KasProCats - kastrační program, z.s.


Filantropie a dobrovolnictví Zvířata

Pomoc zvířatům z oblasti postižené tornádem

Živelná katastrofa v podobě tornáda vzala domovy spoustě lidí a je to skutečná tragédie. Málokde se ale hovoří o zvířatech v této oblasti, která přišla o život, zranila se, ztratila nebo jinak strádá, protože jejich majitelé teď mají jiné starosti. Obří solidarita, která se v ČR vzedmula, je více, než příkladná, ale zvířat se týká pramálo. Rádi bychom to změnili....

vybíráme od 26.6.2021
97 567 Kč

přispělo

156 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Spolek KasProCats, z.s. v dlouhodobé spolupráci s partnerem a výrobcem veterinárního krmiva - FORTIFY realizují akci na pomoc zvířatům (a jejich majitelům) z oblasti zasažené tornádem. Akci podpořila také paní doktorka Andrea Lačňáková, která bám zajistila nezbytná léčiva, o které pomáhající spolky požádaly.

Živelná katastrofa v podobě tornáda vzala domovy spoustě lidí a je to skutečná tragédie. Málokde se ale hovoří o zvířatech v této oblasti, která přišla o život, zranila se, ztratila nebo jinak strádá, protože jejich majitelé teď mají jiné starosti. Obří solidarita, která se v ČR vzedmula, je více, než příkladná, ale zvířat se týká pramálo. Rádi bychom to změnili...

Rozhodli jsme se tedy kontaktovat vedení postižených obcí, i když to bylo extrémně těžké dovolat se, abychom nabídli pomoc v podobě krmení, které bude k dispozici potřebným lidem. Podle očekávání se v obcích řeší a ještě dlouho řešit budou logistické, bourací, odklízecí a jiné práce, které jsou teď na prvním místě a o pomoci zvířatům existují pouze kusé informace, které budou teprve krystalizovat v příštích dnech a týdnech. Nicméně z toho mála, co víme, se dá už určitým způsobem plánovat a být připraven v momentě, kdy tato potřeba nastane. V sobotu 26.6.2021 večer, tedy přesně dva dny od katastrofy máme výstupy od zástupců obcí takovéto:

MIKULČICE - obec projevila zájem o krmivo pro domácí zvířata a jsme v kontaktu
MORAVSKÁ NOVÁ VES - zatím tuto pomoc neřeší, zkusíme to za týden
HODONÍN - krizový štáb si poznačil naši nabídku a ozve se
LUŽICE - máme se ozvat za tři dny
HRUŠKA - nepovedlo se nám dovolat, máme pouze pevnou linku
BLATNICE - v obci provozujeme kastrací program, takže v rámci spolupráce chceme vědět, jak na tom obec je

edit: spolupráce s obcemi nakonec neproběhla žádná, jelikož bylo téměř nemožné něco koordinovat tak, aby to dávalo nějaký smysl, takže jsme se spojili se spolky, které v oblasti pomáhají a vyhovět jejich požadavkům a potřebám

- SOS Kočky Hodonín - dovezli jsme 15 pytlů granulí a tašku léků. Edit: další nabídku pomoci od nás, včetně kastrací nevyužili.
- MVDr. Žák - nic nepotřebuje, všechno má. Edit: nakonec jsme kastrovali 5 nalezenců z oblasti, které pan doktor ošetřoval, kastrace proběhla u MVDr. Lačňákové.
- Útulek Tibet - pomoc připravujeme. Edit: útulku jsme přivezli půl palety granulí a léčiva, o které nás poprosili.
- Dočasky - nepovedlo se nám dovolat, jsou neustále v terénu. Edit: útulku jsme přivezli paletu granulí a léčiva, o které nás poprosili.
- Útulek Hodonín - nic nevyužije, zvířata evakuována do útulku v Bulharech
- Hospic Dejte nám šanci - granule nevyužije, stará se o seniory
lokální dočasky a dobrovolníci - stále nemáme žádné info

Prostřednictvím platformy DARUJME nabízíme možnost poslat dobrovolný příspěvek, za který bude nakoupeno krmivo a dovezeme ho do postižených obcí dle instrukcí, které nám budou poskytovány. Pomoc bude distribuována průběžně dle potřeby a aktuálních okolností. Vyjímečně se krmiva nebudou týkat jen koček, ale také psů a dalších domácích zvířat (za předpokladu, že dostaneme takový požadavek). Pokud se ukáže, že do inkriminovaných míst budou moci jezdit dobrovolníci pomáhat také zvířatům a byli by schopni krmivo distribuovat lidem nebo zvířatům, můžou se na nás také obrátit.

  • Společnost FORTIFY nabídla ke každému zakoupenému pytli krmení další pytel zdarma.

  • Pokud se vysbírá nadbytek financí (nad rámec aktuální potřeby), rádi bychom nabídli kastrace koček zdarma pro všechny občany z postižených obcí v rámci projektu Obce kastrují. Nakládání s prostředky bude zcela transparentní a podloženo fakturami. Vzhledem k tomu, že je naše pomoc především dlouhodobého rázu, finální vyhodnocení proběhne ke konci roku, avšak průběžné vyúčtování budeme také průběžně dokládat. Edit: využita pouze jedna žádost na 5 koček.

  • Pokud byste chtěli poslat přímo krmivo, napište nám vaši vizi na mail: info@kasprocats.cz nebo volejte na: 776 192 783


Chápeme, že momentální situace je chaotická a nepřehledná, s řadou neurčitých nebo protichůdných informací, ale vzhledem k tomu, že štěstí přeje připraveným, chceme využít čas ke shromáždění financí, krmení či kontaktů, aby naše / vaše pomoc byla co nejefektivnější a co nejužitečnější. Jsme přesvědčeni, že až opadne prvotní šok, krmení bude více než potřeba.

Pokud s vámi naše vize pomoci rezonuje, podpořte ji. Díky!

Update 28.6.2021: ráno jsme měli jednání s Fortify kvůli strategii pomoci. Shodli jsme se na tom, že si celou situaci vyhodnotíme za týden až bude z postižených míst více informací. Nicméně od firmy máme plnou podporu. Z interního zdroje jsme se dozvěděli, že dnes mělo do Nové Moravské Vsi dorazit 16 palet krmení, o zbytku obcí info zatím nemáme, ale pomoc zde bude zřejmě potřeba dlouhodobá - média dnes oznámila odhad škod až na 15 miliard a toto číslo pravděpodobně ještě poroste. Rovněž jsme byli osloveni dočasnými péčemi, která se starají o zvířata z postižených obcí, kterým jsme tímto nabídli pomoc a to i spřípadnými kastracemi.

Update 29.6.2021:  dnes jsme se pokoušeli obvolat lidi v terénu nebo ty, co už pomáhají. Povedlo se nám dovolat MVDr. Žákovi, který má všeho dost a v rámci pomoci nalezeným zvířatům je soběstačný. Do Tibetu ani Dočaskám jsme se nedovolali, ale koordinátorka pomoci na místě nás spojila se spolkem SOS kočky Hodonín a ti pomoc uvítali - momentálně čekáme na soupis věcí, které jim zajistíme.

Update 1.7.2021: dnes jsme odvezli 15 pytlů granulí Fortify spolku SOS Kočky Hodonín a uhradili náklady na léky pro nalezence z postižených oblastí. Oslovený útulek Hodonín má aktuálně svěřence v péči útulku v Bulharech, takže naši nabídku nevyužije. Stejně tak hospic Dejte nám šanci je zabezpečený a granule nepotřebuje. Domluvili jsme se s útulkem Tibet, že nějaké granule dovezeme i jim. Stále čekáme na upřesňující informace přímo z terénu, kde údajně vázne centrální organizace.

