Hospic svatého Lazara, z.s.


Hospicová a paliativní péče Zdraví

Nový dům pro hospic

Důležitá a dobře fungující služba si zaslouží důstojné prostředí. Protože si ho zaslouží lidé, kterým je určená. Hospic svatého Lazara už 25 let poskytuje péči občanům celého Plzeňského kraje. Chtěli bychom pro naše pacienty to nejlepší. Pryč z neklidné městské zástavby, kde se ve vnitrobloku bez zeleně stále hromadí odpadky a není kam zaparkovat. Pomozte nám přiblížit se snu o důstojném odcházení a postavit nový dům pro hospic.

vybíráme od 21.3.2023

Pomozte posunout stavbu stavbu nového hospice dál!

V první fázi potřebujeme získat 1 177 088 Kč na zpracování architektonické studie, která bude základem pro stavební projekt a dokumentaci. Společně s vámi to zvládneme. Děkujeme za podporu!
1 046 097 Kč

přispělo

209 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Hospic svatého Lazara je nezisková organizace s 25 lety působení v Plzeňském kraji a mnoha pozitivními zpětnými vazbami od našich pacientů a jejich rodin. Sídlíme v zástavbě mezi jinými starými činžáky, a ačkoliv se snažíme stále posouvat kvalitu i rozsah našich služeb na vyšší úroveň, samotná budova se ukazuje být největším limitem. Chybějící zeleň, znečištěné okolí, značné prostorové limity, to vše je nevyhovující, negativně ovlivňuje personál a reálně ohrožuje kvalitu péče, kterou můžeme poskytovat.V této situaci se objevila unikátní příležitost a vznikl projekt na novou budovu. Říkáme jí Zelený dům. Ten nám umožní poskytovat pacientům vysoce kvalitní péči v komfortním, klidném a bezpečném prostředí.

Společně s městem Plzní spolupracujeme na hledání vhodného pozemku, zároveň ovšem hledáme finanční zdroje na samotnou stavbu. Otevírá se zde možnost podílet se na originálním a jedinečném projektu v rámci regionu i celé ČR. Jedná se o investici nejen do budovy, ale do životů lidí, kteří si zaslouží tu nejlepší péči, jakou lze poskytnout.Před námi je tedy úkol zbudovat společně nový dům, který bude splňovat požadavky evropských novodobých standardů na poskytování služeb takového charakteru. V průběhu let se péče poskytovaná v hospici změnila, zintenzivnila se, zvýšil se počet hospitalizovaných pacientů
a zkrátila se délka pobytu. Vyvíjí se paliativní medicína a nadále se bude vyvíjet zrychleným tempem. Na nás bude všechny změny ustát a zachovat přitom to vzácné, co v hospici máme. Aby se nadále prolínal naší službou klid s akutními potřebami, soucit s humorem, nadhled s intimní blízkostí, profesionalita s lidskostí. A aby nás to prolínání nadále těšilo a naplňovalo naši práci hlubokým smyslem.

V médiích:

Plzeň věnuje pozemek na nový hospic - Novinky

Hospic svatého Lazara bude mít Nový dům (zak.tv)

Hospic svatého Lazara bude mít Nový dům. Kraj, město a biskupství podepsaly memorandum o spolupráci : Plzeň - oficiální informační server města (plzen.eu)

Pro Hospic sv. Lazara svítá naděje. Jak by mohla vypadat nová budova? VIZUALIZACE - QAP.cz

V Hospicu sv. Lazara věří, že se přestěhují do důstojnějšího prostředí. Peníze na novou budovu shání od dárců | Zprávy | Plzeňská Drbna - zprávy z Plzně a okolí

Hospic svatého Lazara v Plzni plánuje stěhování, stavbu nového domu může podpořit kdokoliv | Plzeň (rozhlas.cz)

Hospic sv. Lazara připravuje stavbu nové budovy, seniorům má umožnit důstojné dožití (zak.tv)

Plzeňský hospic má studii na nový dům. Teď spustil sbírku - Novinky

Plzeňský hospic je jediný v kraji, peníze na novou budovu shání od dárců | Náš REGION (nasregion.cz)

Videoklip na podporu hospiců - 25. květen - Události | Česká televize (ceskatelevize.cz)

22. květen - Události v regionech (jih a západ) | Česká televize (ceskatelevize.cz) od stopáže 18:50

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Benefiční aukce Hospice svatého Lazara přinesla 520 250 Kč na projekt nového domu!

Memorandum o spolupráci je podepsáno! Zástupci města Plzně, Plzeňského kraje a Biskupství plzeňského uzavřeli v pondělí 27. listopadu 2023 memorandum ve věci podpoření realizace projektu s názvem Nový dům pro Hospic svatého Lazara. Všechny tři subjekty tak potvrdily, že podle svých možností přispějí k uskutečnění projektu.

Hospic svatého Lazara, který se ročně ve svém lůžkovém zařízení postará o zhruba 400 pacientů v závěru života a od ledna 2022 poskytuje také službu domácího hospice, který doprovází umírající přímo v rodinách, má své zázemí ve Sladkovského ulici na Slovanech. Tento objekt však dlouhodobě nevyhovuje, chybí mu zahrada, parkovací stání, leží u rušné třídy v městské zástavbě a postrádá další možnosti rozvoje. Proto vedení hospice připravuje výstavbu nové budovy, kterou chce financovat z různých zdrojů a náklady na ni se odhadují na 400 milionů korun.

„Hospic svatého Lazara je v našem regionu jedinečné specializované zdravotnické zařízení. Nepomáhá jen lidem v konečném stádiu nevyléčitelného onemocnění, ale také jejich blízkým. Je to záslužná činnost, která si žádá celospolečenské ocenění a naši podporu si bezesporu zaslouží,“ řekl primátor Roman Zarzycký.

Jiří Šrámek, radní pro oblast sociální a aktivní život seniorů připomněl, že město spolupracuje s hospicem na vytvoření smlouvy o výpůjčce na pozemek. Nové zázemí by tak hospic mohl nalézt v Plzni-Liticích. „Je to lokalita, ve které budou mít pacienti klid a kde budou moci trávit dny i na zahradě. Věřím proto, že tuto změnu přivítají nejen pacienti, ale také jejich blízcí,“ sdělil Jiří Šrámek.

Hospic dlouhodobě podporuje také Plzeňský kraj. „Kraj od roku 2016 investoval do podpory hospice téměř 17 milionů korun, a to jak do lůžkové části, tak i do mobilního hospice. Podpořit další rozvoj této péče, kterým nový, moderní dům rozhodně bude, nelze odmítnout. Jsem rád, že stejně jako v době tříkrálové sbírky, kde koledujeme společně jako K+M+B tedy kraj, město a biskupství, se spolupráce na takovém projektu bude dál rozvíjet a společně to dotáhneme do úspěšného konce,“ uvedl hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.

V memorandu se smluvní strany zavázaly, že budou vyvíjet činnost k dosažení účelu memoranda. Každá ze smluvních stran se zdrží jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení účelu memoranda. Dále se každá ze smluvních stran zdrží jakéhokoliv jednání, které by mohlo ohrozit zájmy smluvních stran v souvislosti s dosažením účelu memoranda.

„Hospic svatého Lazara po 25 letech fungování v plzeňském činžáku napnul síly k realizaci stavby vlastního domu se zelení. Důstojné prostředí je něco, co pacientům v závěrečné fázi života, jejich rodinám a zaměstnancům dlouhodobě chybí. Postavit nový dům bude stát hodně úsilí a jsme upřímně rádi za iniciativu města Plzně, Plzeňského kraje a biskupství, kteří tento záměr chtějí podpořit,“ dodala ředitelka Hospice svatého Lazara Jiřina Helíšková.

Zdroj:  Hospic svatého Lazara bude mít Nový dům. Kraj, město a biskupství podepsaly memorandum o spolupráci : Plzeň - oficiální informační server města (plzen.eu)


Město, kraj i biskupství podepíší memorandum o spolupráci ohledně nového objektu pro hospic

Rada města Plzně dnes schválila uzavření Memoranda o spolupráci mezi Plzeňským krajem, statutárním městem Plzeň a Biskupstvím Plzeňským ve věci podpoření realizace projektu nazvaného Nový dům pro Hospic svatého Lazara. Všechny tři subjekty deklarují, že podle svých možností přispějí k uskutečnění projektu. Hospic svatého Lazara, který se ročně ve svém lůžkovém zařízení postará o zhruba 380 klientů a od loňska poskytuje i službu domácího hospice, má své zázemí ve Sladkovského ulici na Slovanech. Tento objekt však dlouhodobě nevyhovuje, chybí mu zahrada, parkovací stání, leží u rušné třídy, v městské zástavbě a postrádá další možnosti rozvoje, proto vedení hospice připravuje výstavbu nové budovy. 

„Nové zázemí by mohl hospic nalézt v klidné lokalitě v Plzni-Liticích. Nyní jako město spolupracujeme se zařízením na utvoření smlouvy o výpůjčce na pozemek,“ uvedl radní města Plzně pro oblast sociální a aktivní život seniorů Jiří Šrámek. Nový objekt chce hospic financovat z různých zdrojů, náklady se odhadují do 400 milionů korun. 

V memorandu se smluvní strany zaváží, že budou vyvíjet činnost k dosažení účelu memoranda. Každá ze smluvních stran se zdrží jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení účelu memoranda. Dále se každá ze smluvních stran zdrží jakéhokoliv jednání, které by mohlo ohrozit zájmy smluvních stran v souvislosti s dosažením účelu memoranda. 

Založení projektu

Nechť se dílo daří!

Dorian Marchesi

Pracuji téměř 30 let ve zdravotnictví a hospicová služba mi přijde nesmírně užitečná. Lidé si zaslouží umírat v hezkém prostředí, pokud možno se svými blízkými a s laskavou péčí.

Blanka Kopsová

Moc si vážím Vaší práce. Děkuji za všechny, které provázíte za duhu.

Martina Mudrochová
1 000 Kč

Jste Andělé! Děkuji za vše!❤️

Nela Magdalena Nováková
500 Kč

Rád jsem přispěl a přeji pěkné dny. Ing. Jiří Berkovec, Plzeň.

Jiří Berkovec
1 000 Kč

Krásný projekt a věřím v jeho rychlé uskutečnění. Pokračujte dál v tom, co děláte. Děkujeme!

Michael Kufner
3 000 Kč

Děkuji že jste!

Monika Nováková
500 Kč

Jste andělé. Věřím a doufám, že se potřebná částka vybere.

Marcela Pūtová
1 000 Kč

Děkuji za vše, co děláte!

Tereza Juppová
1 000 Kč

Ještě jednou děkuju, jste úžasní.

Andrea Benešová
3 000 Kč