Spolek Budil


Regionální a komunitní rozvoj Životní prostředí

Záchrana Sadu míru: STROMY – VČELY – VODA

Zatím jsme zvládli vyčistit a prořezat plochu cca 3 000 m2, vyhloubit dešťový rezervoár, vybudovat přístřešek i komunitní ohniště, osadit travní prostor k pravidelným veřejným cvičením. ZÁCHRANA dalších 4 077 m2 (neveřejná část sadu se stromy a keři, včelími úly, remízkem pro zvěř, kompostem, bylinkovou zahrádkou, zavlažovacím systémem…) PRÁVĚ PROBÍHÁ. Pomůžete?

vybíráme od 2.8.2022
5 100 Kč

přispělo

8 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Sad míru potřebuje vaši podporu nejen finanční, ale i fyzickou.
Přijeďte sami, s rodinou či s pracovním týmem - tak, jako nám doposud pomohli Nadace VIA a Česká spořitelna finančně (nákup nástrojů a vybavení i prvních dvou včelstev) i brigádnickou prací, Nadace Partnerství a MOL ČR (nákup keřů a stromů i materiálu), Státní fond životního prostředí a NPŽP (nákup stromů a částečné zajištění závlahy), členové Spolku Budil, ale i nečlenové vlastníma rukama. DĚKUJEME!1. STROMY
  a)  PŘÍPRAVA TERÉNU k výsadbě 
SRPEN 15.- 31. 8. denně kromě neděle / ZÁŘÍ – pátky od 16h a soboty od 10h
Odklízení větví, trhání náletů i s kořínky (zvládnou i děti), pálení, řezání delších větví (schopnější muži mohou i motorovou pilou). Každý den potřebujeme 5 a více osob.
  b) VÝSADBA
15. 10. - 15. 11. vysadíme 100 ovocných stromů a 100 ovocných keřů / soboty od 10 h, neděle po domluvě / aktuální info: Facebook SAD MÍRU
Zasaďte strom a dejte mu jméno (své, někoho blízkého, vytvořte nové).
Každý zasazený strom bude mít cedulku s datem, jménem a přesným údajem o odrůdě. 
Hledáme odrůdovou rozmanitost i možnost šlechtit staré odrůdy.
 
REZERVACE TERMÍNŮ 1a) čištění a 1b) výsadba:
tel.: 724 703 750 – denně 16-18h
e-mail: vendulaburger@gmail.com
 
Nemůžete pomoci osobně? PŘISPĚJTE na odměnu brigádníkům: 
(150 Kč/1 hod/os = 1 000 Kč /cca 6,5 hod/os
 
2. VČELY
Pro Sad míru od r. 2021 zakládáme úly, v čemž nás můžete podporovat po celý rok.
Začali jsme v červnu 2021, nyní máme pět včelstev – a první med!
Našim cílem je vybudovat a opečovat pro sad alespoň 25 úlů.
a) nové úly (cca 4 000 Kč)
b) rozšiřování včelstev (cca 3 000 Kč)
c) péče a léčba včel (cca 3 000 Kč/včelstvo-úl)
Každá částka pomůže – děkujeme.3. VODA
Cílem našeho projektu je také zadržování vody v krajině.
Plánujeme tři způsoby: 
a) sběr dešťové vody - plachtami do dešťového rezervoáru (rezervoár již máme vykopán!)
b) podzemní nádrže - shromažďování dešťové vody pod svahem v podzemních nádržích - vybudujeme zavlažovací systém ke stromům sadu (v obdobích sucha chceme pomáhat i zahrádkám v okolí sadu)
c) vybudování vlastní studny 
 
Voda je vzácné bohatství - přispějte k vybudování soběstačné zelené oázy, která přinese užitek všem! Každá částka pomůže – děkujeme.
 


DĚKUJEME VŠEM, kteří pomáhají oživit zdevastovaný kus přírody. S vaší pomocí se podařil Spolku Budil a jeho příznivcům v jejich volném čase OPRAVDOVÝ KUS PRÁCE. Už nyní naplňujeme prostory Sadu míru sousedskými, cvičebními i částečně vzdělávacími aktivitami.
Od příštího roku budeme v rámci komunitního života v sadu realizovat:
pravidelná cvičení a meditace (probíhá od března 2022) / sousedská setkávání (probíhá od listopadu 2021) / kulturní akce / vzdělávací setkávání / kurzy včelaření či sadaření / příměstské tábory
 
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Děkujeme za Vaši podporu!
Pomalu ale jistě to přichází a vypadá to, že se stromkům daří nádherně: kvítky ukázaly broskvoň a hrušeň Williamsova, jiné stromky začaly lístky.


Už jsme zasadili pár rybízů, nyní odplevelujeme zavlažovací mísy a ke každému stromu vysazujeme fialový kosatec....a pak se bude hnojit. A rakytníky na nás čekají!Takže až si půjdete do sadu pro energii, můžete zkontrolovat, zda nějaká nežádoucí rostlinka kolem stromku neraší a odstranit ji - je to dřep, a zase nádech :-)
DĚKUJEME!
 

Děkujeme za Vaši podporu!
S radostí oznamujeme, že se podařilo dodržet termíny a nejen, že jsme zkultivovali celou plochu sadu, ale také jsme včas vysadili plánovaný počet ovocných stromů a keřů!
Sad míru je zachráněn - a nyní sbírá síly na jarní pučení.Toto je ovšem pouze první část revitalizace zapomenutého sadu - další práce je před námi:
důležitá bude nejenom následná péče a dovysazování stromů a keřů, ale také pokračování v budování závlahy sadu i péče o naše rozrůstající se včelstvo.
Proto ponecháváme výzvu STROMY - VČELY - VODA aktivní, můžete tedy svou podporu obnovenému Sadu míru projevovat i nadále touto cestou.

Přejeme radostný rok 2023 a těšíme se na jaro!
S poděkováním
Spolek Budil

Založení projektu

Děkuji

Kristýna Suková
150 Kč

Ať se daří

Iveta Pažoutová
500 Kč