Update 4.7.2021: lidská povaha na sebe nenechala dlouho čekat a lidi už se dohadují, kdo může či nemůže pomáhat, kdo to dělá nebo nedělá správně a vzájemně na sebe útočí. Do toho se ozývá kritika ze strany laické věřejnosti (většinou známí škodiči a samozvaní posuzovatelé práce zvířecích aktivistů) a domněnky nad tím, kdo jak pomáhá nebo se na tragédii naopak obohacuje. Vnesme si do problematiky hospodaření spolků trochu světla: pokud někdo provozuje spolek, skutečně neexistuje žádný mandát ze strany ostatních spolků nebo veřejnosti kritizovat, hodnotit nebo kontrolovat, jakým způsobem pomáhá nebo hospodaří - spolky se zodpovídají oficiálním úřadům a k nim také mají povinnost dokládat hospodaření či nakládání s financemi. Bez ohledu na to, že málokdo vidí do strategie a konceptu vnitřní struktury konkrétního spolku, takže z tohoto pohledu pochopitelně nemá evaluační nástroje, jak reálně vyhodnotit, kdo jak pracuje a jak je ta či ona pomoc efektivní nebo není. Tím pádem vše vyřknuté na sociálních sítích jsou pouze domněnky a dohady, které se nezakládají a ani nemohou zakládat na relevantních vstupech či výstupech, jelikož je externí osoba nemůže znát, natož laickým postojem hodnotit. To prakticky znamená, že případné hodnocení práce spolků a jejich kritika je čistě subjektivní a mnohdy velmi zcestná záležitost. Pokud spolek funguje v souladu s vnitřními směrnicemi i se zákonem, vše ostatní budou velmi pravděpodobně dohady založené buď na antipatii, žášti nebo nedostatku relevantních informací a tedy i velmi rychlé soudy. Jinými slovy, nikdo vám nemůže říkat, jak máte spolek provozovat, jak fungovat nebo kde a jak pomáhat. Handrkování o to, kdo může pomáhat na místě, kdo může organizovat materiální pomoc nebo zajišťovat finance a kdo naopak nemůže (a tím pádem se zcela jistě obohacuje), jsou zcela liché a akorát znechucují lidi zvířatům pomáhat nebo dárcům darovat. Proto všechny prosíme, aby podporovali jen ty spolky, kterým důvěřují a to i přesto, že třeba z jiných úst se ozývá kritika, nebo podporovali ty projekty, jejichž definice a plnění dává smysl, případně je snadné si ho ověřit oficiální cestou. Vše ostatní je lidská hanba, která padá na hlavu těch, co místo spolupráce vytáří hejt a okrádají zvířata o tolik potřebnou energii, která by do nich mohla být investována.

Update 15.2.2022 - závěrečné vyúčtování: dnes jsme uhradili poslední položku na seznamu a tou byla žádost o kastraci koček z Moravské Nové Vsi, tedy nic nám nebrání udělat si rekapitulaci, co se povedlo a co to stálo:

95 367 Kč - celková suma vybraných peněz, stav ke  15.2.2022, 13:50
-1 907 Kč - poplatky Darujme
-630 Kč - reklama Facebook (29.6.2021)
-1 750 Kč - reklama Facebook (8.7.2021)
-8 740 Kč - léčiva (6.7.2021) - pro spolek SOS Kočky hodonín dle jejich zadání
-22 426 Kč - léčiva (28.07.2021) - pro spolky Dočasky.cz a Útulek Tibet dle jejich zadání
-53 821 Kč - granule (21.09.2021) - pro spolky Dočasky.cz a Útulek Tibet dle předpokládané potřeby
-9 662 Kč - granule (21.09.2021) - pro spolek SOS Kočky hodonín dle našich aktuálních možností
-2 600 Kč - kastrace Nová Ves (15.2.2022)
---------------
-6 169 Kč - je suma, kterou to stálo nás, jelikož jsme čerpali do mínusu

Rádi bychom na tomto místě poděkovali všem zúčastněným, kteří jakkoli pomohli ať už prostřednictvím nás nebo jakkoli jinak - ať už to byli odborníci či laici, profesionálové či dobrovolníci, bohatí či chudí - všichni dohromady jsme konali dobro pro ty, kteří se ne vlastní vinou ocitli v nouzi a potřebovali pomoc. Všem moc děkujeme a vážíme si toho!

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Držím palce všem zvířatkům, ať se najdou zdravá a dostanou ke svým majitelům :)

Kateřina Rychterová
500 Kč

Za Macíčka

Radka Poučová

Pomozte všichni, je to nutné.

Jaroslava Čapková
500 Kč

Držíme moc palce!

Eva Čapovová

Sdílím Váš odkaz, aby se našlo více lidí, kteří pomohou také zvířátkům.

Danuše Hoňková
1 000 Kč

Malá kapka ale snad trochu pomůže

Anna Hánová
500 Kč