se dále dohodly, že sběr v terénu budou mít na starosti ADRA, Diakonie a Člověk v tísni, kteří mají zkušenosti v poskytování humanitární i psychosociální pomoci. Pro sběr dat a jejich vyhodnocování využijí aplikaci Inspecto, která se používá při monitoringu škod v domácnostech zasažených povodněmi. Základní shoda na principech a další koordinaci přitom organizacím ponechává nezávislost při rozdělování pomoci podle vlastního uvážení a zaměření, tak aby společná pomoc byla co nejefektivnější. 

Potvrzení o daru

Děkujeme všem dárcům, kteří se zapojili do naší sbírky na pomoc lidem, které zasáhlo tornádo. Rádi vám vystavíme potvrzení o daru. Pokud jste nezaškrtli, že potvrzení o daru potřebujete, ale přesto potvrzení chcete, nevadí. Prosíme vyplňte tento formulář https://www.diakoniespolu.cz/potvrzeni/.

Potvrzení vám zašleme nejpozději do konce ledna 2022, abyste jej měli včas pro daňové přiznání.
Prosím napište mi, pokud budete dokument potřebovat dřív, nebo si chcete cokoliv vyjasnit.
Se srdečným pozdravem,
 
Ivana Dingová
Koordinátor komunikace a péče o dárce
Diakonie ČCE
Středisko humanitární a rozvojové spolupráce
m: +420 731 621 439
a: Belgická 22, 120 00 Praha 2

Vyrážíme s dobrovolníky pomáhat lidem, které zasáhlo tornádo na Moravě. Monitorujeme potřeby a otevíráme humanitární základnu v Břeclavi, kdy z humanitárních skladů po celé ČR sbíráme potřebné vybavení pro úklid následků. Potřebujeme hlavně generátory, plachty, lopaty, kolečka a smetáky. Pokud můžete nabídnout, prosíme napište nám na pomoc@diakoniespolu.cz. Zároveň velmi děkujeme za Vaše dary pro postiženou oblast a pomoc, kterou nabízíte.


Založení projektu

Vše dobré.

Daniel Večeřa
1 000 Kč

Za každým mrakem je slunce. Myslíme na vás.

eva šimková
1 000 Kč

Česko táhne za jeden provaz

Pavel Hruška
1 000 Kč

Diky ze pomahate. At pomuze co nejdrive postizenym rodinam vzpamatovat se z tohoto nestesti.

Lukáš Havrda

Držte se

Plch Jiří
1 000 Kč

.

svavra
1 000 Kč

Hodně síly do dalších dnů

Blanka Chadimová
1 000 Kč

Největší dar který můžeš obdržet ,
je další den života

Rasti Renner
300 Kč

myslíme na Vás

Zuzana Martáková
1 000 Kč

Držte se

Radim Vladík
500 Kč