Česká psychedelická společnost, z.s.


Vzdělávání a výzkum Osvěta a poskytování informací

Podpořte aktivity České psychedelické společnosti

Již více než šest let usilujeme o zvyšování povědomí o psychedelických látkách, jejich potenciálu, rizicích i přínosech. Otevíráme prostor k diskuzi odborníků i veřejnosti, organizujeme přednášky a konference, píšeme články a vedeme odbornou poradnu. Máme za sebou vydání knihy i mnoha informačních materiálů. Mimo to se staráme o snižování rizik spojených s užíváním psychedelických látek mimo bezpečný rámec (projekt psychedelikcé první pomoci Psycare). Naše destigmatizační aktivity vycházejí z reálných dat a vědou podložených výzkumů. Snažíme se narovnávat dezinformace, stejně jako usilujeme o usměrňování přehnaného nadšení a šíření nepodložených dat.

vybíráme od 31.8.2021

Podpoříte aktivity vedoucí ke zvyšování informovanosti o psychedelických látkách?

Staňte se součástí celosvětového hnutí (psychedelické renesance), jenž uznává vědecká data a vyvíjí aktivity vedoucí ke zvyšování veřejného povědomí, snižování rizik i destigmatizaci psychedelik. Každá pomoc je s vděčností vítána.
116 904 Kč

přispělo

72 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Jako nezisková organizace fungujeme primárně díky soukromým dárcům. Část našich příjmů také plynula z organizace akcí, které byly dlouho pozastaveny z důvodu stávající situace. 
 
Jak bude váš příspěvek využit? 
·      Nezbytné výdaje zajišťující chod organizace 
·      Aktivity, které vykazujeme již roky: 
  • blogové příspěvky
  • poradna
  • komunikace (sociální sítě)
  • vytváření edukačních materiálů (factsheety) 
  • fungování psychedelické první pomoci PsyCare
  • mediální výstupy

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Czeched substance support

Jáchym Janoušek
1 111 Kč

❤️

Domča
111 Kč

الحمد لله

Abraham Maurer
111 Kč

Měníte životy lidí a svět k lepšímu.

Petr Janata
500 Kč

Ahoj 👋

Ondra Kavan
222 Kč