Klášter dominikánů Praha


Vzdělávání a výzkum Kultura, umění a historie

Dominikánská 8 – Místo vzdělání a kultury při klášteře sv. Jiljí v Praze

Platforma pro reflexi aktuálních společenských, kulturních a náboženských témat v perspektivě křesťanství. >> Našim cílem je pěstovat kultivovanou debatu, schopnost naslouchat argumentům a společně se při vzájemném respektu přiblížit celistvějšímu poznání našeho světa.

vybíráme od 11.12.2022

Podpořte Dominikánskou 8

Díky vašim darům může Dominkánská 8 pořádat kvalitní programy pro širokou veřejnost a zajišťovat jejich rozšiřování také pomocí YouTube a podcastvých platforem.
260 648 Kč

přispělo

167 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!

Co děláme

 • Panelové debaty
 • Přednášky a semináře
 • Intervence současného výtvarného umění
 • Večery současné poezie a hudby
 • Divadlo
 • Knižní salóny 
Všechny akce se konají v působivých a postupně rekonstruovaných prostorách kláštera v centru historické Prahy a jsou přístupné pro širokou veřejnost za dobrovolný příspěvek. 


Ukázka z debaty Křesťanství v postkřesťanské době (3. listopadu 2022)

 Jak to děláme

Proč potřebujeme podporu

 • Osobní náklady (dramaturgie programu, správa médií a propagace): 160 tis./semestr 
 • Propagace (reklama na soc. sítích, tisk plakátů apod.): 13 tis./semestr 
 • Provoz mediálních nástrojů (poplatky na soc. sítích, provoz webu apod.): 12 tis./semestr 
 • Umělecké intervence: 20 tis./semestr 
 • Provozní náklady (energie, úklid apod.): 50 tis./semestr 
 • Celkem 255 tis./semestr 
Vstup na akce je zdarma, což chceme zachovat.
Dobrovolnými příspěvky se vybere asi 15 tis./semestr
Náklady na umělecké intervence se obvykle pokrývají z grantů.
Dary pro Dominikánskou 8 dosud činily asi 5 tis./semestr
Zbytek nákladů hradí z vlastních zdrojů Klášter dominikánů Praha.

Rádi bychom vybrali 130 tis./semestr

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Díky za vaši práci!!!

Jana Kotherová
3 000 Kč

Krásné a požehnané svátky . Mnoho energie do dalších projektů.

Martin Blažek
1 000 Kč

Děkujeme za diskuse a otevřenou mysl! Jen tak dál!
VS

Václav Svoboda
5 000 Kč

Otevřené, ale věcné diskuse, dostupné i pro pohany, mají smysl a patří mezi to, co myslel Ježíš tím, že máme jít mezi lidi a hlásat spásu.

Robert Koblížek
2 000 Kč

Děkuji za akce D 8, jste výborní.

Hana Svobodová
500 Kč

Děkuji za vše dobré, co děláte.

Dárce
500 Kč

Díky za Vaši práci...

Jiřina Kočí

Díky za odvahu věnovat se i třaskavým tématům a za on-line přenosy

Michal Chalupski

Hodně štěstí.
Děkuju, děláte něco výjimečného.

Anna Kafková

Díky za debaty a jejich nahrávání na Spotify!

Michal Šimek