Česká ženská lobby


Lidská práva Sociálně znevýhodněné skupiny

Zastavme násilí na ženách a dívkách

Přerušení řetězce násilí na ženách a dívkách je nezbytnou podmínkou k dosažení skutečné rovnosti mezi ženami a muži. Je nutné naslouchat hlasům obětí a přeživších, poskytovat jim podporu a péči a ukončit přetrvávající beztrestnost pachatelů tím, že budou čelit spravedlnosti.

vybíráme od 12.10.2020

ZASTAVME NÁSILÍ NA ŽENÁCH A DÍVKÁCH!

Násilí na ženách a dívkách je velkým problémem v naší společnosti. A my to nechceme nechat jen tak. PŘIPOJTE SE A POMOZTE!
6 123 Kč

přispěli

4 lidé
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz

Při České ženské lobby působí pracovní skupina proti násilí na ženách a dívkách sestávající z profesních organizací pomáhajících přeživším a obětem násilí. Má zastoupení ve Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách, který je poradním orgánem Rady vlády pro rovnost žen a mužů.

Priority pracovní skupiny

  • Sdílení informací a vytváření společných stanovisek
  • Lobbing za ratifikaci Úmluvy proti násilí a legislativní změny
  • Monitorování naplňování akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí
  • Osvětové aktivity vedoucí k informování veřejnosti 
Dárcovské výzvy k projektu

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu