Via Comenia nadační fond


Vzdělávání a výzkum Děti, mládež, rodina

Studie proveditelnosti růstu VIA COMENIA

Pomozte nám mít větší vliv na vzdělávání v ČR. Transformovat společnost prostřednictvím vzdělávání. Investice do lidí. Investice do nástrojů a míst, která pomáhají lidem být vzdělanější.

Studie proveditelnosti růstu VIA COMENIA

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Via Comenia nf je založena na vzdělávací filozofii J. A. Komenského, který věřil, že všichni lidé by měli získávat nejen nové informace, ale také porozumět sami sobě, aby se rozvíjel jejich charakter, a porozumět svému okolí, aby se zlepšil svět, v němž žijí. Naším cílem je dosáhnout takového lidství, které nejen ví, co je dobré, ale také chce dobro a koná dobro, i když se nikdo nedívá.
 Abychom mohli dosáhnout našich dlouhodobých cílů, kterými je zlepšení vzdělávání v České republice, potřebujeme vytvořit silnou finanční základnu. Abychom tuto základnu mohli vytvořit, musíme zjistit, co je pro nás reálné dosáhnout prostřednictvím získávání finanční podpory. Za tímto účelem v letech 2024-25 provádíme studii proveditelnosti týkající se nejlepších způsobů, jak dosáhnout našich dlouhodobých finančních cílů. Tato studie je investicí do budoucnosti Via Comenia i do budoucnosti vzdělávání v České republice. 
 Pomůže nám moudře se připravit na budoucnost vzdělávání v České republice? 
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu