NESEHNUTÍ


Děti, mládež, rodina Životní prostředí

Protože zdraví, chuť a ekologie patří i do škol

Usilujeme o změnu školního stravování tak, aby bylo zdravější, chutnější, mělo menší dopad na klima a životní prostředí, a v neposlední řadě aby bylo dostupné všem.

9 200 Kč
vybráno 8 % z 120 000 Kč

zbývá

65 dní

přispělo

23 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
  • zařazování více rostlinných jídel do školní stravy
  • nahrazení spotřebního koše regulací, která umožní jídelnám flexibilitu a zároveň zajistí zdravou a pestrou stravu
  • zajištění dostupnosti školního stravování pro lidi s dietetickými omezeními nebo potřebami
Tři základní požadavky, které jsme společně v rámci výzvy pestrejidelny.cz adresovaly*i Ministerstvu školství.
Především proto, že v nynější školní stravě chybí dostatek zeleniny, ovoce a luštěnin. Spotřební koš, který stanovuje povinná množství některých druhů potravin, neumožňuje jídelnám flexibilitu a zároveň nezajišťuje zdravou a pestrou stravu pro všechny.

Tyto nedostatky mohou mít nejen dopady na zdraví strávníků a strávnic školních jídelen. Vrácené jídlo vede také k nepopiratelnému plýtvání a dopadům na životní prostředí. Ročně je vyhozeno až 96 milionů porcí jídla v celkové hodnotě 2,5 miliardy korun.
V neposlední řadě je část potenciálních strávnic*ků ze školního stravování zcela vyřazena např. z důvodů alergií či speciální dietetických potřeb. I s ohledem na skutečnost, že v současné době narůstá počet vegetariánů a veganů nejen mezi mladými lidmi považujeme za nutné tento stav změnit.

Jsme na začátku a bude to běh na dlouhou trať. Příklady ze zahraničí však dokazují, že tyto změny jsou možné.

Samozřejmě se taková věc neobejde bez financí. Kampaň můžeme v současné době realizovat i díky podpoře našich dárkyň a dárců.

Podpořte prosím darem kampaň za Pestré jídelny i Vy a pomozte nám vytrvat a zasadit se o lepší budoucnost pro všechny.


Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Doufám, že můj skromný příspěvek aspoň trochu pomůže. Záleží mi totiž na tom, co naši školáci a studenti jedí. Přeji si, aby to byla pokud možno pestrá a vyvážená strava z regionálních potravin. Děkuji Vám za tuto Vaši iniciativu a přeji NESEHNUTÝM samé dobré dny a úspěchy v již rozjetých projektech.

Viktor Juránek
100 Kč

Držím palce a děkuji za vaši práci!

Tereza Pálková

Ať se podaří!

Ondrej Novotny

Díky za vytvoření iniciativy, tohle téma už si to zasloužilo!!

Hansi
350 Kč