NePornu, z. s.


Osvěta a poskytování informací Zdraví

Podpůrné skupiny 2024

Anonymní pornoholici jsou místní podpůrné skupiny postavené na principech a tradicích Anonymních alkoholiků. Tyto skupiny jsou určeny pro všechny, kteří zápasí se závislostí na pornografii. Jedná se o místní svépomocné skupiny, které mají otevřenou náruč pro každého, kdo se chce své závislosti zbavit, nehledě na rasu, pohlaví, věk, sexualitu, vzdělání, politický názor či náboženské vyznání.

vybíráme od 15.11.2023
21 100 Kč
vybráno 8 % z 250 000 Kč

zbývá

160 dní

přispělo

6 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Vítáme Vás na stránce sbírky na podporu projektu místních podpůrných skupin. O co se jedná? 

V rámci projektu NePornu jsme se rozhodli začít rozvíjet pomoc závislým formou, která překročí hranice online světa. Za tímto účelem bychom chtěli v roce 2024 založit několik nových podpůrných skupin na různých místech v České Republice. Tyto podpůrné skupiny budou pro příchozí bezpečnými místy, kde je možné požádat o pomoc a získat podporu komunity při řešení problému závislosti na pornu. 

Skupiny AP jsou relativně nová oblast naší práce, fakticky jsme ji začali rozvíjet až po pandemii a lockdownech v roce 2022. Mám radost, že s Vámi můžu sdílet, co se nám v rámci této oblasti již povedlo:

  • založit 3 online skupiny (skupina pro závislé muže, skupina pro závislé ženy, skupina pro partnerky závislých)
  • založit 5 místních podpůrných skupin (Praha, Brno, Plzeň, Olomouc a Jeseník)
  • během roku 2022 se přihlásilo o pomoc 72 lidí
  • během roku 2023 se přihlásilo o pomoc 100 lidí
  • na skupinách se nám daří vytvářet bezpečná místa, kde se účastníci navzájem podporují a inspirují na cestě z problémového používání pornografie  

Naše cíle pro rok 2024:

  • navýšit celkový počet podpůrných skupin na 14
  • nabídnout vedoucím systematičtější podporu v podobě intervizí, supervizí a školení
  • nabídnout pomoc alespoň dalším 100 lidem 
  • pracovat na růstu a rozvoji komunity AP
  • rozšiřovat povědomí o této formě pomoci směrem k lidem, kteří ji potřebují
Opravdu si vážíme jakékoliv podpory. Díky každému z Vás může projekt růst, rozšiřovat povědomí o problematice pornografie a nabídnout pomoc těm, kteří ji potřebují. 


Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu