Nadace Via


Aktuálně - spolu proti Koronaviru

Podpořme pozůstalé pečovatelů v sociálních službách

První letošní koncert pro diváky v sále odehraje Česká filharmonie jako poděkování všem pracovníkům v sociálních službách, kteří v uplynulém roce podlehli nemoci covid-19 při výkonu svého povolání v „první linii“. Benefiční koncert bude věnován rodinám zesnulých pečovatelů, které právě teď prožívají velkou osobní tragédii. Díky vaší podpoře pomůžeme přímým pozůstalým těch, kteří se ani ve ztížených pracovních podmínkách nevzdali a prokázali odvahu, houževnatost a solidaritu se svými klienty navzdory ohrožení života.

DĚKUJEME!

Děkujeme za Vaši solidaritu! Výtěžek bude rovným dílem rozdělen mezi pozůstalé rodiny pracovníků v sociálních službách.

Společně jsme získali přes 1,9 mil. Kč.
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!

Srdečně děkujeme za Vaši solidární podporu pečovatelům v sociálních službách, kteří podlehli nemoci covid-19 při výkonu svého povolání v "1.linii". Společně se nám podařilo vybrat přes 1,9 mil. Kč. Více informací naleznete zde


  • Paní Ester se celý život snažila pomáhat druhým – ať už jako ředitelka azylového domu, centra pro zdravotně postižené nebo poté v osobní asistenční službě, kterou založila. V průběhu února tohoto roku se nakazila covidem-19 a po několika dnech tomuto onemocnění podlehla. Osobní asistenční službu se nyní snaží udržet v chodu její syn, který doufá, že z této nenadálé situace, na kterou nebyl připraven jak on sám, natož celá organizace, vyjde osobní asistenční služba ještě silnější.” (pracovník osobní asistenční služby)
Pracovníci v sociálních službách se stejně jako zdravotníci a další pracovníci v první linii již více než rok potýkají s pandemií covidu-19. Pečovatelé v domovech pro seniory a zařízeních pro hendikepované, pracovníci pečovatelské služby, terénní pracovníci, ti všichni se během uplynulého roku denně starali o nejohroženější skupiny obyvatel. Zvlášť pro seniory se pečovatelé v mnoha případech stali druhou rodinou. Někteří se dokonce v začátcích epidemie uzavírali spolu se svými klienty v domovech pro seniory, aby snížili riziko nákazy. Terénní pracovníci se často museli do ochranných obleků převlékat na ulici, neboť v rámci svého povolání každý den navštěvovali jiného klienta v jiném domě či bytě.

  • Pan Adam († 53) navzdory nákaze klientů nemocí covid-19 nepřestal svědomitě vykonávat svou práci v domově seniorů. Snažil se dodržovat všechna protiepidemická a hygienická opatření, která jsme v domově zavedli, přesto se i on nakazil a v prosinci roku 2020 zemřel. Byl to dobrý kolega a kamarád. Všechen volný čas trávil se svým synem Petrem, kterému je 11 let, a s manželkou Klárou. Bude nám všem moc chybět.” (ředitelka domova pro seniory)
I přes veškerá protiepidemická opatření 21 pracovníků sociálních služeb při výkonu svého povolání na nemoc covid-19 během uplynulého roku zemřelo. Zaměstnanci v sociálních službách navíc patří mezi výrazně nízkopříjmovou skupinu. Odškodnění, na které mají pozůstalí nárok a které se vypočítává násobkem platu, je tak o řád nižší než u jiných skupin. Podpořte spolu s námi rodiny obětavých zaměstnanců sociálních služeb, kteří neváhali riskovat vlastní zdraví starostí o ty nejzranitelnější z nás. Výtěžek sbírky bude rovným dílem rozdělen mezi přímé pozůstalé zesnulých pečovatelů, kteří právě teď prožívají osobní tragédii a zároveň se v důsledku ztráty příjmu v rodině ocitají ve finanční tísni.  

