Diakonie ČCE Středisko humanitární a rozvojové spolupráce


Humanitární pomoc

Povodně v ČR

Diakonie ČCE pomáhá při povodních v ČR od roku 1997. Ve stavu připravenosti udržujeme 6 humanitárních skladů. Máme více než 140 dobrovolníků, kteří jsou připravení kdykoliv v případě katastrofy zasáhnout.

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Pokračujeme v pomoci lidem z obce Šumvald, kterou zasáhla v neděli 7. června blesková povodeň.  Dobrovolníci pomáhají s vyklízením bahna a zničených věcí především v domácnostech seniorů, ale i dalších obyvatel, kteří potřebují pomoci. Voda vyplavila přes 200 domů v pásu 4 km. Přestože již mnoho škod bylo v obci odstraněno, obnova bude dlouhodobá a lidé budou potřebovat naši pomoc.

Výtěžek sbírky pomůže konkrétním lidem a rodinám při obnovně jejich domovů a na zajištění základních životních potřeb (např. na obnovu studní).  Finanční pomoc budeme koordinovat s dalšími neziskovými organizacemi, které v zasažené oblasti působí, abychom zajistili, že se dostane skutečně těm nejpotřebnějším. 

Podrobné informace jsme zveřejnili na stránkách www.povodne.diakonie.cz.

Děkujeme!
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu