Christian Refugee Service, z.s.


Lidská práva Sociálně znevýhodněné skupiny

CRS - kompas ke spravedlivému procesu a integraci

Právo na spravedlivý proces není samozřejmostí. Boj za něj je pro ty, kteří neovládají potřebný jazyk, neznají příslušnou právní kulturu prakticky nemožný. Proto vzniklo CRS, jako organizace, která pomáhá s právními problémy lidí na cestě, povětšinou žadatelů o mezinárodní ochranu, poskytuje sociální služby a snaží se cizince integrovat. Jsme křesťané, kteří na nediskriminačním principu pomáhají těm, kteří naši pomoc opravdu potřebují! Vzděláváme veřejnost a propojujeme ty, kteří mají zájem pomoci. Přispějte k naší činnosti i Vy!

vybíráme od 10.10.2021

CRS - kompas k integraci a spravedlivému procesu

Pomáhejte s námi lidem na cestě!
89 148 Kč
vybráno 9 % z 1 000 000 Kč

přispělo

13 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Podpořte činnost CRS v roce 2022 a 2023 a staňte se tak společně s námi kompasem pro lidi na cestě!

Psal se rok 2016 a my jsem na různých frontách víc a víc viděli akutní potřebu pomoci lidem na cestě, tedy těm, kteří v Evropě hledají z různých důvodů nový život. Na Balkánské stezce se rozvíjela naše misijně-humanitární pomoc, v České republice pak právní pomoc Čínským křesťanům a jiným lidem, kterým bylo odepřeno jejich právo na spravedlivý proces.

(Ne, řízení o přiznání mezinárodní ochraně vážně netrvá 5-6 let! Ne, pohovor s žadatelkou skutečně nemůže vést dvojice mužů...)

Obě činnosti se postupně začaly propojovat, společně s dalšími nezbytnými aktivitami, jako jsou sociální služby, integrační aktivity nebo třeba také vzdělávání veřejnosti. Realizovali jsme již desítky misijních výjezdů, předali přes tři tisíce překladů evangelia, rozdali několik tun praktické pomoci a strávili tisíce hodin obhajobou žadatelů o azyl v České republice. Nepřeháníme!

Proto také vzniklo CRS! Křesťanská nezisková organizace, která na nediskriminačním principu poskytuje právní, sociální a humanitární pomoc, podporuje odborníky, sbory i jednotlivce v pomoci lidem na cestě, pořádá vzdělávací aktivity pro širokou veřejnost a naplňuje poslání šíření Boží lásky (Mt 28-19-20).

Právě nyní od Vás potřebujeme pomoc!

Veškeré naše aktivity jsou vykonávány v našem volném čase, tento stav je pro nás nadále neudržitelný, potřeba je opravdu velká! Abychom nadále byli schopni udržet stávající rozsah pomoci a poskytovat alespoň základní služby, potřebujeme finanční podporu na právní služby, vzdělávání, sociální pomoc a chod CRS.

Minimální roční rozpočet (mimo materiální humanitární pomoc, pro kterou máme zřízenou zvláštní výzvu) je 1.000.000 Kč, tuto částku jsme pro rok 2022 nevybrali, doufáme, že s ní budeme moci počítat v roce 2023. Věříme, že každou korunou můžete být pro někoho velkou pomocí!

Připojíte se ke kompasu a zajistíte tak lidem na cestě řádnou právní pomoc, pomoc s integrací, bydlením, zaměstnáním...?

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Tragické snahy o nový život - opět, tentokrát u italského pobřeží...
Anebo co je nového na poli migrace a uprchlictví!

Tým je na cestě na hranice! Tentokrát to Bosny a možná ještě dál!https://c-r-s.cz/2023/02/13/jedeme-na-hranice/

Přeje krásný nový rok 2023 a děkujeme za Vaši podporu!

CRS v Radio 7 a další prezentace v roce 2022 - v informacích je síla!
- Quo Vadis!
- HLáska
14. 12. 2022 Adventní večer v ČCE Hošťálková
Prezentace ve sborech...


Aktuality o migraci v České republice čtěte na našem webu!

Právní pomoc u nás nekončí, protože v právní pomoci je základní předpoklad úspěšné integrace! Kdo má u nás nárok na azyl? O tom si můžete přečíst zde:
https://c-r-s.cz/2022/08/04/pravni-pomoc/

Drazí přátelé!
Na stole nám přistály další dvě kauzy před krajskými soudy! Děkuje, že nám pomáháte s pokrytím potřebné právní pomoci!
Vaše CRS

Sledujete tuto kauzu?
Řešit příchod velkého množství lidí hledající nový život jejich přesunem do úplně cizí země? Takto chtěla fungovat Velká Británie ve spolupráci s Rwandou. Prozatím je snaha zastavena rozhodnutím Evropského soudu pro lidská práva!

Výjezd - Athény -  se vydařil!

Modlitební neděle za ty, na které se zapomnělo! Připojte se k modlitebnímu řetízku!

V neděli držíme modlitební řetízek za bezpečí na cestě! Připojte se k nám!
http://c-r-s.cz/2022/02/08/modlitebni-nedele-v-crs/

Začátek roku jsme prožili na výjezdech na Balkán. V Bosně a Hercegovině jsme poskytovali základní potřeby. Zejména potraviny, léky, boty a dřevo. Přežit v bosenských nehostinných podmínkách může být problém i v létě, natož pak v zimě! Díky Vaší podpoře jsme tak mohli objednat dřevo, přivést zásoby jídla ale i strávit čas na místě s lidmi, u čaje nebo u nějakého toho blízkovýchodního jídla. Tým na místě rozdal mnoho evangelií a poslechl si mnoho příběhů.

V Srbsku jsme ve stejný čas dělali dětem Vánoce. Rozdávali vánoční balíčky a pořádali společně s místním romským pastorem a jeho pomocníčky vánoční představení. Díky možnosti navštívit tábory jsem měli příležitost poznat nové lidi, modlit se za potřeby některých rodin a vykouzlit úsměv na rtech!

Co je u nás nového?
Zahájili jsme listopadové modlitební neděle za situaci na hranicích Polska a Litvy s Běloruskem. Modlíme se nyní každou neděli, až do ukončení šíleného stavu bezpráví na hranici. Doufejme, že to nebude příliš dlouho!
Ve středu v rámci Červené středy budeme přednášet v Lidovém domě ve Frýdku-Místku. Od 18.00 si nás tam můžete poslechnout!

Náš tým bude následujících 8 dní pomáhat v Bosně se zajištěním základních potřeb! Po prvním dni mají poznatek o terénu a potřebách, nyní chtějí  nakoupit vše potřebné a trávit s lidmi čas! 

Založení projektu