Arnika – Centrum pro podporu občanů


Filantropie a dobrovolnictví Životní prostředí

Dobrovolníci v akci: Chráníme moldavskou přírodu

Dobrovolní strážci přírody v Moldavsku mají nedocenitelné zásluhy o její ochranu. Pomáháme jim v jejich obětavé práci.

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Ochrana přírody nemůže nikde fungovat bez nadšených dobrovolníků. Tým Arniky, ve spolupráci s místní ekologickou organizací Biotica, pomáhá vybudovat síť dobrovolných strážců přírody v Moldavsku. Zájemci z obou břehů Dněstru procházejí odborným školením, aby byli lépe připraveni na práci v terénu. Ta zahrnuje jak předcházení požárům, znečišťování lesů a řek či pytláctví, tak i poskytování informací návštěvníkům chráněných oblastí o hodnotách dané oblasti, flóře a fauně.   

Situaci v Moldavsku a naší ráci v zemi popisuje reportáž: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/223562248430018/
Spolupracujeme s Inspektorátem ochrany životního prostředí v Kišiněvě a snažíme se iniciovat změny legislativy tak, aby byli dobrovolní strážci přírody lépe právně chráněni, veřejností více respektováni a pro svou práci i lépe vybaveni. Vzhledem k prekérní finanční situaci státní správy i celého Moldavska obecně (jde o nejchudší stát Evropy), strážci zatím nemají uniformy ani dalekohledy, lékárničky či další vybavení pro svou práci.  
Díky vašemu příspěvku pomůžeme dobrovolným strážcům efektivněji chránit cenné přírodní oblasti Moldavska (zejména loni vyhlášený Národního park Dolní Dněstr)
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu