Nadační fond PRAVDA O VODĚ


Lidská práva Regionální a komunitní rozvoj

Vraťme vodovody a kanalizace a prodej vody do vodáren v rukou měst a plaťme za vodu jen to, co skutečně musíme

Prodat cizincům podnikání se strategickou surovinou to se jen tak v civilizované zemi nevidí, pro naše politiky to evidentně není problém. Města na severu Moravy přišla již o více než 6 miliard korun a některým lidem vyhovuje, že to nikdo neřeší. Voda je strategická surovina a proto vše, co s ní souvisí, má být spravováno vodárnou v rukou měst a ne překupníky či koncerny. Nezodpovědní politici prodali za "babku" akcie Severomoravských vodovodů a kanalizací (SmVaK) překupníkům a také Ostravské vodárny ovládl koncern a města tím přišla o monopol prodeje vody občanům. Napravme to. Podobně jako v Berlíně či v Paříži. Zde již občané prosadili nápravu a kontrola nad vodou se vrátila do rukou měst. Stovky miliónů, které se od lidí za vodu vybírají, již nekončí na soukromých účtech, nyní místo toho tečou do investic a čisté vody.

vybíráme od 17.10.2021
326 069 Kč
vybráno 93 % z 350 000 Kč

přispělo

257 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!

Vraťme Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s. (SmVaK) a Ostravské vodárny (OVak) do rukou měst 

Tím vrátíme do prodeje zájmy občanů a ukončíme dolování zisků z vody na severu Moravy. Voda ani její prodej nepatří do rukou překupníků ani koncernů.. 

Vodárenství na severu Moravy bylo pod správou státu a měst a stát či města rozhodovali o všem, co s vodou souvisí do roku 2000. O ceně vody, o investicích i o ziscích z vody. Nezodpovědným a často pokoutný prodejem akcií SmVaKu města ztratila své výsadní postavení správců monopolu vody. Za 20 let se díky tomu vystřídala ve vlastnictví SmVaku řada překupníků a koncernů, kteří z něho vybrali, vše možné i nemožné a z monopolu prodeje vody sají každoročně z občanů stamilionové zisky, které mizí v zahraničí, kde lidé žádnou vodu neodebírají.

Z odvětví, ve kterém schází peníze na investice, se vyplácí zisky  

Řádný hospodář si nevyplatí zisky, když ví, že před sebou má investice, ale takto koncerny nejednají. Pošlou si do ciziny stamilióny (občas i miliardy) a pak prostě zdraží lidem vodu, aby měl na investice. Stávající systém správy vody přes koncern na severu Moravy „funguje“ takto:
 • Vaši  politici byli hloupí a hamižní, proto ovládám monopol s vodou a cíl mé činnosti je zisk.
 • Takže odebíráte moc nebo odebíráte málo - prostě zaplatíte. 
 • Stamiliónové zisky z vody od vás vyinkasuji a každý rok si je vyplatím.
 • Potřebujete nový vodovod či novou kanalizaci? Ať to postaví město za své. Tuto investici v řádu miliónů si od obce pronajmu za 100 - 1.000 Kč/rok a budu z ní dolovat zisk přes vodné a stočné.
 • Takto to bude, dokud budu u naší vody. 

Zdokumentujeme pochybné dění kolem OVAKU


Dění v energetice již ukazuje, že se v takovém případě nedoplatíme 

Za 20 let občané na severu Moravy poslali do ciziny více než 6,3 miliard korun. Z SmVaKu zmizely rezervní či ážiové fondy, velká část základního kapitálu. Místo toho má SmVaK dluh cca 5 miliard korun. Vše platíme v ceně vody .

Víme, že to tak být nemá a nemusí.

V
odárny a prodej vody lze vrátit do rukou měst. Tento proces probíhá nejen v Evropě a proběhl úspěšně i u nás v ČR. Dokončen v Berlíně nebo v Paříži. U nás se podařil, např. v na Jižní Moravě, v Plzni nebo v Šumperku.

