Hospic svatého Lazara, z.s.


Hospicová a paliativní péče Zdraví

Nový domov pro hospic

Důležitá a dobře fungující služba si zaslouží důstojné prostředí. Protože si ho zaslouží lidé, kterým je určená. Hospic svatého Lazara už 25 let poskytuje péči občanům celého Plzeňského kraje. Chtěli bychom pro naše pacienty to nejlepší. Pryč z neklidné městské zástavby, kde se ve vnitrobloku bez zeleně stále hromadí odpadky a není kam zaparkovat. Pomozte nám přiblížit se snu o důstojném odcházení a postavit nový dům pro hospic.

vybíráme od 21.3.2023

POŠLETE HOSPIC DO NOVÉHO!

V první fázi potřebujeme získat 15 milionů korun na stavební projekt. Tím se Zelený dům Hospice svatého Lazara začne stávat skutečností. Společně s vámi to zvládneme. Děkujeme za podporu.
210 077 Kč

přispělo

117 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Hospic svatého Lazara je nezisková organizace s 25 lety působení v Plzeňském kraji a mnoha pozitivními zpětnými vazbami od našich pacientů a jejich rodin. Sídlíme v zástavbě mezi jinými starými činžáky, a ačkoliv se snažíme stále posouvat kvalitu i rozsah našich služeb na vyšší úroveň, samotná budova se ukazuje být největším limitem. Chybějící zeleň, znečištěné okolí, značné prostorové limity, to vše je nevyhovující, negativně ovlivňuje personál a reálně ohrožuje kvalitu péče, kterou můžeme poskytovat.V této situaci se objevila unikátní příležitost a vznikl projekt na novou budovu. Říkáme jí Zelený dům. Ten nám umožní poskytovat pacientům vysoce kvalitní péči v komfortním, klidném a bezpečném prostředí.

Společně s městem Plzní spolupracujeme na hledání vhodného pozemku, zároveň ovšem hledáme finanční zdroje na samotnou stavbu. Otevírá se zde možnost podílet se na originálním a jedinečném projektu v rámci regionu i celé ČR. Jedná se o investici nejen do budovy, ale do životů lidí, kteří si zaslouží tu nejlepší péči, jakou lze poskytnout.Před námi je tedy úkol zbudovat společně nový dům, který bude splňovat požadavky evropských novodobých standardů na poskytování služeb takového charakteru. V průběhu let se péče poskytovaná v hospici změnila, zintenzivnila se, zvýšil se počet hospitalizovaných pacientů 
a zkrátila se délka pobytu. Vyvíjí se paliativní medicína a nadále se bude vyvíjet zrychleným tempem. Na nás bude všechny změny ustát a zachovat přitom to vzácné, co v hospici máme. Aby se nadále prolínal naší službou klid s akutními potřebami, soucit s humorem, nadhled s intimní blízkostí, profesionalita s lidskostí. A aby nás to prolínání nadále těšilo a naplňovalo naši práci hlubokým smyslem.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Rád jsem přispěl a přeji pěkné dny. Ing. Jiří Berkovec, Plzeň.

Jiří Berkovec
1 000 Kč

Krásný projekt a věřím v jeho rychlé uskutečnění. Pokračujte dál v tom, co děláte. Děkujeme!

Michael Kufner
3 000 Kč

Děkuji že jste!

Monika Nováková
500 Kč

Jste andělé. Věřím a doufám, že se potřebná částka vybere.

Marcela Půtová
1 000 Kč

Děkuji za vše, co děláte!

Tereza Juppová
1 000 Kč

Ještě jednou děkuju, jste úžasní.

Andrea Benešová
3 000 Kč

Děkuju za Vaší péči. Jste úžasní ❤️.

Jana Sudová
1 000 Kč

Doufám, že se pořadí vybrat potřebná částka a vysněný dům se postaví. :)

Ondrej Ciasto

Diky za to co a jak děláte ❤️

Martin Souček

:-)

Eva Purkartová
1 000 Kč