KasProCats - kastrační program, z.s.


Filantropie a dobrovolnictví Zvířata

Pomoc zvířatům z oblasti postižené tornádem

Živelná katastrofa v podobě tornáda vzala domovy spoustě lidí a je to skutečná tragédie. Málokde se ale hovoří o zvířatech v této oblasti, která přišla o život, zranila se, ztratila nebo jinak strádá, protože jejich majitelé teď mají jiné starosti. Obří solidarita, která se v ČR vzedmula, je více, než příkladná, ale zvířat se týká pramálo. Rádi bychom to změnili....

vybíráme od 26.6.2021
97 567 Kč

přispělo

156 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Spolek KasProCats, z.s. v dlouhodobé spolupráci s partnerem a výrobcem veterinárního krmiva - FORTIFY realizují akci na pomoc zvířatům (a jejich majitelům) z oblasti zasažené tornádem. Akci podpořila také paní doktorka Andrea Lačňáková, která bám zajistila nezbytná léčiva, o které pomáhající spolky požádaly.

Živelná katastrofa v podobě tornáda vzala domovy spoustě lidí a je to skutečná tragédie. Málokde se ale hovoří o zvířatech v této oblasti, která přišla o život, zranila se, ztratila nebo jinak strádá, protože jejich majitelé teď mají jiné starosti. Obří solidarita, která se v ČR vzedmula, je více, než příkladná, ale zvířat se týká pramálo. Rádi bychom to změnili...

Rozhodli jsme se tedy kontaktovat vedení postižených obcí, i když to bylo extrémně těžké dovolat se, abychom nabídli pomoc v podobě krmení, které bude k dispozici potřebným lidem. Podle očekávání se v obcích řeší a ještě dlouho řešit budou logistické, bourací, odklízecí a jiné práce, které jsou teď na prvním místě a o pomoci zvířatům existují pouze kusé informace, které budou teprve krystalizovat v příštích dnech a týdnech. Nicméně z toho mála, co víme, se dá už určitým způsobem plánovat a být připraven v momentě, kdy tato potřeba nastane. V sobotu 26.6.2021 večer, tedy přesně dva dny od katastrofy máme výstupy od zástupců obcí takovéto:

MIKULČICE - obec projevila zájem o krmivo pro domácí zvířata a jsme v kontaktu
MORAVSKÁ NOVÁ VES - zatím tuto pomoc neřeší, zkusíme to za týden
HODONÍN - krizový štáb si poznačil naši nabídku a ozve se
LUŽICE - máme se ozvat za tři dny
HRUŠKA - nepovedlo se nám dovolat, máme pouze pevnou linku
BLATNICE - v obci provozujeme kastrací program, takže v rámci spolupráce chceme vědět, jak na tom obec je

edit: spolupráce s obcemi nakonec neproběhla žádná, jelikož bylo téměř nemožné něco koordinovat tak, aby to dávalo nějaký smysl, takže jsme se spojili se spolky, které v oblasti pomáhají a vyhovět jejich požadavkům a potřebám

- SOS Kočky Hodonín - dovezli jsme 15 pytlů granulí a tašku léků. Edit: další nabídku pomoci od nás, včetně kastrací nevyužili.
- MVDr. Žák - nic nepotřebuje, všechno má. Edit: nakonec jsme kastrovali 5 nalezenců z oblasti, které pan doktor ošetřoval, kastrace proběhla u MVDr. Lačňákové.
- Útulek Tibet - pomoc připravujeme. Edit: útulku jsme přivezli půl palety granulí a léčiva, o které nás poprosili.
- Dočasky - nepovedlo se nám dovolat, jsou neustále v terénu. Edit: útulku jsme přivezli paletu granulí a léčiva, o které nás poprosili.
- Útulek Hodonín - nic nevyužije, zvířata evakuována do útulku v Bulharech
- Hospic Dejte nám šanci - granule nevyužije, stará se o seniory
lokální dočasky a dobrovolníci - stále nemáme žádné info

Prostřednictvím platformy DARUJME nabízíme možnost poslat dobrovolný příspěvek, za který bude nakoupeno krmivo a dovezeme ho do postižených obcí dle instrukcí, které nám budou poskytovány. Pomoc bude distribuována průběžně dle potřeby a aktuálních okolností. Vyjímečně se krmiva nebudou týkat jen koček, ale také psů a dalších domácích zvířat (za předpokladu, že dostaneme takový požadavek). Pokud se ukáže, že do inkriminovaných míst budou moci jezdit dobrovolníci pomáhat také zvířatům a byli by schopni krmivo distribuovat lidem nebo zvířatům, můžou se na nás také obrátit.

