Nadační fond pro výzkum psychedelik


Vzdělávání a výzkum Zdraví

LEGISLATIVA

Vnímáte zákonné bariéry omezující výzkum a využití psychedelik v medicíně? Chcete podpořit širší zařazení psychedelik do léčebné praxe? Podpoříte naše aktivity zaměřené na provedení legislativních změn pro zpřístupnění léčby asistované psychedeliky?

Podpoříte legislativní snahy ke zpřístupnění psychedeliky asistované psychoterapie pacientům?

Pomozte nám zajistit organizování cílených legislativních kroků za účelem změny současného systému léčby duševních onemocnění. Podílejte se na podpoře zpřístupnění psychedeliky asistované psychoterapie i Vy! Žádná pomoc není malá.
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Psychedelika dosud najdeme na seznamu zakázaných látek bez léčebného využití, ačkoliv je jejich terapeutický potenciál více než slibný. Současná česká legislativa zatím není zcela v souladu s hladkým zařazením psychedelik do terapeutické praxe.
Podporou tohoto projektu fondu PSYRES přispějete na kroky systematicky zaměřené na nezbytné legislativní změny, které povedou ke zpřístupnění léčby pomocí psychedelik, osvětě a posunu vnímání jejich skutečného potenciálu. 
Mezi aktivity, které v tomto smyslu provádíme patří právní analýzy, návrhy legislativních změn i jednání se zákonodárci. Věříme, že ve spojení s vámi naše snaha přinese významné změny i v této oblasti.

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu