Klášter dominikánů Praha


Vzdělávání a výzkum Kultura, umění a historie

Dominikánská 8 – Místo vzdělání a kultury při klášteře sv. Jiljí v Praze

Platforma pro reflexi aktuálních společenských, kulturních a náboženských témat v perspektivě křesťanství. >> Našim cílem je pěstovat kultivovanou debatu, schopnost naslouchat argumentům a společně se při vzájemném respektu přiblížit celistvějšímu poznání našeho světa.

vybíráme od 11.12.2022

Podpořte Dominikánskou 8

Díky vašim darům může Dominkánská 8 pořádat kvalitní programy pro širokou veřejnost a zajišťovat jejich rozšiřování také pomocí YouTube a podcastvých platforem.
264 717 Kč

přispělo

167 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!

Co děláme

 • Panelové debaty
 • Přednášky a semináře
 • Intervence současného výtvarného umění
 • Večery současné poezie a hudby
 • Divadlo
 • Knižní salóny 
Všechny akce se konají v působivých a postupně rekonstruovaných prostorách kláštera v centru historické Prahy a jsou přístupné pro širokou veřejnost za dobrovolný příspěvek. 


Ukázka z debaty Křesťanství v postkřesťanské době (3. listopadu 2022)

 Jak to děláme

Proč potřebujeme podporu

 • Osobní náklady (dramaturgie programu, správa médií a propagace): 160 tis./semestr 
 • Propagace (reklama na soc. sítích, tisk plakátů apod.): 13 tis./semestr 
 • Provoz mediálních nástrojů (poplatky na soc. sítích, provoz webu apod.): 12 tis./semestr 
 • Umělecké intervence: 20 tis./semestr 
 • Provozní náklady (energie, úklid apod.): 50 tis./semestr 
 • Celkem 255 tis./semestr 
Vstup na akce je zdarma, což chceme zachovat.
Dobrovolnými příspěvky se vybere asi 15 tis./semestr
Náklady na umělecké intervence se obvykle pokrývají z grantů.
Dary pro Dominikánskou 8 dosud činily asi 5 tis./semestr
Zbytek nákladů hradí z vlastních zdrojů Klášter dominikánů Praha.

Rádi bychom vybrali 130 tis./semestr

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Pokračujte v tom, co děláte. Prosím <3

Petr Svoboda

Díky za rozšiřování obzorů!

Ondřej Havlíček
300 Kč

Díky!

Filip Magalhaes

Díky za vaši službu!

Soňa Kokešová
1 000 Kč

Děkuji za vaše aktivity , skoro všechny přednášky sleduji na youtube, zvláště nyní, kdy po operaci ramene skoro nikam prezenčně /kromě zaměstnání /nechodím.
MUDr Kateřina Herdová

Kateřina Herdová
1 000 Kč

Není to mnoho...alespoň takto děkuji mnohokráte za téma Klementa Alexandrijského

Jakub Hochman

Díky za vaši dobrou práci!

Martina Šramotová
300 Kč

Ať se vám dobrá práce pořád daří 🍀

Pavel Benedikt Stránský

Díky za otevřenost Vaší Dominikánské 8 lidem i za publikace Salve.

Štěpánka Hubáčková
500 Kč

Evangelíci zdraví oblíbené katolíky :) Měsíčně tam máte nějakou drobnost.

Marta Sedláčková