Spolek Budil


Regionální a komunitní rozvoj Životní prostředí

Záchrana Sadu míru: STROMY – VČELY – VODA

Zvládli jsme to! Vyčistit a prořezat plochu cca 7 077 m2, vysadit přes 100 ovocných vysokokmenných stromů různých – i původních – odrůd (jabloně, hrušně, švestky, třešně, aronie a další), vybudovat dešťové jezírko, komunitní ohniště a místo pro cvičení a relaxaci. Ale tím naše práce a cíle nekončí, naopak – nová zahrada vyžaduje průběžně mnoho péče a pozornosti.

vybíráme od 2.8.2022
5 450 Kč

přispělo

10 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Sad míru (obnovujeme od r. 2021) potřebuje vaši podporu nejen finanční, ale i váš zájem a pomoc s osvětou. Tvoříme zahradu budoucnosti k příjemnému zastavení nejen místním, ale i kolemjdoucím milovníkům přírody. Chceme nabídnout klidný prostor pro odpočinek, načerpání energie. Sad na kopci je v našem kraji rarita a proto věříme, že se stane vyhledávaným místem k rozhlédnutí se po našem jinak rozlehlém a rovinatém zlatém Polabí. 

STROMY
Máme vysázeno přes 100 ovocných stromů a daří se jim!
Přesto je potřeba vedle jejich následné péče také dále zvelebovat prostředí a kultivovat zahradu tak, aby byla oázou klidu a odpočinku. Letos nás čeká výchovný řez, sekání, úprava dešťového jezírka, výstavba přístřešku a dalších prací.
Na svahu, kde vzniká nádherná vyhlídka do celého kraje, plánujeme vysadit hroznové víno. Tento projekt nekončí výsadbou, a tak jako zahrada, potřebují neustálou péči také naše včelky.

VČELY
Pro Sad míru od r. 2021 zakládáme úly, v čemž nás můžete podporovat po celý rok.
Na veřejnosti vzdáleném okraji sadu budeme letos na jaře instalovat úly tak, aby včelky mohly opylovat naše ovocné stromy.
Včely jsou nesmírně důležité pro lidstvo, podpořte nás, abychom se i nadále mohli věnovat nákladnému včelaření.

VODA
Jedním z cílů našeho projektu je zadržování vody v krajině. Podařilo se nám z nebe naplnit dešťové jezírko, které na jaře rozkvete vysazenou vodní florou a přivede do sadu další živočichy (žáby, vodoměrky a jiný hmyz, my vysadíme rybičky).
Návazným záměrem je umístění podzemní nádrže pod svahem ke shromažďování dešťové vody a v budoucnosti vybudování vlastní studny.
 
Voda je vzácné bohatství - přispějte k vybudování soběstačné zelené oázy, která přinese užitek všem! Každá částka pomůže - děkujeme.


Z dotací získáváme materiální pomoc, ale někdy potřebujeme i lidské síly a rady odborníků. Přispějte nám!
(150 Kč/1 hod/os = 1 000 Kč /cca 6,5 hod/os

DĚKUJEME VŠEM, kteří pomáhají oživit zdevastovaný kus přírody. S vaší pomocí se podařil Spolku Budil a jeho příznivcům v jejich volném čase OPRAVDOVÝ KUS PRÁCE. Už nyní naplňujeme prostory Sadu míru sousedskými, cvičebními i částečně vzdělávacími aktivitami.
Letos budeme v rámci komunitního života v sadu realizovat:
pravidelná cvičení jógy (od května 2024 každou neděli 15:30-16:30 ) / sousedská setkávání (Pálení čarodějnic, Dymokurská šlápota) / kulturní akce (divadlo, komorní koncert) / vzdělávací setkávání (výchovný řez a řemeslné dílny) / kurzy včelaření či sadaření

Neváhejte se spojit s předsedkyní Spolku Budil, přivítáme vaše názory, doporučení i návštěvu. Rádi vás provedeme a povíme více.
tel.: 724 703 750 – denně 16-18h
e-mail: vendulaburger@gmail.com

 
Doposud nám pomohli občané - nyní již členové Spolku Budil, nymburští skauti, hasiči SDH Dymokury, Nadace VIA a Česká spořitelna finančně (nákup nástrojů a vybavení i prvních dvou včelstev) i brigádnickou prací, Nadace VIA a JRD Group – Fond pro udržitelný život (finanční podpora při budování jezírka), Nadace Partnerství a MOL ČR (nákup keřů a stromů i materiálu), Státní fond životního prostředí a NPŽP (nákup stromů),  ale i nečlenové vlastníma rukama. DĚKUJEME!


Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Co nového v Sadu míru?
Zaktualizovali jsme celý text i fotografie projektu.
A stromům i keřům se daří!
Děkujeme za vaši podporu a přejeme další skvělý rok!

Thank you for your support!
Slowly but surely it is coming and it looks like the saplings are doing beautifully: the peach and Williams pear trees have shown blossoms, other saplings have started leaves.


We've already planted a few currants, now weeding out the irrigation bowls and planting a purple iris next to each tree....and then it'll be fertilized. And sea buckthorns are waiting for us!


So, when you go to the garden for energy, you can check if any unwanted plant is sprouting around the tree and remove it - it's a squat, and a breath again :-)
THANK YOU!
 

Děkujeme za Vaši podporu!
S radostí oznamujeme, že se podařilo dodržet termíny a nejen, že jsme zkultivovali celou plochu sadu, ale také jsme včas vysadili plánovaný počet ovocných stromů a keřů!
Sad míru je zachráněn - a nyní sbírá síly na jarní pučení.Toto je ovšem pouze první část revitalizace zapomenutého sadu - další práce je před námi:
důležitá bude nejenom následná péče a dovysazování stromů a keřů, ale také pokračování v budování závlahy sadu i péče o naše rozrůstající se včelstvo.
Proto ponecháváme výzvu STROMY - VČELY - VODA aktivní, můžete tedy svou podporu obnovenému Sadu míru projevovat i nadále touto cestou.

Přejeme radostný rok 2023 a těšíme se na jaro!
S poděkováním
Spolek Budil

Založení projektu

Stromy a včely miluju! Díky za akci!💞

Daniela Stloukalová
150 Kč

Děkuji

Kristýna Suková
150 Kč

Ať se daří

Iveta PAŽOUTOVA
500 Kč