  • Paní Olga pracovala v domově pro osoby se zdravotním postižením od roku 2010. Bohužel i ona nemocí covid-19 v průběhu března onemocněla, a ještě ten samý měsíc jí i podlehla. Paní Olga měla pět dětí a šest vnoučat. Její životní náplní bylo pomáhat a pečovat jak o svou rodinu, tak i o naše klienty. Její smrt nás velmi zasáhla, protože to byla žena plná sil, optimismu a lásky.” (ředitelka domova pro osoby se zdravotním postižením) 
Kdo za projektem stojí: 
Benefiční koncert se uskuteční u příležitosti oslav jubilejního 30. výročí vstupu společnosti ŠKODA AUTO do koncernu Volkswagen. Veřejnou sbírku na pomoc rodinám obětí pandemie z oblasti sociálních služeb administruje Nadace Via ve spolupráci s Českou filharmonií. Projekt je zaštítěn Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR, která zajistí rovnoměrné rozdělení pomoci všem pozůstalým rodinám. Podporu projektu vyjádřil Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR i Česká lékařská komora.
Benefiční koncert České filharmonie se uskuteční v pondělí 10. 5. od 20:15. Program koncertu naleznete ZDE. Přímý přenos odvysílá ČT Art a bude streamován i na oficiálním Facebooku České filharmonie a na platformě ŠKODA Storyboard společnosti ŠKODA AUTO. Děkujeme. 
 
Poznámka: Uvedené příběhy jsou skutečné, jména aktérů jsme pozměnili z důvodu ochrany jejich soukromí.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Srdečně děkujeme za Vaši solidární podporu pečovatelům v sociálních službách, kteří podlehli nemoci covid-19 při výkonu svého povolání v "1.linii". Společně se nám podařilo vybrat přes 1,9 mil. Kč. Více informací naleznete ZDE

Milí dárci,
děkujeme, jste skvělí!

Sbírka běží dál (až do 24/5) a s Vaší pomocí denně narůstá i podpora potřebným z řad přímých pozůstalých zesnulých pečovatelů v sociálních službách.
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR jako příjemce pomoci rozdělí konečný výtěžek rovným dílem mezi 21 rodin.

Vedení asociace k tomu dodává: 
Všem dárcům děkujeme za jejich příspěvek, jakákoliv částka znamená, že práce zaměstnanců v sociálních službách má smysl. Děkujeme Vám za Vaši ochotu pomáhat těm, kteří nyní prochází těžkým obdobím. Každá darovaná částka totiž pomůže v jejich cestě životem bez svých milovaných. (Jiří Horeckýprezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR)

A na závěr z řad pozůstalých, slova syna jedné z hrdinek: 
I když jsem osobně nebyl přítomný v koncertním sále, tak jsem celý přímý přenos sledoval z domova.
Poděkovat chci také všem, kteří se podíleli na tomto benefičním koncertu. I když už to bude půl roku, kdy nám maminka náhle bez slov rozloučení odešla, tak se pořád cítím, jako by se to nestalo. Slova pana Marka Ebena mě opět uvedla do stavu vzpomínání na maminku, která si nikdy k nikomu neotočila zády. Její práce pečovat o druhé ji bavila. Pro své kolegy v práci, uživatele o které pečovala a pro rodinu by se rozdala. Takových lidí mnoho není. V poslední době se i zmínila o důchodu a jak se v něm bude věnovat svému vnoučkovi, Covid byl však silnější a všechny její plány do budoucna se rozplynuly. Život a správné lidi kolem sebe měla ráda. Proto si všichni, kteří v tomto projektu byli zapojení zaslouží moje VELKÉ PODĚKOVÁNÍ. Jsou to z mojí strany sice jen slova, ale i ta potěší.

Děkujeme Vám. Děkujeme pracovníkům v sociálních službách za jejich obětavou práci, 
České filharmonii za krásný koncert a všem vám, kteří jste darovali a podpořili ty, kteří vaši pomoc aktuálně velice potřebují. 

Zvláštní poděkování patří i společnosti Škoda Auto, která do sbírky v průběhu večera darovala 
1 milion korun.

Podpořit pozůstalé rodiny můžete až do pondělí 24.5. zde na Darujme.cz nebo prostřednictvím DMS POMOCVKRIZI 90 na tel. 87 777.

Založení projektu

Charitativní projekt skupiny TTC a jejich zaměstnanců

TTC ALFA, s.r.o. -
2 000 Kč

s Úctou a obdivem ...

Dárce

Děkujeme Štefkovi

Dagmar Štefková
3 000 Kč

Dobrý den, děkuji všem za obětavou práci, trpělivost a že zachováváte lidem důstojnost. Nesmírně si vážím lidí, kteří pomáhají i v této složité době. S úctou Martina Toufarová

Martina Toufarova

Trost, Kraft & Gottes Hilfe!

Johannes Zultner
105 €

Díky za bohulibou iniciativu!

Dárce
23 522 Kč

Snad to aspoň trochu pomůže.

Lubomír Horák
1 500 Kč

S poděkováním a úctou

Dagmar Žitníková
4 000 Kč

Děkujeme

Dárce
1 000 Kč

Hodně sil přejeme.

P+E+Š+M
500 Kč