Chance 4 Children z.s.


Děti, mládež, rodina Sociálně znevýhodněné skupiny

ODRAZOVÝ MŮSTEK K ŽIVOTU

KAŽDÉ DÍTĚ MÁ PRÁVO NA VZDĚLÁVÁNÍ! Každé dítě jednou dospěje a děti z dětských domovů to mají o něco složitější. Musí opustit místo, kde vyrůstaly, bez ohledu na to, jestli chtějí nebo ne. Musí se začlenit do společnosti, bez možnosti se vrátit zpět. Program Odrazový můstek k životu připravuje tyto mladé lidi na to, aby v „dospělém“ světě obstáli. Předává jim odborné znalosti, naučí je praktické a sociální dovednosti a zajistí pro ně pracovní příležitosti. Díky tomu se mohou úspěšně „odrazit“ do dalšího života bez strachu, že zklamou. Od založení v roce 2002 pomohli naši učitelé a mentoři tisícům dětí ze sociálních zařízení najít zaměstnání, dosáhnout plného potenciálu a mít v životě opravdovou šanci. Pomozte nám vytvářet dětem jejich vlastní budoucnost. Takovou, jakou bychom si přáli - plnou míru, lásky a porozumění.

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Tým učitelů  C4C pravidelně navštěvuje 15-20 dětských domovů a jiných dětských zařízení. Ti jednou či dvakrát týdně vyučují své studenty osobní návštěvou v dětském domově. Ohlasy na program jsou skvělé. Kromě zájmu a nadšení dětí samotných ukázaly příjemné výsledky i průzkumy. Děti, které prošly našimi kroužky, mají o 83% vetší šanci na uplatění v pozdějším životě než děti bez možnosti se takovýchto programů účastnit.

Po mnoha letech práce se znevýhodněnými dětmi jsme si uvědomili další potřebu – kromě výuky praktických dovedností - a to, že jedním z nejdůležitějších faktorů v tomto procesu je dostupnost lidských a osobnostních vzorů.  Takovým vzorem může být mentor. Je to osoba, která  pomůže  nebo poradí  individuálně při vzniku problémů! S ohledem na uvedené skutečnosti vytvořila naše organizace i nový Mentoringový program pro děti, které se nacházají v tomto težkém a důležitém období svého života. Úspěšně se nám podařilo navázat spolupráci s  mentory z řad odborníků, manažerů a podnikatelů. Mentoři ochotně sdílejí své zkušenosti a příběhy! Postupem času se mentoři stávají součástí života dětí a pomáhají jim se postavit  na vlastních nohy a prosadit si jejich místo v životě.

Dalším  aspektem, který chybí v životě dětí žijících v ústavní péči, je mezigenerační kontakt, který se obvykle vyskytuje ve fungujících rodinách. Z tohoto důvodu jsme odstartovali iniciativu Ruku v Ruce, pod záštitou ambasadorky C4C Moniky Kavanové.   Spojili jsme dvě různé generace: starší lidi z domova seniorů a děti z dětského domova. Myšlenka se osvědčila a obě skupiny si vzájemná setkání užívají.

Jak je možné uplatnit dar?

Právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů) si od základu daně mohou odečíst hodnotu bezúplatného plnění tj. daru, pokud hodnota každého jednotlivého daru v roce činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně sníženého podle §34 zákona o daních z příjmů. Tento odpočet nemohou uplatnit tzv. veřejně prospěšní poplatníci tj. poplatníci, jejichž hlavní činností není podnikání (§17a zákona o daních z příjmů).

Fyzické osoby (podle § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů) si od základu daně mohou odečíst hodnotu bezúplatného plnění tj. daru, pokud hodnota daru v roce činí alespoň 1 000 Kč nebo hodnota daru byla více než 2 % základu daně. Hodnota darů se počítá souhrnně za všechny poskytnuté dary v průběhu celého kalendářního roku. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu