Barvolam, z. s.


Kultura, umění a historie Lidé s postižením

Barvolam

Jsme malá nezisková organizace. Od roku 2016 vytváříme příležitosti pro setkání a spolupráci mezi neurodiverzními umělkyněmi a umělci a těmi, kteří jsou „postižení” výtvarným akademickým vzděláním. Snažíme se podporovat umělce s nálepkou „mentální postižení“ nebo „autismus“, prezentovat jejich dílo, rozvíjet nadále jejich umělecký talent, zprostředkovat spolupráci s dalšími umělci a podporovat jejich inkluzi do světa současného umění.

vybíráme od 3.1.2021
46 500 Kč

přispělo

29 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Věříme, že stejně tak, jako je důležité pro neurodiverzní umělkyně a umělce mít možnost rozvíjet kreativitu a svůj výtvarný projev, je to důležité i pro celou naši společnost.

Chceme podnítit diskuzi o tématech, jako jsou normalita, diverzita a tolerance k jinakosti. Proto jsme zahájili*y nový zastřešující projekt ART30.2., zahrnující všechny naše dosavadní aktivity jako je Jamming nebo Artist Statement. Zásadní pro nás je provoz sdíleného ateliéru – Studia Barvolam, srdce a mozku Barvolamu, kde chceme všechny naše aktivity více prohlubovat a vylepšovat.

Při všech aktivitách vycházíme ze článku 30.2. Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením (proto ART30.2), který garantuje osobám se zdravotním postižením příležitost rozvíjet a využívat jejich tvůrčí, umělecký a intelektuální potenciál, a to nejen v jejich vlastní prospěch, ale také pro obohacení celé společnosti.

Naší činnost můžete podporovat pravidelným nebo jednorázovým darem. Moc děkujeme!

www.barvolam.cz
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Otto, vše nejlepší k 60!

Dagmar Ultzenová
300 Kč