Arcidiecézní charita Praha


Sociálně znevýhodněné skupiny

Milostivé léto

Ojedinělou možnost dostat se z exekucí a začít normální život nabízí akce milostivé léto. Dlužníci se mohou zbavit dluhů vůči veřejnoprávním institucím – stačí uhradit jistinu a zbytek dluhu jim bude odpuštěn. Milostivé léto může mnoha lidem změnit život. Je tu ale velká skupina lidí, kteří to sami nezvládnou. Pomozte těm, kteří se z minulých chyb poučili, dále se nezadlužují, ale kteří ani s pravidelnou prací nedosáhnou na splacení dluhu. Těmto zodpovědným dlužníkům chceme díky této sbírce pomoci dluh zaplatit.

Milostivé léto

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Příjemce pomoci vytipují na základě sociálního šetření odborní pracovníci z Poradny pro lidi v tísni, kterou Arcidiecézní charita Praha provozuje v pražském Karlíně. Finanční podpora určená na oddlužení bude poskytnuta sociálně slabým lidem, jejichž způsob života již nevede k nezvladatelnému zadlužování. 

„U dlužníka musíme vidět odpovědný a aktivní přístup,“ zdůrazňuje Helena Kopecká z Poradny pro lidi v tísni. „Typický příjemce pomoci bude člověk, který pravidelně pracuje, žije skromně, ale ani přesto se nemůže vymanit z dluhové pasti. Takovému člověku poskytneme finanční podporu, aby mohl splatit jistinu dluhu. Díky milostivému létu mu budou odpuštěny úroky, penále a poplatky. Takovému člověku radikálně změníme život.“

Splátka jistiny bude uhrazena jménem dlužníka přímo z bankovního účtu Arcidiecézní charity Praha.

Milostivé léto, které umožnila novela exekučního a občanského soudního zákona, je časově omezené. Potrvá tři měsíce, od září do listopadu 2022. 

Dary, které se nestihnou využít během milostivého léta, budou využity v souladu se záměrem dárce na oddlužení sociálně potřebných.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Vynikající cílená pomoc. Děkuji, že to děláte!

Jaromír Matěna
5 000 Kč

Ať slouží k dobrému

Mirka Machková
2 022 Kč

Dar Charitě-Milostivé léto

Marie Lorencová
1 000 Kč

Děkuji za tuto vaši charitní iniciativu, jak pomoci těm, kteří se snaží z dluhů dostat. dar posílám za paní Hanu Stránskou z charitního domova seniorů v Mukařově

Jana Friedová /za paní Hanu Stránskou/
5 000 Kč

Milostive leto

Miriam Svobodová
2 000 Kč

Ať jsou k užitku. Děkuji, že můžu.

Eli

Držím pěsti😉

Marta Kechnerova
1 000 Kč

Držím palce do nového začátku.

Libuše Szolona
500 Kč

Dobrý den, děkuji za Vaši charitativní činnost. Jsem ráda, že mohu přispět na projekt milostivé léto 2021. Myslím, že projekt má pro lidi, kterých se problematika týká a jsou aktivní v řešení problému velká pozitiva, kdy mohou udělat velký krok kupředu z dluhové pasti, do které třeba i spadli né vlastní vinou. Přeji mnoho spokojených klientů! A štědrých dárců!

Marie
3 000 Kč

Držíme palce do nových začátků!

Jan Skalický
1 000 Kč