  • Společnost FORTIFY nabídla ke každému zakoupenému pytli krmení další pytel zdarma.

  • Pokud se vysbírá nadbytek financí (nad rámec aktuální potřeby), rádi bychom nabídli kastrace koček zdarma pro všechny občany z postižených obcí v rámci projektu Obce kastrují. Nakládání s prostředky bude zcela transparentní a podloženo fakturami. Vzhledem k tomu, že je naše pomoc především dlouhodobého rázu, finální vyhodnocení proběhne ke konci roku, avšak průběžné vyúčtování budeme také průběžně dokládat. Edit: využita pouze jedna žádost na 5 koček.

  • Pokud byste chtěli poslat přímo krmivo, napište nám vaši vizi na mail: info@kasprocats.cz nebo volejte na: 776 192 783


Chápeme, že momentální situace je chaotická a nepřehledná, s řadou neurčitých nebo protichůdných informací, ale vzhledem k tomu, že štěstí přeje připraveným, chceme využít čas ke shromáždění financí, krmení či kontaktů, aby naše / vaše pomoc byla co nejefektivnější a co nejužitečnější. Jsme přesvědčeni, že až opadne prvotní šok, krmení bude více než potřeba.

Pokud s vámi naše vize pomoci rezonuje, podpořte ji. Díky!

Update 28.6.2021: ráno jsme měli jednání s Fortify kvůli strategii pomoci. Shodli jsme se na tom, že si celou situaci vyhodnotíme za týden až bude z postižených míst více informací. Nicméně od firmy máme plnou podporu. Z interního zdroje jsme se dozvěděli, že dnes mělo do Nové Moravské Vsi dorazit 16 palet krmení, o zbytku obcí info zatím nemáme, ale pomoc zde bude zřejmě potřeba dlouhodobá - média dnes oznámila odhad škod až na 15 miliard a toto číslo pravděpodobně ještě poroste. Rovněž jsme byli osloveni dočasnými péčemi, která se starají o zvířata z postižených obcí, kterým jsme tímto nabídli pomoc a to i spřípadnými kastracemi.

Update 29.6.2021:  dnes jsme se pokoušeli obvolat lidi v terénu nebo ty, co už pomáhají. Povedlo se nám dovolat MVDr. Žákovi, který má všeho dost a v rámci pomoci nalezeným zvířatům je soběstačný. Do Tibetu ani Dočaskám jsme se nedovolali, ale koordinátorka pomoci na místě nás spojila se spolkem SOS kočky Hodonín a ti pomoc uvítali - momentálně čekáme na soupis věcí, které jim zajistíme.

Update 1.7.2021: dnes jsme odvezli 15 pytlů granulí Fortify spolku SOS Kočky Hodonín a uhradili náklady na léky pro nalezence z postižených oblastí. Oslovený útulek Hodonín má aktuálně svěřence v péči útulku v Bulharech, takže naši nabídku nevyužije. Stejně tak hospic Dejte nám šanci je zabezpečený a granule nepotřebuje. Domluvili jsme se s útulkem Tibet, že nějaké granule dovezeme i jim. Stále čekáme na upřesňující informace přímo z terénu, kde údajně vázne centrální organizace.

