Liga lidských práv


Lidská práva Legislativa a právní pomoc

Soud chce vynutit očkování dítěte proti vůli rodičů. Podpořte právní zastoupení rodiny.

Aktuálně potřebuje vaši pomoc 10letá dívka a její rodina v urgentním a dosud bezprecedentním případu, kdy nemocnice, OSPOD a soud zneužili institut předběžného opatření k vynucení očkování navzdory nesouhlasu zákonných zástupců nezletilé dívky.

124 850 Kč
vybráno 125 % z 100 000 Kč

přispělo

328 lidí
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!

Co se stalo? 

25. listopadu 2020 byla v Nemocnici České Budějovice ošetřena neočkovaná pacientka, kterou do hlavy kopnul kůň. Po vyloučení traumatických změn byla zjištěna zhruba půlcentimetrová ranka zasahující do podkoží. Poranění bylo očištěno a dívka hospitalizována na pozorování na dětském oddělení. Zde jí byla indikována profylaxe (tedy "preventivní léčba") tetanu. 
 
Matka odsouhlasila podání imunoglobulinu a antibiotik v tabletách, odmítla ale navrhovanou vakcínu proti tetanu a následně podepsala negativní reverz, čímž tentýž den ukončila hospitalizaci dítěte. Text propouštěcí zprávy a negativního reverzu obsahoval výslovné konstatování, že "pacientka t. č. není v přímém ohrožení života" - toto je tedy informace, kterou matka o stavu své dcery měla. Lékaři doporučili dítě naočkovat, s čímž ale rodiče nezletilé z důvodu svého přesvědčení nesouhlasí.

Navzdory tomu, že dítě nebylo dle nemocnice v přímém ohrožení života, se další den odpoledne v bydlišti rodiny objevila soudkyně Jitka Juřicová z Okresního soudu v Českém Krumlově se soudním vykonavatelem, úřednicemi OSPOD a následně i policií, protože nemocnice jim podala informace, že dítě je v přímém ohrožení života a zdraví. Zasahující „komando“ se s předběžným opatřením domáhalo vydání nezletilé a jejího předání do péče nemocnice k jejímu naočkování. Nezletilá ale nebyla v místě bydliště nalezena, k opakovanému pokusu o její odebrání rodičům došlo dalšího dne, rovněž bez úspěchu. Následně policie obvolávala celou rodinu nezletilé a snažila se vypátrat, kde se nachází. Nezletilá je přitom  v naprostém pořádku, pouze užívá antibiotika a jediné její ohrožení představuje agresivní trvající útok státu. 

Svévolné rozhodnutí nekompetentní soudkyně 

Soudkyně do svého předběžného opatření naprosto nekriticky a poslušně převzala rozporuplný a neodůvodněný názor lékařů a rovnou přistoupila k drastickému zásahu do práv rodiny. Přitom zcela opomenula rozpor informací, které o stavu dítěte personál uvedl do propouštěcí zprávy, oproti těm, které podal soudu, tak i vyhodnocení, zda se v případě s ohledem na „zaléčení“ nezletilé antibiotiky a imonoglobulinem nejedná již o dostatečnou prevenci onemocnění. Nezávislými lékaři nám bylo potvrzeno, že další riziko je v tomto případě pouze hypotetické a že podání vakcíny rozhodně nesplňuje podmínky pro nezbytnou a neodkladnou zachraňující péči. Soudkyně názor žádných jiných odborníků nezjišťovala.

Soudkyně také nevzala do úvahy rizika nařízeného postupu – psychickou traumatizaci nezletilé výkonem nucené hospitalizace a očkování, ale i rizika vystavení dítěte zdrojům nákazy v nemocnici. Soudkyně nezjistila názor rodičů, ani názor nezletilé, ale rovnou přistoupila k pokusu o odebrání, který doslova připomínal obléhání domu při honu na čarodějnice.

Soudkyně při svém postupu také zcela ignorovala judikaturu Evropského soudu pro lidská práva ve vztahu k České republice, podle které v těchto situacích nelze pouze převzít názor lékaře, ale bezprostřední ohrožení musí být skutečně prokázáno a soud se před přistoupením k tak drastickému zásahu musí pečlivě zabývat dopadem opatření na dítě a rodiče a také jinými řešeními než odebrání dítěte. 

Liga rodině poskytuje potřebnou právní pomoc

Liga lidských práv rodině zajišťuje právní pomoc, již jsme podali odvolání proti předběžnému opatření a pomůžeme rodině také s dalšími následnými kroky k vyvození odpovědnosti u všech zúčastněných subjektů. Vývoj případu můžete sledovat na našem webu. Vzhledem k množství času, který si tyto právní služby již vyžádaly a ještě vyžádají, žádáme veřejnost o podporu ve výši 100.000 Kč, která pokryje asi 50 hodin právních služeb a náklady na medializaci případu a komunikaci s dárci. Liga s vaší podporou pomůže rodině učinit všechny právní kroky k zastavení tohoto extrémního pokusu o nedobrovolný zásah do fyzické integrity jednotlivce.

Děkujeme vám za podporu právní pomoci rodině. Případem se zabývá advokátka Zuzana Candigliota a právník Karel Lach. V případě dotazů ohledně této kampaně pište na dan.petrucha@llp.cz.

Ilustrační foto od Janko Ferlič z Unsplash
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Odvolací soud potvrdil předběžné opatření u neočkované dívky. Rodina proti rozhodnutí podá ústavní stížnost.

Vzhledem k dalším plánovaným právním krokům (stížnost na OSPOD, trestní oznámení na soudkyni...) navyšujeme částku kampaně na 100 tisíc korun.

Založení projektu

Zašlu 1000-.kč ve středu 2.12. 20 ze spořitelny dík Kašparová

Marie Kašparová
1 000 Kč

V některých nemocnicích už se blýská na lepší časy, ale ve většině pořád panují socialistické praktiky vč. vlastnění občanů státem. Teď více než kdy jindy, kdy se rozjíždí covid totalita, je potřeba za naše práva bojovat jako lvi

Lucie Hájková

Tato situace me naprosto sokovala. Nehoraznost a drzost, co by se v pravnim state a demokracii nemela nikdy udat!!!! Bojujete za prava Nas vsech!🙏♥️.

Hana Bisht Kocourkova
500 Kč

Držím place

Tomáš Lištiak
500 Kč

Hodně síly a úspěšný boj!

Zbyněk Ludačka
1 000 Kč

Bojujte! Toto není v právním státě možné.

Tertluch
1 000 Kč

Ať zvítězí pravda a spravedlnost!

Lucie Bokšteflová
300 Kč

Ať to dobře dopadne

Robert Bárta
100 Kč

Přeju ať vše dobře dopadne.

Aleš Onderka
200 Kč

Moc si vážím lidí kterým není lhostejný osud druhých. Nemůže takové bezpráví nechat bez povšimnutí. Musí se to řešit, dokud není pozdě. Nelze připustit, aby stát takto pošlapával práva občanů.

Jaroslava Haladová
300 Kč