Pojďme totéž napravit na severu Moravě

Cestou k nápravě již v řadě regionů jdeme. Vede přes:
 • Zdokumentování, jak se akcie SmVaku a Ovaku dostaly z majetku měst do rukou překupníků a koncernů.
 • Prokázání, že prodeje akcií proběhly pochybně nebo v rozporu se zákony ČR a kdo je za to odpovědný.
 • Prosazení dodržování zákonů, tzn. zapojení soudů a policie.   
 • Prošetření, kdo ve městech předložil návrh prodat akcie SmVaku, co sliboval a na základě čeho byly akcie SmVaku prodány.
 • Prošetření, kdo a jak v Ostravě předložil návrh prodloužit smlouvy s koncernem, na základě čeho byly smlouvy prodlouženy.
 • Zdokumentování škod, dopadů a kolik miliard z toho, co lidé platí, skončilo v cizině místo v investicích do obnovy infrastruktury.
 • Doložením dopadů na nemožnost čerpat stamiliónové dotace z EU.
 • Informování veřejnosti a legitimní tlak občanů na politiky, aby zjednali nápravu, odkoupili SmVaK a potrestali viníky.

Dává vám smysl vrátit vodu do správy měst? 

Nesmírně si vážíme Vás, kteří chápete, že naše voda nepatří do rukou koncernů a že samo se nic nenapraví. Způsob, jak něco napravit, je začít vše zveřejňovat a rozkrývat. Pak lze politiky vyzvat k nápravě a podpořit ty, kteří s nápravou pomůžou a ty druhé vyměnit! Pojďme vrátit správu a prodej naší vody do vodáren v rukou měst, aby byla spravována pro ty, kdo vše platí a nebyla zlatý důl pro pár samo-vyvolených. Přidejte a podpořte dlouholetou snahu nadačního fondu PRAVDA O VODĚ o vrácení zájmů občanů do správy vody. 

Finální příspěvek dárců v dárcovské kampani zdvojnásobí nadace OSF 

Projekt SmVaK podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska. Nadaci OSF se líbí aktivní kroky občanů k nápravě a kroky k prosazení zájmu lidí do rozhodování měst/státu. Získáme-li podporu občanů ve výši 100.000 Kč, tak nadace OSF finální příspěvek dárců zdvojnásobí o dalších 100.000 Kč. To znamená, že vaše podpora např. 1000 Kč bude zdvojnásobena na 2.000 Kč.

Děkujeme!

VODA JE ŽIVOT a náš život do rukou nadnárodních korporací rozhodně nepatří. Pro ty z vás, kdo chce vědět víc o tom, co děláme a jaké máme výsledky, máme detailní informace ZDE  

Dárcovské výzvy k projektu

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu
Aktivní (0)  |  Ukončené (1)

Nebyly nalezeny žádné aktivní výzvy.

Lásku k vodě mám v příjmení a ve svém znamení vodnář.

Zuzana Vodová

Nebuďme lhostejní a podpořme aktivity pro dobro nas všech!! Děkuji fondu Pravda o vodě a jejich neúnavnou činnost.Moc si jí vážím.

Hana Strnadelová
1 200 Kč

držím palce a přeji hodně zdaru v novém roce 2022 a děkuji Vám

jarmila kulichová
300 Kč

Děkuji za Vaši práci a neskutečnou výdrž, má to smysl

Petra Elizabeth Vachová
300 Kč

alespoň drobnost, více nemohu na tak důležitý projekt

Vladimíra Musilová
300 Kč

Vytrvejte ve svém úsilí. Poslední vývoj na ostravském magistrátu je do nebe volající.

Petr Tureček
1 200 Kč

Za pravdu a za spravedlnost!

Dominik Špinka
600 Kč

Děkuji za Vaše dlouholeté úsilí a boj proti těm nadnárodním společnostem, kterým se bohužel podařilo zprivatizovat prodej vody občanům v České republice.

Petr Hrobař
600 Kč

Zaplaceno 24. 12. jako dárek pod stromeček.

Alena Paříízková
1 200 Kč

Přeji hodně štěstí v nadcházejícím roce 2022 a nesmírně si vážím toho, že bojujete za naši vodu.

Zdeněk Kobza
300 Kč