Update 4.7.2021: lidská povaha na sebe nenechala dlouho čekat a lidi už se dohadují, kdo může či nemůže pomáhat, kdo to dělá nebo nedělá správně a vzájemně na sebe útočí. Do toho se ozývá kritika ze strany laické věřejnosti (většinou známí škodiči a samozvaní posuzovatelé práce zvířecích aktivistů) a domněnky nad tím, kdo jak pomáhá nebo se na tragédii naopak obohacuje. Vnesme si do problematiky hospodaření spolků trochu světla: pokud někdo provozuje spolek, skutečně neexistuje žádný mandát ze strany ostatních spolků nebo veřejnosti kritizovat, hodnotit nebo kontrolovat, jakým způsobem pomáhá nebo hospodaří - spolky se zodpovídají oficiálním úřadům a k nim také mají povinnost dokládat hospodaření či nakládání s financemi. Bez ohledu na to, že málokdo vidí do strategie a konceptu vnitřní struktury konkrétního spolku, takže z tohoto pohledu pochopitelně nemá evaluační nástroje, jak reálně vyhodnotit, kdo jak pracuje a jak je ta či ona pomoc efektivní nebo není. Tím pádem vše vyřknuté na sociálních sítích jsou pouze domněnky a dohady, které se nezakládají a ani nemohou zakládat na relevantních vstupech či výstupech, jelikož je externí osoba nemůže znát, natož laickým postojem hodnotit. To prakticky znamená, že případné hodnocení práce spolků a jejich kritika je čistě subjektivní a mnohdy velmi zcestná záležitost. Pokud spolek funguje v souladu s vnitřními směrnicemi i se zákonem, vše ostatní budou velmi pravděpodobně dohady založené buď na antipatii, žášti nebo nedostatku relevantních informací a tedy i velmi rychlé soudy. Jinými slovy, nikdo vám nemůže říkat, jak máte spolek provozovat, jak fungovat nebo kde a jak pomáhat. Handrkování o to, kdo může pomáhat na místě, kdo může organizovat materiální pomoc nebo zajišťovat finance a kdo naopak nemůže (a tím pádem se zcela jistě obohacuje), jsou zcela liché a akorát znechucují lidi zvířatům pomáhat nebo dárcům darovat. Proto všechny prosíme, aby podporovali jen ty spolky, kterým důvěřují a to i přesto, že třeba z jiných úst se ozývá kritika, nebo podporovali ty projekty, jejichž definice a plnění dává smysl, případně je snadné si ho ověřit oficiální cestou. Vše ostatní je lidská hanba, která padá na hlavu těch, co místo spolupráce vytáří hejt a okrádají zvířata o tolik potřebnou energii, která by do nich mohla být investována.

Update 15.2.2022 - závěrečné vyúčtování: dnes jsme uhradili poslední položku na seznamu a tou byla žádost o kastraci koček z Moravské Nové Vsi, tedy nic nám nebrání udělat si rekapitulaci, co se povedlo a co to stálo:

95 367 Kč - celková suma vybraných peněz, stav ke  15.2.2022, 13:50
-1 907 Kč - poplatky Darujme
-630 Kč - reklama Facebook (29.6.2021)
-1 750 Kč - reklama Facebook (8.7.2021)
-8 740 Kč - léčiva (6.7.2021) - pro spolek SOS Kočky hodonín dle jejich zadání
-22 426 Kč - léčiva (28.07.2021) - pro spolky Dočasky.cz a Útulek Tibet dle jejich zadání
-53 821 Kč - granule (21.09.2021) - pro spolky Dočasky.cz a Útulek Tibet dle předpokládané potřeby
-9 662 Kč - granule (21.09.2021) - pro spolek SOS Kočky hodonín dle našich aktuálních možností
-2 600 Kč - kastrace Nová Ves (15.2.2022)
---------------
-6 169 Kč - je suma, kterou to stálo nás, jelikož jsme čerpali do mínusu

Rádi bychom na tomto místě poděkovali všem zúčastněným, kteří jakkoli pomohli ať už prostřednictvím nás nebo jakkoli jinak - ať už to byli odborníci či laici, profesionálové či dobrovolníci, bohatí či chudí - všichni dohromady jsme konali dobro pro ty, kteří se ne vlastní vinou ocitli v nouzi a potřebovali pomoc. Všem moc děkujeme a vážíme si toho!

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Posílám peníze vybrané z aukce svetru. Ať je i pro zvířata návrat do běžného života o něco snazší. 🧡

Boží Svetry
5 000 Kč

❤️

Dárce
100 Kč

Držím palce! 👍

Ladislav Sapík
300 Kč

Hodně štěstí 🍀

Marcela Jandlová
500 Kč

Pro vaše zdraví zvířátka, i na vás záleží ! ❤️

Adéla Lukšíková

Snad to málo aspoň trošku pomůže. Díky KasPro.

Milada Firlová
500 Kč

Posláno. Sdílejte, pomožte. 🙏

Jana Vojtěchová
300 Kč

🐶🐱🐰🐷🐮🐔🐥🐴🙂

Michal Kopřiva
500 Kč

Děkuji za Vaši starost o němé tváře.

Patricie Andrésová
300 Kč

Doufám,že i zvířat přežilo co nejvíce, nechť se v co možná nejbližší době dostanou domů.

Lenka Tatyrkova
300 Kč