Arcidiecézní charita Praha


Sociálně znevýhodněné skupiny

Milostivé léto

Ojedinělou možnost dostat se z exekucí a začít normální život nabízí akce milostivé léto. Dlužníci se mohou zbavit dluhů vůči veřejnoprávním institucím – stačí uhradit jistinu a zbytek dluhu jim bude odpuštěn. Taková šance tu ještě nebyla. Milostivé léto může mnoha lidem změnit život. Je tu ale velká skupina lidí, kteří to sami nezvládnou. Pomozte těm, kteří se z minulých chyb poučili, dále se nezadlužují, ale kteří ani s pravidelnou prací nedosáhnou na splacení dluhu. Těmto zodpovědným dlužníkům chceme díky této sbírce pomoci dluh zaplatit.

Milostivé léto

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Příjemce pomoci vytipují na základě sociálního šetření odborní pracovníci z Poradny pro lidi v tísni, kterou Arcidiecézní charita Praha provozuje v pražském Karlíně. Finanční podpora určená na oddlužení bude poskytnuta sociálně slabým lidem, jejichž způsob života již nevede k nezvladatelnému zadlužování. 

„U dlužníka musíme vidět odpovědný a aktivní přístup,“ zdůrazňuje Helena Kopecká z Poradny pro lidi v tísni. „Typický příjemce pomoci bude člověk, který pravidelně pracuje, žije skromně, ale ani přesto se nemůže vymanit z dluhové pasti. Takovému člověku poskytneme finanční podporu, aby mohl splatit jistinu dluhu. Díky milostivému létu mu budou odpuštěny úroky, penále a poplatky. Takovému člověku radikálně změníme život.“

Splátka jistiny bude uhrazena jménem dlužníka přímo z bankovního účtu Arcidiecézní charity Praha.

Půjčka nebo dar

Finanční podpora bude poskytnuta buď formou bezúročné půjčky, nebo formou daru. „Zvažujeme individuálně případ od případu, jaké jsou možnosti dlužníka. Principem je poskytnout minimální nutnou podporu k tomu, aby si člověk mohl pomoci sám,“ vysvětluje Helena Kopecká a ilustruje princip na konkrétním příběhu.

Jedna z klientek poradny, paní Jana, dluží za nájemné v obecním bytě. Po úmrtí partnera nebyla schopná nájem platit a ten během několika měsíců narostl na částku 50 tisíc korun. K tomu přibyly poplatky spojené se soudem a exekucí. Paní Jana pracuje jako pokladní v supermarketu. Má exekuci na příjem. To, co měsíčně splatí, pokryje jen narůstající penále. Dluh se nezmenšuje. Jana žije z minima a není schopna našetřit ještě na splacení jistiny. Milostivé léto v kombinaci s finanční pomocí Charity by ji zachránilo z dluhové pasti.

„U každého klienta musíme zvážit reálné možnosti a podle toho nastavit vhodnou formu a výši pomoci – daru nebo půjčky. Klientům, jako je paní Jana, pomůže bezúročná půjčka,“ vysvětluje Helena Kopecká. „Až se zbaví exekuce, bude ze svého platu splácet naši půjčku, namísto nekonečné úhrady rostoucího penále.“ 

Ze splacených půjček vytvoří Arcidiecézní charita Praha revolvingový fond určený na pomoc dalším sociálně potřebným lidem při oddlužení. 

Šance potrvá tři měsíce

Milostivé léto, které umožnila novela exekučního a občanského soudního zákona, je časově omezené. Potrvá od 28. října 2021 do 28. ledna 2022. Ve stejném období bude probíhat sbírka Arcidiecézní charity Praha. 

Dary, které se nestihnou využít během milostivého léta, budou využity v souladu se záměrem dárce na oddlužení sociálně potřebných.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Ať slouží k dobrému

Mirka Machková
2 022 Kč

Dar Charitě-Milostivé léto

Marie Lorencová
1 000 Kč

Děkuji za tuto vaši charitní iniciativu, jak pomoci těm, kteří se snaží z dluhů dostat. dar posílám za paní Hanu Stránskou z charitního domova seniorů v Mukařově

Jana Friedová /za paní Hanu Stránskou/
5 000 Kč

Milostive leto

Miriam Svobodová
2 000 Kč

Ať jsou k užitku. Děkuji, že můžu.

Eli

Držím pěsti😉

Marta Kechnerova
1 000 Kč

Držím palce do nového začátku.

Libuše Szolona
500 Kč

Dobrý den, děkuji za Vaši charitativní činnost. Jsem ráda, že mohu přispět na projekt milostivé léto 2021. Myslím, že projekt má pro lidi, kterých se problematika týká a jsou aktivní v řešení problému velká pozitiva, kdy mohou udělat velký krok kupředu z dluhové pasti, do které třeba i spadli né vlastní vinou. Přeji mnoho spokojených klientů! A štědrých dárců!

Marie
3 000 Kč

Držíme palce do nových začátků!

Jan Skalický
1 000 Kč

Děkujeme za vaši energii, kterou jste se rozhodli do tohoto projektu vložit.

Šťastnou ruku při výběru obdarovaných.

Pravda a láska
4 321 Kč